Bylostvulgaros.com Mar 23, 2022 giải bài xích tập trang bị lý 9 tập 1, giải sách bài xích tập vật dụng lý lớp, giải sbt đồ gia dụng lý 9, giải sbt vật dụng lý lớp 9, giải sbt thứ lý lớp 9 trang 17, sách giải bài xích tập thứ lý lớp 9, sách giải bt vật dụng lý 9


Bạn đang xem: Giải sách bài tập vật lý 9 bài 6

Giải sách bài bác tập vật dụng lý lớp 9 bài bác 6 câu 6, 7, 8, 9 trang 17 đúng & cụ thể nhất: Cho mạch năng lượng điện AB gồm sơ thứ như hình 6.2 trong đó điện trở R1 = 3r ; R2 = r; R3 = 6r. Điện trở tương đương của đoạn mạch này có giá trị nào dưới đây? A. 0,75r B. 3r C. 2,1r D. 10r những điện trở R là đồng nhất trong các đoạn mạch gồm sơ trang bị trong hình 6.3 bên dưới đây. Hỏi năng lượng điện trở tương đương của đoạn mạch làm sao là nhỏ nhất?


Giải bài 6.2 SBT đồ gia dụng lý 9

Bài 5.13 SBT đồ lý 9

Giải sách bài tập đồ gia dụng lý lớp 9 bài bác 6 câu 6, 7, 8, 9 trang 17 đúng & cụ thể nhất


Giải sách bài tập vật lý lớp 9 bài bác 6 câu 6, 7, 8, 9 trang 17 đúng & cụ thể nhất

Phần câu hỏi sách bài xích tập vật lý lớp 9 bài 6 câu 6, 7, 8, 9 trang 17

+ câu hỏi sbt lớp 9 bài 6. 6 trang 17

Cho mạch điện AB gồm sơ thiết bị như hình 6.2 trong số đó điện trở R1 = 3r ; R2 = r; R3 = 6r. Điện trở tương đương của đoạn mạch này còn có giá trị nào dưới đây?

A. 0,75r

B. 3r

C. 2,1r

D. 10r

*

+ thắc mắc sbt lớp 9 bài bác 6. 7 trang 17

Các điện trở R là đồng nhất trong các đoạn mạch gồm sơ vật trong hình 6.3 bên dưới đây. Hỏi điện trở tương tự của đoạn mạch nào là bé dại nhất?

*

+ câu hỏi sbt lớp 9 bài bác 6. 8 trang 17

Điện trở tương đương của đoạn mạch AB có sơ đồ như trên hình 6.4 là RAB = 10Ω, trong những số ấy các năng lượng điện trở R1 = 7Ω ; R2 = 12Ω. Hỏi năng lượng điện trở R_x có giá trị nào bên dưới đây?

A. 9Ω

B. 5Ω

C. 4Ω

D. 15Ω

*

+ câu hỏi sbt lớp 9 bài 6. 9 trang 17

Điện trở R1 = 6Ω ; R2 = 9Ω; R3 = 15Ω chịu đựng được chiếc điện bao gồm cường độ lớn số 1 tương ứng là I1 = 5A ; I2 = 2A cùng I3 = 3A. Hỏi có thể đặt một hiệu điện thế lớn số 1 là từng nào vào hai đầu đoạn mạch gồm cha điện trở này tiếp liền với nhau?

A. 45V

B. 60V

C. 93V

D. 150V

Câu giải sách bài xích tập đồ lý lớp 9 bài bác 6 câu 6, 7, 8, 9 trang 17

+ lời giải sbt lớp 9 bài xích 6. 6 trang 17

Chọn C

Do điện trở R2 thông suốt với năng lượng điện trở R3 đề nghị ta có: R23 = R2 + R3 = r + 6r = 7r

Điện trở tương đương của đoạn mạch này là:

*

+ lời giải sbt lớp 9 bài bác 6. 7 trang 17

Chọn D

Cách mắc A: Rtđ = R + R + R =3R

*

Vậy phương pháp mắc D tất cả điện trở tương đương nhỏ nhất.

+ giải mã sbt lớp 9 bài 6.

Xem thêm: Giải Sách Bài Tập Vật Lý 9 Bài 2, Giải Sbt Vật Lí 9

8 trang 17

Chọn C

Điện trở tương tự của đoạn mạch: RAB = R1 + R2x ⇒ R2x = RAB – R1 = 10 – 7= 3Ω

Do R2 mắc tuy nhiên song cùng với Rx bắt buộc ta có:

*

+ giải thuật sbt lớp 9 bài bác 6. 9 trang 17

Chọn B

Do tía điện trở này mắc tiếp liền nên ta bao gồm I = I1 = I2 = I3 = 2A

Điều kiện cường độ lớn nhất được phép qua đoạn mạch này là: Imax = I2 = 2A

(lấy giá trị bé dại nhất, giả dụ lấy quý giá khác lớn hơn thì điện trở bị hỏng).

Điện trở tương tự của đoạn mạch là:

Rtđ = R1 + R2 + R3 = 6 + 9 + 15 = 30Ω

Hiệu năng lượng điện thế bự nhất hoàn toàn có thể đặt vào nhì đầu đoạn mạch là:

Umax = Imax.Rtđ = 2.30 = 60V