VnDoc xin ra mắt Giải bài bác tập SBT đồ vật lý lớp 9 bài bác 6 lý giải giải vở bài tập môn Lý 9, hỗ trợ cho quý thầy cô cùng chúng ta học sinh lớp 9 thuận lợi hơn trong việc tìm kiếm đầy đủ tài liệu hay ship hàng quá trình đào tạo và tiếp thu kiến thức môn đồ lý lớp 9. Chúc chúng ta học tốt.

Bạn đang xem: Giải bài tập vật lý 9 sbt bài 6

Vật lý 9: bài xích 1 trang 16 sách bài bác tập đồ dùng Lí 9:

Hai điện trở R1 = R2 = 20Ω được mắc vào hai điểm A, B.

a) Tính điện trở tương đương Rtđ của đoạn mạch AB lúc R1 mắc thông suốt với R2. Rtđ to hơn hay bé dại hơn từng điện đổi mới phần?

b) giả dụ mắc R1 tuy vậy song với R2 thì điện trở tương đường R’tđ của đoạn mạch lúc đó là bao nhiêu? R’tđ to hơn hay nhỏ dại hơn từng điện biến đổi phần?

c) Tính tỷ số Rtđ/R’tđ

Lời giải:

a) Rtđ của đoạn mạch AB khi R1 mắc thông liền với R2 là: Rtđ = R1 + R2 = 20 + 20 = 40Ω.

Vậy Rtđ lớn hơn, từng điện trở nên phần.

b) khi R1 mắc song song cùng với R2 thì:

*

Vậy R’tđ nhỏ hơn từng điện biến đổi phần.

c) Tỉ số giữa Rtđ với R’tđ là:

Vật lý 9: bài 2 trang 16 sách bài tập thứ Lí 9:

Hai điện trở R1 và R2 được mắc theo hai giải pháp vào nhị điểm M, N trong sơ đồ vật hình 6.1, trong những số ấy hiệu điện thế U = 6V. Trong biện pháp mắc thiết bị nhất, ampe kế chỉ 0,4A. Trong biện pháp mắc máy hai, ampe kế chỉ 1,8A

a) Đó là hai cách mắc nào? Vẽ sơ thiết bị từng cách mắc.

b) Tính năng lượng điện trở R1 với R2

Lời giải:

a) tất cả hai cách mắc là

Cách 1: R1 song song R2.

Cách 1: R1 tiếp nối R2.

b) Rtđ của đoạn mạch gồm R1 thông suốt R2 to hơn Rtđ của đoạn mạch lúc mắc R1 tuy vậy song R2. Bởi vậy, chiếc điện chạy qua đoạn mạch thông suốt có cường độ nhỏ hơn chiếc điện chạy qua đoạn mạch tuy vậy song nên. Ta có:

+) I1 = 0,4A khi R1 mắc nối liền với R2 nên:

R1 + R2 = U/I1 = 6/0,4 = 15Ω (1)

+) I2 = 1,8A khi R1 mắc tuy vậy song với R2 nên:

(2)

Từ (1) với (2) ⇒ R1R2 = 50Ω (3)

Từ (1) cùng (3) ⇒ R1 = 5Ω; R1 = 1Ω hoặc R1 = 10Ω; R2 = 5Ω

Vật lý 9: bài xích 3 trang 16 sách bài xích tập đồ gia dụng Lí 9:

Hai bóng đèn giống nhau sáng thông thường khi hiệu điện vắt đặt vào hai đầu từng đèn là 6V và loại điện chạy qua từng đèn khi gồm cường độ là 0,5A (cường độ mẫu điện định mức)

Mắc thông liền hai bóng đèn này vào hiệu điện chũm 6V. Tính cường độ loại điện chạy qua đèn lúc đó. Hai đèn bao gồm sáng thông thường không? bởi vì sao? nhận định rằng điện trở của mỗi đèn điện trong ngôi trường hợp này có giá trị như khi sáng bình thường.

Lời giải:

Điện trở của đèn là: R = U/I = 6/0,5 = 12Ω.

Khi nhị đèn mắc nối liền thì Rtđ = R1 + R2 = 12 + 12 = 24Ω.

Cường độ loại điện qua mỗi đèn là: I1 = I2 = U/Rtđ = 6/24 = 0,25A.

Hai đèn sáng yếu hơn mức bình thường vì cường độ dòng điện chạy qua đèn nhỏ dại hơn độ mạnh định mức làm việc mỗi bóng đèn.

Vật lý 9: bài xích 4 trang 16 sách bài xích tập thiết bị Lí 9:

Hai bóng đèn có cùng hiệu điện ráng định nút 110V; cường độ dòng điện định nút của trơn đèn đầu tiên là 0,91A, của đèn điện thứ nhị là 0,36A. Rất có thể mắc thông liền hai bóng đèn trong trường hòa hợp này vào hiệu điện thay 220V được không? vì sao?

