*

*

Bài 42 - 43. Thấu kính hội tụ. Ảnh của một thiết bị tạo vì thấu kính hội tụ

Câu 1 trang 87 SBT đồ dùng Lí 9 

Đặt một đặc điểm S trước một thấu kính hội tụ và nằm trong tầm tiêu cự (hình 42-43.1 SBT). Dựng hình ảnh S’ của điểm S qua thâu kính sẽ cho. S’ là ảnh thật hay ảnh ảo?

*

Lời giải:

Tia say đắm đi tuy nhiên song với trục chủ yếu nên mang lại tia ló đi qua F’

Tia tới SO là tia đi quang tâm O đề nghị cho tia ló đi thẳng

Hai tia ló trên tất cả đường kéo dãn dài giao nhau tại S’, ta thu được ảnh ảo S’ của S qua thấu kính.

Bạn đang xem: Giải bài tập vật lý 9 sbt bài 42 43

Hình vẽ 42-43.1.a

*

Câu 2 trang 87 SBT đồ vật Lí 9 

Hình 42 – 43.2 SBT cho biết Δ là trục bao gồm của một thấu kính, S là điểm sáng, S’ là ảnh của S tạo vì chưng thấu kính đó.

*

a) S’ là ảnh thật hay ảnh ảo.

b) do sao em biết thấu kính đó là hội tụ? bằng phương pháp vẽ hãy khẳng định quang chổ chính giữa O, nhị tiêu điểm F, F’ của thấu kính đã cho.

Lời giải:

a) bởi S cùng S’ ở về 2 phía so với trục chính Δ buộc phải S’ là ảnh thật.

b) Vì điểm sáng S qua thấu kính cho hình ảnh thật đề xuất thấu kính đã cho rằng thấu kính hội tụ.

+ xác minh quang chổ chính giữa O, nhì tiêu điểm F cùng F’ bằng cách:

- Nối S cùng với S’ cắt trục thiết yếu Δ của thấu kính trên O

- Dựng mặt đường thẳng vuông góc cùng với trục thiết yếu tại O. Đó là vị trí đặt thấu kính.

- tự S dựng tia cho tới SI tuy vậy song cùng với trục bao gồm của thấu kính. Nối I cùng với S’ giảm trục chính tại tiêu điểm F’.

- lấy F đối xứng cùng với F’ qua O (OF = OF’) ta được tiêu điểm đồ F.

+ Hình vẽ:

*

Câu 3 trang 87 SBT trang bị Lí 9 

Trên hình 42 – 43.3 SBT gồm vẽ trục chính Δ, quang vai trung phong O, nhì tiêu điểm F, F’ của một thấu kính, hai tia ló 1, 2 cho hình ảnh S’ của điểm sáng S.

*

a) bởi vì sao em biết thấu kính đã chỉ ra rằng hội tụ?

b) bằng phương pháp vẽ, hãy xác định đặc điểm S.

Lời giải:

a) Thấu kính đã chỉ ra rằng thấu kính quy tụ vì chùm tia ló thoát ra khỏi thấu kính cắt nhau tại hình ảnh S’ và S’ là ảnh thật.

b) Xác định đặc điểm S bằng cách vẽ như hình 42-43.3a

- Tia ló 1 trải qua tiêu điểm F’, vậy tia tới là tia đi song song với trục chính của thấu kính. Tia ló 2 là tia đi tuy nhiên song cùng với trục chính, vậy tia cho tới là tia đi qua tiêu điểm của thấu kính.

- trường đoản cú I vẽ tia tuy nhiên song với trục thiết yếu Δ. Nối K với F. Hai tuyến phố trên giảm nhau nghỉ ngơi S, ta được điểm lưu ý S cần vẽ.

*

Câu 4 trang 88 SBT đồ gia dụng Lí 9 

Trên hình 42 – 43.4 SBT cho thấy thêm Δ là trục thiết yếu của một thấu kính, AB là thứ sáng, A"B" là ảnh của AB.

