Một trang web quan tâm vật nuôi đặt ra câu hỏi: “If a dog is uncontrollably itching an area khổng lồ the point of bleeding, what can you vày to stop it?” (Nếu một bé chó sẽ gãi ngứa ngáy một chỗ điên cuồng đến mức tan máu, thì bạn có thể làm gì để ngăn nó lại?)

Một số người băn khoăn về sự khác biệt giữa scratch itch khi hỏi về vụ việc này trên những trang web giải đáp:

Can “itch” be used as a verb? My girlfriend & I have been going rounds about this. She says you can itch an itch, but I say you scratch an itch. I’ve read it’s a transitive verb, whatever that is.

Bạn đang xem: Itch là gì

Từ “itch” có thể được dùng như một cồn từ không? Tôi và bạn gái đã loanh quanh về vụ việc này. Cô ấy nói “you can itch an itch”, nhưng lại tôi lại nói “you scratch an itch” (bạn gãi vị trí ngứa). Bất cứ là gì, thì tôi đoán đấy là một ngoại đụng từ.


*
I gave that itch a scratch – Tôi sẽ gãi vào vị trí ngứa đó

Hãy ban đầu với “whatever a transitive verb is” (ngoại hễ từ là chiếc gì)

Một ngoại cồn từ gồm một tân ngữ. Điều đó gồm nghĩa hành vi của hễ từ gồm một receiver (tân ngữ thẳng – đối tượng người dùng bị hành vi tác cồn lên).

Trong câu, “The man sang trọng a song” (Người bầy ông đã hát một bài hát), thì hành vi là “sang” (hát), cùng tân ngữ thẳng là “a song” (bài hát).

Nhiều cồn từ rất có thể là ngoại xuất xắc nội hễ từ, tùy nằm trong vào việc động từ kia có hay là không có tân ngữ. Vào câu, “The man sang” (Người đàn ông đã hát) thì hành động là “sang” (hát), nhưng lại không có tân ngữ. Động tự này đã ở dạng nội hễ từ.

Động từ bỏ itch có thể được sử dụng dưới dạng nội cồn từ giỏi ngoại cồn từ, nhưng cách nói “I’m itching these bites on my arm” (ý nói: Tôi vẫn gãi mấy vết cắn trên cánh tay) không hẳn cách dùng chuẩn.

Vì vậy, trường hợp một fan không thể “itch something”, thì từ bỏ itch sẽ làm việc dạng ngoại rượu cồn từ khi nào?

Itch là ngoại hễ từ khi gồm một thứ gì đấy làm đến một tín đồ bị ngứa: “The label in this tee shirt itches the back of my neck” (Cái nhãn trong cái áo phông này có tác dụng phía sau cổ tôi bị ngứa).

Với phương châm danh từ, itch có nghĩa là cảm hứng trên da tạo ra sự thôi thúc phải gãi. Theo nghĩa bóng, itch mang nghĩa là mong muốn muốn: “She has an itch to lớn travel” (Cô ấy mong đi du lịch). He has an itch for nguồn (Anh ta ý muốn có quyền lực).

Động từ bỏ scratch có những nghĩa, nhưng nghĩa đi cùng rất itch là nghĩa này:

Scratch: ngoại rượu cồn từ. Chà hoặc cào nhẹ bởi móng tay hay móng vuốt để sút ngứa.

Trong tiếng Anh chuẩn, itch có thể được dùng như một ngoại đụng từ, nhưng chưa phải do người gây nên ngứa.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Strategy Là Gì ? Vai Trò Của Strategy Trong Kinh Doanh

Vì vậy, scratch that itch, & cut out the T-shirt labels that itch your neck (hãy gãi vị trí ngứa đó, và cắt bỏ đi mấy dòng nhãn áo phông thun làm cổ chúng ta bị ngứa).

Nghe phân phát âm:

Itch: http://img.tfd.com/m/sound.swf http://img.tfd.com/m/sound.swf http://img.tfd.com/m/sound.swf

Scratch: http://img.tfd.com/m/sound.swf http://img.tfd.com/m/sound.swf http://img.tfd.com/m/sound.swf


Categories Vocabulary Post navigation
Expedient & Expeditious – biệt lập Ý Nghĩa và phương pháp Dùng
Supervise & Monitor – khác nhau Ý Nghĩa và giải pháp Dùng