Giải bài xích 8.39; 8.40; 8.41; 8.42; 8.43 trang 67 sách giáo khoa Toán lớp 6 tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống thường ngày - bài tập cuối chương VIII


Bài 8.39 trang 67, SGK Toán lớp 6 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Xem hình 8.55 rồi cho biết thêm trong các xác minh sau, xác định nào đúng, xác minh nào sai?

*

a) Điểm C thuộc con đường thẳng d, nhì điểm A và B không thuộc con đường thẳng d.

Bạn đang xem: Giải toán 6 trang 67 kết nối tri thức với cuộc sống tập 2

b) ba điểm A, B, C ko thẳng hàng.

c) Điểm F không thuộc đường thẳng m

d) cha điểm D, E, F ko thẳng hàng.

Trả lời:

a) Đúng bởi vì điểm C nằm trong d cùng hai điểm A, B ko nằm trên d.

b) Sai vì ta kẻ được con đường thẳng trải qua cả 3 điểm A, B, C.

c) Đúng vày điểm F ko nằm trên m.

d) Đúng do F không nằm trên phố thẳng DE ( là con đường thẳng m).

Bài 8.40 trang 67, SGK Toán lớp 6 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Hình 8.56 thể hiện những quan hệ như thế nào nếu nói về :

*

a) bố điểm A, B cùng C?

b) nhị tia ba và BC?

c) tía đoạn thẳng AB, BC cùng AC?

Trả lời:

a) bố điểm A, B và C thẳng hàng

b) nhị tia ba và BC là nhị tia đối nhau

c) tía đoạn trực tiếp AB, BC và AC cùng nằm trên một con đường thẳng cùng BCBài 8.41 trang 67, SGK Toán lớp 6 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Vẽ đoạn trực tiếp MN dài 7 cm rồi tra cứu trung điểm của nó.

Trả lời:

*

Vì O là trung điểm của MN phải MO = NO = 7:2 = 3,5 (cm).

Bài 8.42 trang 67, SGK Toán lớp 6 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Cho hình thang ABCD như hình mẫu vẽ bên.

Em hãy:

*

a) Kể tên các góc bao gồm trong hình vẽ.

b) Đo rồi chỉ ra những góc nhọn, góc tù.

Trả lời:

a) Các góc có trong hình mẫu vẽ là : (widehat ABC,widehat DAB,widehat BCD,widehat CDA)

b) 

Các góc nhọn là : (widehat CDA,widehat BCD).

Các góc tội phạm là : (widehat DAB,widehat ABC).

Bài 8.43 trang 67, SGK Toán lớp 6 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Cho hình 8.57

*

a) Kể tên các tia bao gồm trong hình trên. Vào đó, nhì tia làm sao là nhị tia đối nhau?

b) Kể tên những góc vuông, góc bẹt trong hình 8.57

c) Nếu điểm B nằm trong góc yOz thì góc xOB là góc tù tuyệt góc nhọn?

Trả lời:

a) 

Các tia tất cả trong hình vẽ là : Ox ; Oy ; Oz.

Hai tia đối nhau là : Ox ; Oy

b) Các góc vuông là : ∠ xOy ; ∠ zOy.

c) 

*

Ta có: B phía trong góc yOz thì ta kẻ được tia OB như hình trên.

Xem thêm: Hướng Núi Chính Của Khu Vực Đông Bắc Có Những Hướng Núi Chính Nào ?

Góc xOB là góc tạo bởi tia Ox với OB, sử dụng thước đo góc thì thấy góc xOB là góc tất cả số đo to hơn (90^circ ) và nhỏ hơn (180^circ ) vì thế nó là góc tù.