- Chọn bài bác -Bài 1: Tập hợp. Phần tử của tập hợpBài 2: Tập hợp các số trường đoản cú nhiênBài 3: Ghi số trường đoản cú nhiênBài 4: Số phần tử của một tập hợp. Tập hợp conLuyện tập trang 14Bài 5: Phép cộng và phép nhânLuyện tập 1 trang 17Luyện tập 2 trang 19Bài 6: Phép trừ với phép chiaLuyện tập 1 trang 24Luyện tập 2 trang 25Bài 7: Lũy quá với số mũ tự nhiên. Nhân hai lũy thừa cùng cơ sốLuyện tập trang 28Bài 8: phân chia hai lũy thừa thuộc cơ sốBài 9: máy tự triển khai các phép tínhBài 10: đặc thù chia không còn của một tổngLuyện tập trang 36Bài 11: tín hiệu chia hết đến 2, đến 5Luyện tập trang 39Bài 12: dấu hiệu chia hết cho 3, mang lại 9Luyện tập trang 42Bài 13: Ước và bộiBài 14: Số nguyên tố. Thích hợp số. Bảng số nguyên tốLuyện tập trang 47Bài 15: Phân tích một số ra thừa số nguyên tốLuyện tập trang 50Bài 16: Ước chung và bội chungLuyện tập trang 53Bài 17: Ước chung phệ nhấtLuyện tập 1 trang 56Luyện tập 2 trang 57Bài 18: Bội chung nhỏ tuổi nhấtLuyện tập 1 trang 59Luyện tập 2 trang 60Ôn tập chương 1 (Câu hỏi - bài xích tập)

Xem toàn cục tài liệu Lớp 6: trên đây

Sách giải toán 6 bài 5: Phép cùng và phép nhân khiến cho bạn giải những bài tập vào sách giáo khoa toán, học tốt toán 6 để giúp bạn rèn luyện tài năng suy luận hợp lý và phải chăng và vừa lòng logic, hình thành tài năng vận dụng kết thức toán học vào đời sống và vào những môn học tập khác:

Trả lời câu hỏi Toán 6 Tập 1 bài xích 5 trang 15: Điền vào vị trí trống:
a 12 21 1
b 5 0 48 15
a + b
a . B 0
(1) (2) (3) (4)

Lời giải

– Ở cột (1) ta tất cả a = 12, b = 5 buộc phải a + b = 12+ 5 = 17 cùng a . B = 12.5 = 60

– Ở cột (2) ta tất cả a = 21, b = 0 đề xuất a + b = 21 + 0 = 21 cùng a . B = 21.0 = 0

– Ở cột (3) ta gồm a = 1, b = 48 nên a + b = 1 + 48 = 49 cùng a . B = 1.48 = 48

– Ở cột (4) ta tất cả b = 15, a . B = 0 đề xuất a = 0: 15 = 0 và a + b = 0 + 15 = 15

Ta có bảng:

a 12 21 1 0
b 5 0 48 15
a + b 17 21 49 15
a . B 60 0 48 0
Trả lời câu hỏi Toán 6 Tập 1 bài bác 5 trang 15: Điền vào chỗ trống:

a) Tích của một vài với 0 thì bởi …

b) nếu như tích của nhì thừa số mà bởi 0 thì có tối thiểu một thừa số bằng …

Lời giải

a) Tích của một vài với 0 thì bằng 0.

Bạn đang xem: Giải toán lớp 6 bài 5 sách mới

b) giả dụ tích của hai thừa số mà bằng 0 thì có tối thiểu một quá số bởi 0.

Trả lời thắc mắc Toán 6 Tập 1 bài bác 5 trang 16: Tính nhanh:

a) 46 + 17 + 54;

b) 4.37.25;

c) 87.36 + 87.64;

Lời giải

Ta có:

a) 46 + 17 + 54 = ( 46 + 54 ) + 17 = 100 + 17 = 117

b) 4.37.25 = ( 4.25 ).37 = 100 . 37 = 3700

c) 87 . 36 + 87 . 64 = 87 . ( 36 + 64 ) = 87 . 100 = 8700

Bài 26 (trang 16 sgk Toán 6 Tập 1): cho những số liệu về quãng đường bộ:

Hà Nội – Vĩnh im : 54km

Vĩnh yên ổn – Việt Trì : 19km

Việt Trì – lặng Bái : 82km


Tính quãng đường một xe hơi đi từ hà thành lên im Bái qua Vĩnh Yên cùng Việt Trì.

