Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt người tình Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Investigation là gì

*
*
*

investigation
*

investigation /in,vesti"geiʃn/ danh từ sự điều tra nghiên cứu
điều traSpecial investigation kiểm tra schedule (UK) (SITS): định kỳ trắc nghiệm bởi điều tra đặc trưng (Anh)agricultural investigation: khảo sát nông nghiệpgeotechnical investigation: điều tra địa kỹ thuậtinvestigation of tunnel: sự điều tra hầmresults of an investigation: tác dụng điều trasubject of an investigation: đối tượng người tiêu dùng điều trakhảo sátdetailed investigation: khảo sát chi tiếtengineering geological investigation: điều tra địa hóa học công trìnhfield investigation: điều tra hiện trườngfield investigation: khảo sát điều tra tại hiện nay trườngfield investigation: điều tra thực địafoundation investigation: điều tra khảo sát nền móngfoundation investigation: sự khảo sát điều tra mónggeologic investigation: khảo sát địa chấtgroundwater investigation: khảo sát nước ngầmhydraulic investigation: khảo sát điều tra thủy lựchydrologic investigation: khảo sát điều tra thủy văninvestigation and Design institute: viện khảo sát thiết kếinvestigation và design company: công ty điều tra thiết kếinvestigation và design work: công tác điều tra khảo sát và thiết kếinvestigation for bridge: điều tra cầupreliminary investigation: điều tra khảo sát sơ bộsự điều trainvestigation of tunnel: sự khảo sát hầmsự khảo sátfoundation investigation: sự điều tra móngsự nghiên cứuexperimental investigation: sự nghiên cứu và phân tích thực nghiệmsoil investigation: sự phân tích đấttheoretical investigation: sự phân tích lý thuyếtsự thăm dòclose investigation: sự dò hỏi hẹpground investigation: sự dò hỏi đấtsite investigation: sự thăm dò khu đất (để xây dựng)subsurface investigation: sự dò hỏi địa chấttìm kiếmtra cứuconstruction investigationnghiên cứu vớt xây dựngfield investigationnghiên cứu giúp tại hiện trườnginvestigation , gsurveyđiều traoperating investigationnghiên cứu vận hànhđiều tracommission of investigation: ủy ban điều tracomplete investigation: điều tra toàn diệnfield investigation: điều tra thực địainvestigation và survey findings: hiệu quả điều trainvestigation for tax: khảo sát thuế vụpreliminary investigation: sự điều tra sơ bộ (vụ án)spot investigation: sự điều tra tại hiện trườngsuspension pending investigation: đình chỉ để điều trakhám xétkhảo sátkiểm trainvestigation on fiscal operations: giám sát kiểm tra tài chínhnghiên cứuspot investigation: phân tích tại chỗthẩm trapreliminary investigationban khai giá ước lượngpreliminary investigationbản cầu giá o sự thăm dò, sự điều tra nghiên cứu § close investigation : sự thăm dò hẹp § x-ray investigation : sự thăm dò bằng x quang
*

*Xem thêm: "Cục Sở Hữu Trí Tuệ Tiếng Anh Là Gì ? Quyền Sở Hữu Trí Tuệ Tiếng Anh Là Gì

*

investigation

Từ điển Collocation

investigation noun

ADJ. careful, close, detailed | extensive The authorities conducted an extensive investigation into his tax affairs. | full, thorough | criminal, murder, police | scientific | government

VERB + INVESTIGATION carry out, conduct, pursue Police are still pursuing their investigations. | launch | head, lead | complete

INVESTIGATION + VERB reveal sth, show sth Closer investigation showed this idea lớn be untenable.

PREP. on ~ On investigation, the noise turned out to be only a door banging. | under ~ The singer is currently under investigation for possessing illegal drugs. | ~ into Police have launched an investigation into the allegations.

PHRASES the subject of an investigation The matter is the subject of a police investigation, and we have been advised not to lớn comment.