Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt nhân tình Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Homogeneous là gì

*
*
*

homogeneous
*

homogeneous /,hɔmə"dʤi:njəs/ tính từ đồng nhất, đồng đều, thuần nhất
đồng chấthomogeneous coal: than đồng chấthomogeneous concrete: bê tông đồng chấthomogeneous earth dam: đập đồng chấthomogeneous material: vật liệu đồng chấthomogeneous medium: môi trường đồng chấthomogeneous rock: đá đồng chấthomogeneous sand: mèo đồng chấthomogeneous soil: khu đất đồng chấthomogeneous system: hệ đồng chấtđồng nhấthomogeneous body: đồ gia dụng đồng nhấthomogeneous body: thứ thể đồng nhấthomogeneous cladding: vỏ bọc đồng nhấthomogeneous computer network: mạng laptop đồng nhấthomogeneous dam: đập đồng nhấthomogeneous deformation: sự biến dị đồng nhấthomogeneous deposit: trầm tích đồng nhấthomogeneous earth dam: đập khu đất đồng nhấthomogeneous equation: phương trình đồng nhấthomogeneous fill dam: đập đất đồng nhấthomogeneous fill dam: đập đắp đồng nhấthomogeneous foundation bed: nền đồng nhấthomogeneous frequency pattern: sơ thứ tần số đồng nhấthomogeneous grain structure: cấu trúc hạt đồng nhấthomogeneous ground: khu đất đồng nhấthomogeneous initial condition: điều kiện thuở đầu đồng nhấthomogeneous isotropic turbulence: chảy rối đẳng phía đồng nhấthomogeneous material: vật liệu đồng nhấthomogeneous medium: môi trường xung quanh đồng nhấthomogeneous mixture: các thành phần hỗn hợp đồng nhấthomogeneous multiplexing: sự dồn không đồng nhấthomogeneous network: mạng đồng nhấthomogeneous orbit: quỹ đạo đồng nhấthomogeneous radiation: sự phân phát xạ đồng nhấthomogeneous reactor: lò phản ứng đồng nhấthomogeneous rock: đá đồng nhấthomogeneous slab model: quy mô tần lớp đồng nhấthomogeneous slab model: mô hình phân lớp đồng nhấthomogeneous space lattice system: hệ cấu tạo đồng nhấthomogeneous stimulus: kích thích hợp đồng nhấthomogeneous strain: biến dạng đồng nhấthomogeneous strain: sự biến dạng đồng nhấthomogeneous structure: cấu tạo đồng nhấthomogeneous switching network: mạng nối đồng nhấthomogeneous temperature: nhiệt độ đồng nhấthomogeneous texture: kiến trúc đồng nhấtđồng tínhhomogeneous cladding: vỏ quấn đồng tínhhomogeneous medium: môi trường thiên nhiên đồng tínhhomogeneous mixture: tất cả hổn hợp đồng tínhhomogeneous radiation: phản xạ đồng tínhhomogeneous reactor: lò phản nghịch ứng đồng tínhhomogeneous system: hệ đồng tínhLĩnh vực: điện lạnhđồng đềuLĩnh vực: y họcđồng nhất, tầm thường nguồn gốcassociated homogeneous differentialvi phân thuần độc nhất liên đớiassociated homogeneous systemhệ thuần độc nhất liên kếthomogeneous boundary conditionđiều kiện biên thuần nhấthomogeneous coordinatestọa độ thuần nhấthomogeneous deformationbiến dạng thuần nhấthomogeneous distributionphân ba đềuhomogeneous elementphần tử thuần nhấthomogeneous equilibriumcân bằng đồng thểhomogeneous fieldtrường đềuhomogeneous functionhàm thuần nhấthomogeneous gradingsự bội số đồng thểđồng nhấthomogeneous commodity: hàng hóa đồng nhấtđồng thểthuần nhấthomogeneous market: thị phần thuần nhấthomogeneous production function: hàm sản xuất thuần nhấthomogeneous system of linear equations: hệ thống phương trình con đường tính thuần nhấthomogeneous productscác sản phẩm đồng nhất <,hɔmə"dʒi:njəs> o đồng nhất Tính chất của một chất bao gồm đặc tính và thành phần giống nhau.
*

*

*

homogeneous

Từ điển Collocation

homogeneous adj.

VERBS be | become

ADV. remarkably, very | totally | largely | fairly, relatively | increasingly | apparently | supposedly | internally | culturally, ethnically, linguistically, racially, socially a culturally homogeneous society

Từ điển WordNet
Xem thêm: Usci Là Gì ? Usci Trung Quốc Là Gì

Bloomberg Financial Glossary

Exhibiting a high degree of homogeneity.

English Synonym và Antonym Dictionary

syn.: homogenous