Lời giải:

Ô tô đi từ thủ đô hà nội lên yên ổn Bái và đi qua Vĩnh Yên, Việt Trì bắt buộc ta có: :

(HN – YB) = (HN – VY) + (VY – VT) + (VT – YB)

= 54 + 19 + 82 = 73 + 82 = 155 (km)

(Trong đó: (HN – YB) là quãng đường thủ đô hà nội – yên ổn Bái) :

(HN – VY) là quãng đường thủ đô hà nội – Vĩnh Yên. :

(VY – VT) là quãng đường Vĩnh lặng – Việt Trì :

(VT – YB) là quãng con đường Việt Trì – lặng Bái). :

Bài 27 (trang 16 sgk Toán 6 Tập 1): Áp dụng các đặc điểm của phép cùng và phép nhân để tính nhanh:

a) 86 + 357 + 14 ; b) 72 + 69 + 128

c) 25.5.4.27.2 ; d) 28.64 + 28.36

Lời giải:

a) 86 +357 + 14 = (86 +14) + 357 = 100 + 357 = 457.

b) 72 + 69 + 128 = (72 +128) + 69 = 200 + 69 = 269

c) 25.5.4.27.2 = (25.4).(5.2).27 = 100.10.27 = 27000

d) 28.64 + 28.36 = 28.(64+36) =28.100 =2800.

Bài 28 (trang 16 sgk Toán 6 Tập 1): trên hình 12, đồng hồ chỉ 9h 18 phút, nhì kim đồng hồ chia mặt đồng hồ đeo tay thành hai phần, mỗi phần bao gồm sáu số. Tính tổng những số ở mỗi phần, em bao gồm nhận xét gì?

*

Hình 12

Lời giải:

Các số nghỉ ngơi nửa mặt trên đồng hồ thời trang gồm: 10, 11, 12, 1, 2, 3. Tổng của bọn chúng bằng:

10 + 11 + 12 + 1 + 2 + 3 = (10 + 3) + (11 + 2) + (12 + 1) = 13 + 13 + 13 = 3.13 = 39.

Các số nghỉ ngơi nửa khía cạnh dưới đồng hồ gồm: 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tổng của bọn chúng bằng:

4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 = (4+9) + (5+8) + (6+7) = 13 + 13 + 13 = 3.13 = 39.

Nhận xét: Khi cùng một hàng số bao gồm nhiều số, ta hoàn toàn có thể nhóm các số thành cách nhóm tương thích để dễ ợt cho việc tính toán.

Bài 29 (trang 17 sgk Toán 6 Tập 1): Điền vào nơi trống trong bảng giao dịch thanh toán sau:
Số máy tự Loại hàng Số lượng (quyển) Giá đơn vị chức năng (đồng) Tổng số chi phí (đồng)
1 Vở loại 1 35 2000
2 Vở nhiều loại 2 42 1500
3 Vở loại 3 38 1200
Cộng:

Lời giải:

Số lắp thêm tự Loại sản phẩm Số lượng (quyển) Giá đơn vị (đồng) Tổng số chi phí (đồng)
1 Vở loại 1 35 2000 70000
2 Vở một số loại 2 42 1500 63000
3 Vở một số loại 3 38 1200 45600
Cộng: 178600

Số tiền vở loại một là 35.2000 = 70 000 (đồng)

Điển vào chỗ trống dòng đầu tiên 70 000

Số chi phí vở một số loại 2 là 42.1500 = 63 000 (đồng)

Điền vào khu vực trống cái thứ hai 63 000

Số tiền vở một số loại 3 là 38.1200 = 45 000 (đồng)

Điền vào chỗ trống loại thứ tía 45 600

Tổng số tiền nên trả là: 70 000 + 63 000 + 45 600 = 178 600 (đồng)

Điền vào khu vực trống loại thứ bốn là 178 600.

Bài 30 (trang 17 sgk Toán 6 Tập 1): tra cứu số tự nhiên x, biết:

a) (x – 34).15 = 0; b) 18.(x – 16) = 18

Lời giải:

a) Một tích bằng 0 chỉ khi có ít nhất một vượt số bởi 0.

