intrigue tức thị gì, định nghĩa, những sử dụng với ví dụ trong giờ Anh. Cách phát âm intrigue giọng phiên bản ngữ. Tự đồng nghĩa, trái nghĩa của intrigue.

Bạn đang xem: Intrigued là gì


Từ điển Anh Việt

intrigue

/in"tri:g/

* danh từ

mưu đồ; sự tải ngầm; thói hay vận chuyển ngầm

mối dan díu ngầm, sự tằng tịu ngầm (với người có chồng)

tình ngày tiết (của một vở kịch...); cốt truyện

* nội động từ

có mưu đồ; chuyển vận ngầm

dan díu, tằng tịu (với người dân có chồng)

* ngoại rượu cồn từ

mưu đồ có tác dụng (cái gì); chuyển vận ngần làm (cái gì)

to intrigue a bill through Congress: chuyên chở ngầm thông qua một đạo luật dự thảo ngơi nghỉ quốc hội

hấp dẫn, gợi say mê thú, kích thích tò mò

to be intrigued by a new idea: bị một ý new hấp dẫn

làm ngạc nhiên, làm đề xuất suy nghĩ

to intrigued by the suddenness of an event: không thể tinh được vì đặc thù đột ngột của một sự việc


Từ điển Anh Anh - Wordnet


*

Enbrai: học từ vựng giờ Anh
9,0 MB
Học từ bắt đầu mỗi ngày, luyện nghe, ôn tập với kiểm tra.
*

*

Từ điển Anh Việt offline
39 MB
Tích hòa hợp từ điển Anh Việt, Anh Anh và Việt Anh với tổng số 590.000 từ.
*

Từ liên quan
Hướng dẫn phương pháp tra cứu
Sử dụng phím tắt
Sử dụng phím để mang con trỏ vào ô kiếm tìm kiếm và để thoát khỏi.Nhập từ phải tìm vào ô tìm kiếm kiếm với xem các từ được gợi nhắc hiện ra mặt dưới.Khi nhỏ trỏ đang nằm trong ô tìm kiếm kiếm,sử dụng phím mũi thương hiệu lên <↑> hoặc mũi thương hiệu xuống <↓> để di chuyển giữa những từ được gợi ý.Sau đó dấn (một lần nữa) để xem cụ thể từ đó.
Sử dụng chuột
Nhấp con chuột ô search kiếm hoặc hình tượng kính lúp.Nhập từ đề xuất tìm vào ô kiếm tìm kiếm với xem những từ được gợi nhắc hiện ra bên dưới.Nhấp chuột vào từ ước ao xem.

Xem thêm: Địa Lí 12 Bài 19 Thực Hành Địa 12 Trang 80, Giải Bài Tập Sgk Địa Lý Lớp 12 Bài 19: Thực Hành


Lưu ý
Nếu nhập từ khóa vượt ngắn các bạn sẽ không thấy được từ bạn có nhu cầu tìm trong list gợi ý,khi đó bạn hãy nhập thêm những chữ tiếp theo sau để hiện ra từ chính xác.
Privacy Policy|Google Play|Facebook|Top ↑|
*