Bài 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 trang 4 SBT đồ gia dụng Lí 9

Bài 1 trang 4 sách bài xích tập thiết bị Lí 9: Khi để vào dây dẫn một hiệu điện cố 12V thì cường độ dòng điện chạy qua nó là 0,5A. Nếu điện rứa đặt vào hai đầu dây dẫn đó tăng lên đến 36V thì cường độ chạy qua nó là bao nhiêu.

Tóm tắt:

U1 = 12V; I1 = 0,5A; U2 = 36V; I2 = ?

Lời giải:

Ta có:

*
Vậy cường độ chiếc điện chạy qua dây dẫn khi U = 36V là:
*
Bài 2 trang 4 sách bài tập đồ dùng Lí 9: Cường độ chiếc điện chạy qua một dây dẫn là 1,5A khi đó được mắc vào hiệu điện núm 12V. Mong dòng năng lượng điện chạy qua dây dẫn đó tạo thêm 0,5A thì hiệu năng lượng điện thế yêu cầu là từng nào ?

Tóm tắt:

U1 = 12V; I1 = 1,5A; I2 = I1 + 0,5 A; U2 = ?

Lời giải:

Ta có:

*
Trong đó I2 = I1 + 0,5 A = 1,5 + 0,5 = 2,0 A

Muốn mẫu điện chạy qua dây dẫn đó tăng thêm 0,5A thì hiệu điện thế cần là:

*

Bài 3 trang 4 sách bài bác tập trang bị Lí 9: Một dây dẫn được mắc vào hiệu điện vắt 6V thì cường độ mẫu điện chạy qua nó là 0,3A. Một bạn học viên nói rằng: Nếu bớt hiệu điện cố đặt vào nhì đầu dây dẫn đi 2V thì cái điện chạy qua dây lúc đó có cường độ là 0,15A. Theo em tác dụng này đúng hay sai? vì chưng sao?

Tóm tắt:

U1 = 6V; I1 = 0,3A; U2 = U1 – 2 V; I2 = ?

Lời giải:

Ta có:

*
trong đó U2 = U1 – 2V = 6 – 2 = 4 V

Nếu sút hiệu điện rứa đặt vào nhị đầu dây dẫn đi 2V thì loại điện chạy qua dây dẫn khi ấy có cường độ là

*
Kết trái I = 0,15A là sai bởi đã nhầm là hiệu năng lượng điện thê giảm xuống hai lần. Theo đầu bài, hiệu năng lượng điện thế sụt giảm 2V tức là còn 4V. Khi ấy cường độ mẫu điện là 0,2A.

Bạn đang xem: Giải sách bài tập vật lý 9 bài 1

Bài 4 trang 4 sách bài bác tập đồ vật Lí 9: lúc để hiệu điện vắt 12V vào nhì đầu một dây thì chiếc điện chạy qua có cường độ 6mA. Mong muốn dòng điện chạy qua dây dẫn đó bao gồm cường độ sụt giảm 4mA thì hiệu điện thay là:

A. 3V

B. 8V

C. 5V

D. 4V

Tóm tắt:

U1 = 12V; I1 = 6mA = 0,006 A; I2 = I1 – 4mA = I1 – 0,004 A; U2 = ?

Lời giải:

Ta có:

*
trong đó I2 = I1 – 0,004 A = 0,006 – 0,004 = 0,002 A

→ mong mỏi cho loại điện chạy qua dây dẫn bao gồm cường độ sụt giảm 4mA thì hiệu điện cầm là Giải bài xích tập thứ lý lớp 9

*
Chọn câu D: 4V.

Bài 5 trang 4 sách bài tập vật Lí 9: Cường độ mẫu điện chạy sang một dây dẫn phụ thuộc như thế nào vào hiệu điện núm giữa nhì đầu dây dẫn kia

A. Không biến đổi khi biến hóa hiệu điện thế

B. Tỉ trọng nghịch với hiệu năng lượng điện thế

C. Tỉ lệ thành phần thuận với hiệu điện thế

D. Bớt khi tăng hiệu điện thế

Lời giải:

Chọn C.

Cường độ mẫu điện chạy qua chiêu mộ dây dẫn dựa vào vào hiệu điện cố kỉnh giữa nhì đầu dây dẫn đó bởi công thức: I = U/R

Trong kia R là điện trở của dây dẫn và là hằng số cùng với dây dẫn đó.

Xem thêm: Giải Tập Bản Đồ Địa Lí 7 Ngắn Gọn, Hay Nhất, Giải Tập Bản Đồ Địa Lí 7 Hay Nhất

Vì vậy cường độ loại điện chạy qua 1 dây dẫn tỉ trọng thuận với hiệu điện núm đặt vào đầu nhì dây dẫn đó.