(x – 34).15 = 0

x – 34 = 0 (vì 15 > 0)

x = 34.

b)

18.(x – 16) = 18

x – 16 = 18 : 18

x – 16 = 1

x = 1 + 16

x = 17.

Luyện tập 1 (trang 17-18)

Bài 31 (trang 17 sgk Toán 6 Tập 1): Tính nhanh:

a) 135 + 360 + 65 + 40;


b) 463 + 318 + 137 + 22;

c) 20 + 21 + 22 + … + 29 + 30

Lời giải:

a) 135 + 360 + 65 + 40 = (135+65) + (360+40) = 200 + 400 = 600;

b) 463 + 318 + 137 + 22 = (463 + 137) + (318 +22) = 600 + 340 = 940;

c) đôi mươi + 21 + 22 + …..+ 29 + 30

= (20 + 30) + (21 + 29) + (22 + 28) + (23 + 27) + (24 + 26) + 25

= 50 + 50 + 50 + 50 + 50 + 25

= 5.50 + 25 = 250 + 25 = 275.

Luyện tập 1 (trang 17-18)

Bài 32 (trang 17 sgk Toán 6 Tập 1): có thể tính cấp tốc tổng 97 + 19 bằng phương pháp áp dụng tính chất kết hợp của phép cộng:

97 + 19 = (97 + 3) + 16 = 100 + 16 = 116

Hãy tính nhanh những tổng sau bằng cách làm tựa như như trên:

a) 996 + 45 ; b) 37 + 198

Lời giải:

a) 996 + 45 = 996 + (4 + 41) = (996 + 4) + 41 = 1000 + 41 = 1041;

b) 37 + 198 = (35 + 2) + 198 = (198 + 2) + 35 = 200 + 35 = 235.

Luyện tập 1 (trang 17-18)

Bài 33 (trang 17 sgk Toán 6 Tập 1): mang lại dãy số sau 1, 1, 2, 3, 5, 8, …

Trong hàng số trên mỗi số (kể từ số sản phẩm công nghệ ba) bởi tổng của nhị số tức thời trước. Hãy viết tiếp tư số nữa vào hàng số.

Lời giải:

Trong hàng số 1, 1, 2, 3, 5, 8 ….. Ta có:

1 + 1 = 2

1 + 2 = 3

2 + 3 = 5

3 + 5 = 8

Theo quy pháp luật như trên, các số tiếp sau của hàng là:

5 + 8 = 13

8 + 13 = 21

13 + 21 = 34

21 + 34 = 55.

* mở rộng : hàng số như trên call là hàng số Fibonacci, chúng ta cũng có thể bắt gặp gỡ dãy số này rất nhiều trong cuộc sống. Chúng ta có thể đọc thêm thông tin trên google với trường đoản cú khóa “dãy số Fibonacci”.

Luyện tập 1 (trang 17-18)

Bài 34 (trang 17-18 sgk Toán 6 Tập 1): Sử dụng laptop bỏ túi

Các bài bác tập về laptop bỏ túi vào cuốn sách này được trình diễn theo cách sử dụng máy vi tính bỏ túi SHARP TK-340; những loại máy tính bỏ túi khác cũng khá được sử dụng tương tự.

a) giới thiệu một số nút (phím) trong laptop bỏ túi (hình 13):

*

Hình 13

– Nút mở máy: ON/C

– Nút tắt máy: OFF

– các nút số tự 0 đến 9: 0 1 2 3 … 9

– Nút dấu cộng: +

– Nút dấu “=” có thể chấp nhận được hiện ra công dụng trên màn hiện nay số: =

– Nút xóa (xóa số vừa gửi vào bị nhầm): CE

b) cùng hai hay nhiều số:

Phép tínhNút ấnKết quả
13 + 28
*
41
214 + 37 + 9
*
260

c) Dùng máy tính xách tay bỏ túi tính các tổng:

1364 + 4578; 6453 + 1469; 5421 + 1469;

3124 + 1469; 1534 + 217 + 217 + 217

Lời giải:

c) Kết quả:

1364 + 4578 = 5942

6453 + 1469 = 7922


5421 + 1469 = 6890

3124 + 1469 = 4593

1534 + 217 + 217 + 217 = 2185

* lưu giữ ý: các bài tập sử dụng máy tính bỏ túi trong SGK đều áp dụng cho máy tính SHARP TK – 340. Tuy nhiên hiện giờ chúng ta hay sử dụng những loại laptop CASIO (fx–570ES, fx–570MS, fx–570ES Plus, fx–570VN Plus,…) hoặc các loại máy vi tính VINACAL (fx–570ES, fx–570ES Plus II).