Lời giải:

Điện trở của đèn 1 là: R1 = U/I1 = 110/0,91 = 121Ω

Điện trở của đèn 2 là: R2 = U/I2 = 110/0,36 = 306Ω

Điện trở tương tự của mạch là: Rtđ = R1 + R2 = 121 + 306 = 427Ω

Cường độ loại điện thực tiễn chạy qua hai bóng đèn là I1 = I2 = 0,52A.

So sánh với cường độ loại điện định mức của mỗi đèn điện ta thấy đèn 1 rất có thể không sáng lên được, còn đèn 2 thì rất có thể sẽ cháy lên không mắc thông suốt hai bóng đèn này được.

Vật lý 9: bài 5 trang 16 sách bài tập thứ Lí 9:

Ba năng lượng điện trở cùng quý hiếm R = 30Ω.

a) gồm mấy cách mắc cả bố điện trở này thành một mạch điện? Vẽ sơ đồ những cách mắc đó.

b) Tính điện trở tương tự của mỗi mạch trên

Lời giải:

a) gồm 4 cách mắc sau:

b) Điện trở tương đương của từng mạch là:

Mạch 1: Rtđ = 3R = 3×30 = 90Ω.

Mạch 2: Rtđ = R + R/2 = 30 + 30/2 = 45Ω.

Mạch 3: Rtđ = (2R.R)/(2R+R) = 2R/3 = 2.30/3 = 20Ω.

Mạch 4: Rtđ = R/3 = 30/3 = 10Ω.

Vật lý 9: bài xích 6 trang 17 sách bài xích tập thứ Lí 9:

Cho mạch năng lượng điện AB có sơ thứ như hình 6.2 trong những số ấy điện trở R1 = 3r; R2 = r; R3 = 6r. Điện trở tương đương của đoạn mạch này có giá trị nào bên dưới đây?

A. 0,75r

B. 3r

C. 2,1r

D. 10r

Lời giải:

Chọn C

Do điện trở R2 nối liền với điện trở R3 cần ta có: R23 = R2 + R3 = r + 6r = 7r

Điện trở tương đương của đoạn mạch này là:

Vật lý 9: bài xích 7 trang 17 sách bài bác tập thiết bị Lí 9:

Các năng lượng điện trở R là như nhau trong những đoạn mạch tất cả sơ vật trong hình 6.3 bên dưới đây. Hỏi năng lượng điện trở tương tự của đoạn mạch như thế nào là nhỏ nhất?

Lời giải:

Chọn D

Vì khi mắc song song năng lượng điện trở toàn mạch sẽ nhỏ hơn mỗi điện trở trong mạch bắt buộc hình D tất cả điện trở tương đương nhỏ dại nhất.

Vật lý 9: bài bác 8 trang 17 sách bài xích tập đồ dùng Lí 9:

Điện trở tương đương của đoạn mạch AB gồm sơ thiết bị như trên hình 6.4 là RAB = 10Ω, trong những số ấy các năng lượng điện trở R1 = 7Ω; R2 = 12Ω. Hỏi năng lượng điện trở Rx có mức giá trị nào dưới đây?

A. 9Ω

B. 5Ω

C. 4Ω

D. 15Ω

Lời giải:

Chọn C

Điện trở tương tự của đoạn mạch: RAB = R1 + R2x ⇒ R2x = RAB – R1 = 10 – 7= 3Ω

Do R2 mắc tuy vậy song với Rx đề nghị ta có:

Vật lý 9: bài bác 10 trang 18 sách bài xích tập vật dụng Lí 9:

Khi mắc nối liền hai năng lượng điện trở R1 với R2 vào hiệu điện vậy 1,2V thì chiếc điện chạy qua chúng có cường độ I = 0,12A

a) Tính năng lượng điện trở tương đương của đoạn mạch thông liền này

b) nếu mắc tuy nhiên song hai năng lượng điện trở nói trên vào một trong những hiệu điện vậy thì dòng điện chạy qua năng lượng điện trở R1 gồm cường độ I11 gấp 1,5 lần cường độ I2 của cái điện chạy qua điện trở R2. Hãy tính năng lượng điện trở R1 với R2

Lời giải:

a) Điện trở tương đương của đoạn mạch : R = U/I = 1,2/0,12 = 10Ω.

b) vì R1//R2 nên: U1 = U2 ⇔I1 R1 = I1 R2 ⇔ 1,5I2.R1 = I2 R2

⇒ 1,5R1 = R2

Mặt khác: R = R1 + R2 = 10

Giải (1) với (2), ta được: R1 = 4Ω với R2 = 60Ω

Vật lý 9: bài bác 11 trang 18 sách bài bác tập đồ dùng Lí 9:

Cho ba điện trở là R1 = 6Ω; R2 = 12Ω và R3 = 18Ω. Dùng ba điện trở này mắc thành đoạn mạch tuy vậy song bao gồm hai mạch rẽ, trong số đó có một mạch rẽ có hai năng lượng điện trở mắc nối tiếp.

a) Vẽ sơ đồ của các đoạn mạch theo yêu cầu đã nêu bên trên đây

b) Tính điện trở tương đương của mỗi đoạn mạch này

Lời giải:

a) Vẽ sơ đồ:

