Giải bài xích tập trang 26 bài xích 8 áp suất hóa học lỏng - bình thông với nhau Sách bài xích tập (SBT) đồ gia dụng lí 8. Câu 8.1: bốn bình A, B, c, D cùng đựng nước (H.8.1)...

Bạn đang xem: Giải bài tập vật lý lớp 8 bài 8


Bài 8.1 trang 26 Sách bài bác tập (SBT) vật dụng lí 8

Bốn bình A, B, c, D cùng đựng nước (H.8.1)

a) Áp suất của nước lên đáy bình như thế nào là lớn số 1 ?

A. Bình A

B. Bình B

C. Bình C

D. Bình D

b) Áp suất của nước lên lòng bình như thế nào là nhỏ nhất ? 

A. Bình A

B. Bình B

C. Bình C

D. Bình D

Giải

a) lựa chọn A

b) lựa chọn D

Bài 8.2 trang 26 Sách bài bác tập (SBT) thứ lí 8

Hai bình A, B thông nhau. Bình A đựng dầu, bình B đựng nước tới cùng một độ dài (H.8.2). Khi bẻ khóa K, nước với dầu bao gồm chảy từ bỏ bình nọ sang bình tê không? 

A. Không, vì độ cao của cột chất lỏng ở nhị bình bởi nhau.

B. Dầu chảy sang nước vị lượng dầu các hơn.

C. Dầu tung sang nước bởi dầu dịu hơn.

D. Nước tan sang dầu vì chưng áp suất cột nước lớn hơn áp suất cột dầu do trọng lượng riêng biệt của nước lớn hơn của dầu.

Giải

=> lựa chọn D

Bài 8.3 trang 26 Sách bài tập (SBT) đồ lí 8


Hãy đối chiếu áp suất tại 5 điểm A, B, c, D, E vào một bình đựng hóa học lỏng vẽ sinh sống hình 8.3.

Giải

Pe

Bài 8.4 trang 26 Sách bài bác tập (SBT) vật lí 8

Một tàu ngầm đang dịch chuyển ở dưới biển. Áp kế đặt ở ngoài vỏ tàu chỉ áp suất 2,02.106 N/m2. Một lúc sau áp kế chỉ 0,86.106 N/m2.

a) Tàu đã nổi lên hay vẫn lặn xuống? bởi vì sao xác minh được do vậy ?

b) Tính độ sâu của tàu ngầm ở hai thời điểm trên. Cho thấy trọng lượng riêng rẽ của nước biển bởi 10300 N/m3.

Xem thêm: Giải Bài Tập Vật Lí 9 Bài 1, Giải Bài Tập Vật Lý 9 Trang 4, 5

Giải


a) Áp suất chức năng lên vỏ tàu ngầm, tức là cột nước ở phía bên trên tàu ngầm giảm. Vậy tàu ngầm vẫn nổi lên.

b) Áp dụng công thức p. = dh; (h_1 = p over d)

Độ sâu của tàu lặn ở thời gian trước:

(h_1 = p_1 over d = 2020000 over 10300 approx 196m)

Đô sâu của tàu lặn ở thời khắc sau:

(h_2 = p_2 over d = 860000 over 10300 approx 83,5m)

lostvulgaros.comgởi góp ý Hủy vứt
*

gmail.com