– các tính năng trên các loại máy tính xách tay CASIO, VINACAL trên như : mở thiết bị ; cộng, trừ, nhân, phân chia ; những phím số ; lốt = ;… tương đồng như lý giải trên vật dụng SHARP TK – 340.

– Sự khác biệt giữa những loại vật dụng CASIO, VINACAL với SHARP TK – 340 :

Tính năngSHARP TK – 340CASIO, VINACAL
Tắt máyOFFSHIFT + AC
Xóa kí từ bị đưa nhầmCEDEL

Luyện tập 2 (trang 19-20)

Bài 35 (trang 19 sgk Toán 6 Tập 1): Tìm các tích đều nhau mà không yêu cầu tính kết quả của từng tích.

15.2.6; 4.4.2; 5.3.12; 8.18; 15.3.4; 8.2.9

Lời giải:

Ta bao gồm :

15.2.6 = 15.(2.6) = 15.12

5.3.12 = (5.3).12 = 15.12

15.3.4 = 15.(3.4) = 15.12

4.4.9 = 4.(2.2).9 = (4.2).(2.9) = 8.18

8.2.9 = 8.(2.9) = 8.18

Do đó ta có những tích cân nhau là :

15.2.6 = 5.3.12 = 15.3.4

4.4.9 = 8.18 = 8.2.9

Luyện tập 2 (trang 19-20)

Bài 36 (trang 19 sgk Toán 6 Tập 1): rất có thể tính nhẩm tích 45.6 bởi cách:

Áp dụng tính chất kết hợp của phép nhân:

45.6 = 45.(2.3) = (45.2).3 = 90 .3 = 270

Áp dụng đặc thù phân phối của phép nhân so với phép cộng:

45.6 = (40+ 5).6 = 40.6 + 5.6 = 240 +30 = 270

a) Hãy tính nhẩm bằng cách áp dụng tính chất kết hợp của phép nhân:

15.4; 25.12; 125.16

b) Hãy tính nhẩm bằng phương pháp áp dụng đặc thù phân phối của phép nhân đối với phép cộng:

25.12; 34.11; 47.101

Lời giải:

a) Áp dụng tính chất phối kết hợp của phép nhân a.b.c = a.(b.c) =(a.b).c ta có:

15.4 = (3.5).4 = 3.(5.4) = 20.3 = 60 hoặc 15.4 = 15.(2.2) = (15.2).2 = 30.2 = 60.

25.12 = 25.(4.3) = (25.4).3 = 100.3 = 300.

125.16 = 125.(8.2) = (125.8).2 = 1000.2 = 2000

b) Áp dụng đặc thù phân phối của phép nhân so với phép cộng: a(b+c)=ab+ac ta có:

25.12 = 25.(10 + 2) = 25.10 + 25.2 = 250 + 50 = 300.

34.11 = 34.(10 + 1) = 34.10 + 34 = 340 + 34 = 374.

47.101 = 47.(100 + 1) = 47.100 + 47.1 = 4700 + 47 = 4747.

Luyện tập 2 (trang 19-20)

Bài 37 (trang trăng tròn sgk Toán 6 Tập 1): Áp dụng đặc điểm a.(b – c) = a.b – a.c để tính nhẩm. Ví dụ:

13.99 = 13.(100 – 1) = 13.100 – 13.1 = 1300 – 13 = 1287

Hãy tính: 16.19; 46.99; 35.98

Lời giải:

Ta bóc tách các số 19, 99, 98 thành những hiệu, trong số đó có cất số tròn chục hoặc tròn trăm rồi áp dụng tính chất: a(b – c) = ab – ac để tính nhanh như sau:

16.19 = 16.(20 – 1) = 16.20 – 16 = 320 – 16 = 304;

46.99 = 46.(100 – 1) = 46.100 – 46 = 4600 – 46 = 4554;

35.98 = 35.(100 – 2) = 35.100 – 35.2 = 3500 – 70 = 3430.