*

a) A"B" là hình ảnh thật hay hình ảnh ảo? vì sao?

b) vì chưng sao em biết thấu kính đã cho rằng hội tụ?

c) bằng cách vẽ, hãy xác định quang trung ương O với tiêu điểm F, F" của thấu kính trên

Lời giải:

a) vì A’B’ thuộc chiều cùng với vật cùng nằm cùng phía với vật đối với trục chính vì thế nó là hình ảnh ảo.

b) Vì hình ảnh A’B’ là hình ảnh ảo lớn hơn vật đề nghị thấu kính đã cho rằng thấu kính hội tụ.

c) xác minh quang vai trung phong O, nhì tiêu điểm F cùng F’ bằng phương pháp vẽ như hình 42-43.4a

*

- B’ là ảnh của điểm B phải ta nối B’ cùng với B cắt trục thiết yếu của thấu kính trên quang tâm O.

- tự O dựng vuông góc với trục chính, ta có vị trí đặt thấu kính.

- từ B dựng tia BI tuy vậy song với trục bao gồm của thấu kính. Nối IB’ kéo dài cắt trục chủ yếu tại F’. Rước F đối xứng với F’ ta được tiêu điểm đồ F.

Câu 5 trang 88 SBT đồ gia dụng Lí 9 

Vật AB có độ cao h được để vuông góc trước một thấu kính quy tụ tiêu cự f như hình 42-43.5 SBT. Điểm A nằm trên trục thiết yếu cách thấu kính một khoảng tầm d = 2f.

*

a) Dựng ảnh A"B" của AB tạo bởi vì thấu kính đang cho.

b) Vận dụng kiến thức hình học, tính chiều cao h" của ảnh theo h cùng tính khoảng cách từ d" từ ảnh đến thấu kính theo d.

Lời giải:

a) Dựng ảnh của đồ dùng sáng AB qua thấu kính hội tụ. Dùng hai trong bố tia sáng đã học để dựng ảnh B’ của điểm B.

+ đồ dùng AB cách thấu kính d = 2f, đồ ngoài khoảng OF.

Tia BI đi tuy vậy song cùng với trục chủ yếu nên cho tia ló đi qua F’

Tia cho tới BO là tia đi quang trọng điểm O cần cho tia ló đi thẳng

Hai tia ló bên trên giao nhau tại B’, ta thu được ảnh thật B’ của B qua thấu kính.

Từ B’ hạ vuông góc cùng với trục của thấu kính, cắt trục chính tại điểm A’. A’ là ảnh của điểm A. A’B’ là hình ảnh của AB tạo vị thấu kính hội tụ.

*

b) trên hình 42-43.5a, xét hai cặp tam giác đồng dạng:

ΔABO và ΔA’B’O; ΔA’B’F’ và ΔOIF’.

Từ hệ thức đồng dạng được:

*

Vì AB = OI (tứ giác BIOA là hình chữ nhật)

*

Chia cả nhị vế của (1) mang đến tích d.d’.f ta được:

*

(đây được hotline là bí quyết thấu kính mang đến trường hợp ảnh thật)

Thay d = 2f, ta tính được: OA’ = d’ = 2f = d

Thay vào (*) ta được:

*

Vậy d’ = d; h’ = h.

Câu 6 trang 88 SBT vật Lí 9 

Hãy ghép mỗi phần a), b), c), d), e) với một phần 1, 2, 3, 4, 5 để được câu hoàn chỉnh có ngôn từ đúng.

a. Thấu kính quy tụ là thấu kính có

b. Một vật để trước thấu kính quy tụ ở ngoài khoảng tầm tiêu cự

c. Một vật đặt trước thấu kính hộitụ ở trong vòng tiêu cự

d. Một đồ gia dụng đặt khôn cùng xa thấu kính hội tụ

e. Ảnh ảo tạo bởi vì thấu kính hội tụ

1. Cho ảnh thật ngược chiều với vật

2. Cùng chiều và lớn hơn vật

3. Phần rìa mỏng mảnh hơn phần giữa

4. Cho hình ảnh ảo thuộc chiều lơn hơn vật

5. Cho hình ảnh thật có vị trí phương pháp thấu kính một khoảng đúng bằng tiêu cự

Lời giải:

a -3 b - 1 c - 4 d - 5 e -2

Câu 7 trang 89 SBT vật dụng Lí 9 

Thấu kính quy tụ có quánh diểm và tác dụng nào dưới đây.

A. Có phần giữa mỏng hơn phần rìa và được cho phép thu được hình ảnh của khía cạnh trời

B. Có lớp giữa mỏng hơn phần rìa không chất nhận được thu đc ảnh của phương diện trời

C. Có lớp giữa dày hơn phần rìa cho phép thu được ảnh mặt trời

D. Có lớp giữa dày rộng phần rìa không chất nhận được thu đc ảnh của phương diện trời

Lời giải:

Chọn C. Có lớp ở giữa dày rộng phần rìa chất nhận được thu được hình ảnh mặt trời

Câu 8 trang 89 SBT đồ dùng Lí 9 

Chỉ ra câu sai:

Chiếu một chùm tia sáng song song vào trong 1 thấu kính hội tụ, theo phương vuông góc với phương diện của thấu kính thì chùm tia khúc xạ thoát khỏi thấu kính sẽ:

A. Loe rộng dần ra

B. Thu nhỏ tuổi dần lại

C. Bị thắt lại

D. Chạm mặt nhau tại một điểm

Lời giải:

Chọn A. Loe rộng dần ra do chùm tia tới song song với trục bao gồm thì chùm tia ló sẽ hội tụ tại một điểm yêu cầu đáp án A sai.

Câu 9 trang 89 SBT đồ dùng Lí 9 

Chiếu một tia sáng vào một thấu kính hội tụ. Tia ló thoát ra khỏi thấu kính đã qua tiếp điểm nếu:

A. Tia cho tới đi quan lại quang trọng điểm mà không trùng với trục chính

B. Tia tới trải qua tiêu điểm nằm ở trước thấu kính

C. Tia tới song song trục chính

D. Tia cho tới bất kì

Lời giải:

Chọn C. Tia tới song song cùng với trục thiết yếu vid lúc chiếu như vậy thì tia ló thoát khỏi thấu kính sẽ trải qua tiếp điểm.

Câu 10 trang 89 SBT vật Lí 9 

Chiếu một tia sáng vào trong 1 thấu kính hội tụ. Tia đó ra khỏi thấu kính sẽ tuy nhiên song với trục chính, nếu:

A. Tia tới qua quang trung tâm mà không trùng với trục chính

B. Tia tới trải qua tiêu điểm nằm ở trước thấu kính

C. Tia tới song song với trục chính

D. Tia cho tới bất kì

Lời giải:

Chọn B. Tia tới trải qua tiêu điểm nằm ở trước thấu kính vì chưng khi chiếu vậy nên tia ló thoát khỏi thấu kính sẽ song song với trục chính.

Câu 11 trang 90 SBT đồ vật Lí 9 

Chỉ ra câu sai.

Xem thêm: Bài Tập Nhị Thức Niu Tơn Nâng Cao Nhị Thức Newton, Bài Tập Nhị Thức Niu

Đặt một cây nến trước một thấu kính hội tụ

A. Ta rất có thể thu được ảnh của cây nến bên trên màn ảnh

B. Hình ảnh của cây nến trên màn ảnh có thể lớn hơn hoặc bé dại hơn cây nến

C. Hình ảnh của cây cần trên màn hình ảnh có thể là hình ảnh thật hoặc ảnh ảo

D. Ảnh ảo của cây nến luôn luôn luôn to hơn cây nến

Lời giải:

Chọn C. Hình ảnh của cây yêu cầu trên màn hình ảnh có thể là ảnh thật hoặc hình ảnh ảo vì ảnh của một đồ gia dụng hứng được bên trên màn phải là ảnh thật, nếu là hình ảnh ảo sẽ không hứng được bên trên màn.

Câu 12 trang 90 SBT đồ dùng Lí 9 

Hãy ghép mỗi phần a), b), c), d) với một trong những phần 1, 2, 3, 4 để thành câu hoàn hảo có câu chữ đúng

a. Thấu kính là một trong khối thủy tinh tất cả hai mặt ước hoặc

b. Có thể làm thấu kính bằng các vật liệu trong veo như

c. Trục thiết yếu của thấu kính là một

d. Quang chổ chính giữa của một thấu kính là một điểm trong thấu kính mà

1. Mọi tia sáng sủa tới đặc điểm đó đều truyền thẳng, không thay đổi hướng

2. Đường trực tiếp vông góc với mặt thấu kính cơ mà một tia sáng sủa truyền dọc từ đó sẽ không xẩy ra lệch hướng

3. Thủy tinh, nhựa trong, nước, thạch anh, muối bột ăn,…

4. Một mặt cầu và một phương diện phẳng

Lời giải:

a - 4 b - 3 c -2 d -1

Câu 13 trang 90 SBT vật Lí 9 

Hãy ghép mỗi phần a), b), c), d) với một trong những phần 1, 2, 3, 4 để thành câu hoàn chỉnh có câu chữ đúng