+) (R1 nt R2) //R3

+) (R3 nt R2) //R1:

+) (R1 nt R3) // R2:

b) Điện trở tương tự của mỗi đoạn mạch:

+) (R1 nt R2) //R3:

R12 = R1 + R2 = 6 + 12 = 18Ω

+) (R3 nt R2) // R1:

R23 = R2 + R3 = 12 + 18 = 30Ω

+) (R1 nt R3) //R2:

R13 = R1 + R3 = 6 + 18 = 24Ω

Vật lý 9: bài bác 12 trang 18 sách bài tập đồ gia dụng Lí 9:

Cho mạch điện gồm sơ trang bị như hình 6.5, trong các số ấy điện trở R1 = 9Ω; R2 = 15Ω; R3 = 10Ω; cái điện trải qua R3 gồm dường độ là I3 = 0,3A

a) Tính các cường độ loại điện I1, I2 tương xứng đi qua các điện trở R1 và R2

b) Tính hiệu điện nỗ lực U giữa hai đầu đoạn mạch AB

Lời giải:

a) Điện trở tương đương của R2 với R3:

Hiệu điện vắt giữa nhị đầu R3: U3 = I3.R3 = 0,3.10 = 3V.

⇒ U23 = U2 = U3 = 3V (vì R2 //R3).

Cường độ loại điện qua R2: I2 = U2/R2 = 3/15 = 0,2A.

Cường độ mẫu điện qua R1: I = I1 = I2 + I3 = 0,3 + 0,2 = 0,5A.

b) Hiệu điện cầm cố giữa nhị đầu đoạn mạch AB là:

UAB = I.R = I(R23 + R1) = 0,5(6 + 9) = 7,5V.

Vật lý 9: bài bác 13 trang 18 sách bài tập vật dụng Lí 9:

Hãy minh chứng rằng năng lượng điện trở tương đương Rtđ của một đoạn mạch song song chẳng hạn gồm 3 năng lượng điện trở R1, R2, R3 mắc tuy vậy song với nhau, thì nhỏ hơn mỗi điện phát triển thành phần (Rtđ đồ dùng lý 9: bài bác 14 trang 18 sách bài tập đồ gia dụng Lí 9:

Cho mạch điện gồm sơ vật dụng như hình 6.6, trong những số ấy các điện trở R1 = 14Ω; R2 = 8Ω; R3 = 24Ω; cái điện đi qua R1 bao gồm cường độ là I1 = 0,4A

a) Tính các cường độ chiếc điện bên trên I2, I3 tương xứng đi qua các điện trở R2 và Rv

b) Tính các hiệu điện cụ UAC; UCB và UAB

Lời giải:

Rtđ = R1 + R23 = 14 + 6 = 20 Ω

Do R1 nt R23 nên I1 = I23 = 0,4A

U23 = I23.R23 = 0,4.6 = 2,4V ⇒ U23 = U2 = U3 = 22,4V (R2 // R3)

I2 = U2/R2 = 2,4/8 = 0,3A; I3 = U3/R3 = 2,4/24 = 0,1A

b) UAB = I.R = 0,4.20 = 8V

UAC = I1.R1 = 0,4.14 = 5,6V

UCB = I23.R23 = 0,4.6= 2,4V

Trên đây VnDoc đã chia sẻ bài Giải bài xích tập SBT trang bị lý lớp 9 bài xích 6. Đây là giải thuật hay mang đến các thắc mắc trong SBT bên trong chương trình huấn luyện và giảng dạy môn vật lý lớp 9. Hy vọng rằng đây sẽ là gần như tài liệu hữu ích trong công tác đào tạo và huấn luyện và tiếp thu kiến thức của quý thầy cô và chúng ta học sinh.

Xem thêm: Giải Bài Tập Bản Đồ Địa Lí 7 Bài 13 : Môi Trường Đới Ôn Hòa, Giải Tbđ Địa 7 Bài 13: Môi Trường Đới Ôn Hòa

Giải bài bác tập SBT vật lý lớp 9 bài bác 2: Điện trở của dây dẫn – Định lý lẽ ÔmGiải bài xích tập SBT thiết bị lý lớp 9 bài bác 5Giải sách bài tập thứ lý 9 bài 4: Đoạn mạch nối tiếpGiải bài xích tập SBT thiết bị lý lớp 9 bài 5

…………………………………..

Ngoài Giải bài xích tập SBT vật lý lớp 9 bài xích 6. Mời các bạn học sinh còn tồn tại thể tìm hiểu thêm Giải bài bác tập đồ vật Lí 9, Giải Vở BT trang bị Lý 9, triết lý Vật lý 9 hoặc đề thi học tập học kì 1 lớp 9, đề thi học tập học kì 2 lớp 9 những môn Toán, Văn, Anh, Hóa, Lý, Địa, Sinh mà cửa hàng chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Cùng với đề thi học kì 2 lớp 9 này giúp các bạn rèn luyện thêm kĩ năng giải đề và có tác dụng bài tốt hơn. Chúc các bạn học tốt