Luyện tập 2 (trang 19-20)

Bài 38 (trang đôi mươi sgk Toán 6 Tập 1): Sử dụng máy tính xách tay bỏ túi:

*

Dùng laptop bỏ túi nhằm tính:

375.376; 624.625; 13.81.215

Lời giải:

Kết quả:


375.376 = 141000

624.625 = 390000

13.81.215 = 226395

Cách bấm nút:

*

Luyện tập 2 (trang 19-20)

Bài 39 (trang đôi mươi sgk Toán 6 Tập 1): Đố. Số 142857 có tính chất rất sệt biệt. Hãy nhân nó với mỗi số 2, 3, 4, 5, 6 em sẽ tìm kiếm được tính chất đăc biệt ấy.

Lời giải:

142857 x 2 = 285714

142857 x 3 = 428571

142857 x 4 = 571428

142857 x 5 = 714285

142857 x 6 = 857142

* nhận xét: lúc nhân 142857 với những số 2, 3, 4, 5, 6 ta được kết quả bằng phương pháp chuyển một số trong những chữ số của số 142857 từ bên trái sang bên phải.

* Mở rộng: một trong những khác có tính chất đặc biệt quan trọng như bên trên là 076923:

076923 x 3 = 230769

076923 x 4 = 307692

076923 x 9 = 692307

076923 x 10 = 769230

076923 x 12 = 923076.

Bạn hoàn toàn có thể tìm thêm số không giống nữa không?

Luyện tập 2 (trang 19-20)

Bài 39 (trang trăng tròn sgk Toán 6 Tập 1): Đố. Số 142857 có đặc điểm rất quánh biệt. Hãy nhân nó với từng số 2, 3, 4, 5, 6 em sẽ tìm kiếm được tính hóa học đăc biệt ấy.

Xem thêm: Hack Là Gì ? Hacker Là Gì ? Có Phải Tất Cả Các Hacker Đều Xấu?

Lời giải:

142857 x 2 = 285714

142857 x 3 = 428571

142857 x 4 = 571428

142857 x 5 = 714285

142857 x 6 = 857142

* nhấn xét: lúc nhân 142857 với các số 2, 3, 4, 5, 6 ta được kết quả bằng cách chuyển một số trong những chữ số của số 142857 từ phía trái sang mặt phải.

* Mở rộng: một số khác bao gồm tính chất đặc biệt như trên là 076923:

076923 x 3 = 230769

076923 x 4 = 307692

076923 x 9 = 692307

076923 x 10 = 769230

076923 x 12 = 923076.

Bạn rất có thể tìm thêm số không giống nữa không?

Luyện tập 2 (trang 19-20)

Bài 40 (trang đôi mươi sgk Toán 6 Tập 1): Bình Ngô đại cáo thành lập năm nào?

Năm
, đường nguyễn trãi viết Bình Ngô đại cáo tổng kết chiến thắng của cuộc đao binh do Lê Lợi lãnh đạo chống quân Minh. Biết rằng là tổng cộng ngày trong hai tuần lễ, còn gấp đôi
. Tính xem năm là năm nào?

Lời giải:

– Ta hiểu được mỗi tuần gồm bảy ngày đề xuất số ngày trong hai tuần là 7.2 = 14 (ngày). Vì đó:

Vậy phố nguyễn trãi viết Bình Ngô đại cáo vào năm 1428.

Luyện tập 2 (trang 19-20)

Bài 40 (trang đôi mươi sgk Toán 6 Tập 1): Bình Ngô đại cáo thành lập và hoạt động năm nào?

Năm
, đường nguyễn trãi viết Bình Ngô đại cáo tổng kết chiến thắng của cuộc kháng chiến do Lê Lợi lãnh đạo chống quân Minh. Hiểu được là toàn bô ngày trong nhị tuần lễ, còn gấp hai
. Tính coi năm là năm nào?

Lời giải:

– Ta biết rằng mỗi tuần bao gồm bảy ngày buộc phải số ngày trong nhì tuần là 7.2 = 14 (ngày). Vì đó: