Bylostvulgaros.com Mar 5, 2022 giải bài tập thiết bị lý 9 tập 1, giải sách bài tập đồ vật lý lớp, giải sbt vật lý 9, giải sbt đồ lý lớp 9, giải sbt đồ gia dụng lý lớp 9 trang 10, sách giải bài tập thiết bị lý lớp 9, sách giải bt đồ lý 9

Giải sách bài xích tập vật lý lớp 9 bài xích 4 câu 5, 6, 7 trang 10 đúng & chi tiết nhất: Ba năng lượng điện trở có những giá trị là 10 Ω, 20 Ω, 30 Ω. Hoàn toàn có thể mắc điện trở này như thê nào vào mạch gồm hiệu điện vắt 12V đế dòng điện vào mạch có cường độ 0,4A? Vẽ sơ đồ những cách mắc đó. đến hai năng lượng điện trở R1 = 20Ω chịu đựng được dòng điện có cường độ tối đa là 2A và R2 = 40Ω chịu đựng được chiếc điện tất cả cường độ buổi tối đa 1,5A. Hiệu điện thế về tối đa rất có thể đặt vào nhì đầu đoạn mạch có R1 nối liền R2 là:


Giải bài xích 4.3 SBT trang bị lý 9

Giải bài bác 2.12 SBT vật lý 9

Giải sách bài bác tập thứ lý lớp 9 bài 4 câu 5, 6, 7 trang 10 đúng & cụ thể nhất


Giải sách bài tập trang bị lý lớp 9 bài bác 4 câu 5, 6, 7 trang 10 đúng & chi tiết nhất

Phần thắc mắc sách bài xích tập đồ vật lý lớp 9 bài xích 4 câu 5, 6, 7 trang 10

+ câu hỏi sbt lớp 9 bài bác 4. 5 trang 10

Ba điện trở có những giá trị là 10 Ω, trăng tròn Ω, 30 Ω. Rất có thể mắc năng lượng điện trở này như thê làm sao vào mạch tất cả hiệu điện nỗ lực 12V đế loại điện trong mạch bao gồm cường độ 0,4A? Vẽ sơ đồ các cách mắc đó.

Bạn đang xem: Giải bài tập vật lý 9 sbt bài 4

+ câu hỏi sbt lớp 9 bài 4. 6 trang 10

Cho hai năng lượng điện trở R1 = 20Ω chịu đựng được dòng điện bao gồm cường độ tối đa là 2A với R2 = 40Ω chịu đựng được chiếc điện tất cả cường độ buổi tối đa 1,5A. Hiệu năng lượng điện thế tối đa rất có thể đặt vào hai đầu đoạn mạch bao gồm R1 thông liền R2 là:

A. 210V

B. 120V

C. 90V

D. 100V

+ câu hỏi sbt lớp 9 bài xích 4. 7 trang 10

Ba điện trở R1 = 5Ω, R2 = 10Ω, R3 = 15Ω được mắc tiếp nối nhau vào hiệu điện cầm 12V

a) Tính điện trở trương đương của đoạn mạch

b) Tính hiệu điện nắm giữa nhị đầu mỗi năng lượng điện trở

Câu giải sách bài bác tập vật lý lớp 9 bài xích 4 câu 5, 6, 7 trang 10

+ giải thuật sbt lớp 9 bài bác 4. 5 trang 10

Điện trở của đoạn mạch tất cả hiệu điện cầm cố U = 12 V cùng cường độ loại điện I = 0,4 A là:

*

Có hai phương pháp mắc các điện trở kia vào mạch:

+ Cách trước tiên là chỉ mắc điện trở R3 = 30 Ω trong đoạn mạch;

*

+ cách thứ nhị là mắc hai điện trở R1 = 10 Ω với R2 = 20 Ω thông suốt nhau trong khúc mạch.

*

+ giải thuật sbt lớp 9 bài xích 4. 6 trang 10

Chọn câu C.

Khi R1,R2 mắc thông suốt thì mẫu điện chạy qua hai năng lượng điện trở có cùng cường độ.

Do đó đoạn mạch này chỉ chịu đựng được cường độ cái điện tối đa là:

Imax = I2max = 1,5A.

Điện trở tương tự của đoạn mạch là: R = R1 + R2 = trăng tròn + 40 = 60Ω

Vậy hiệu điện nỗ lực tôi nhiều là: Umax = Imax . R = 1,5.60 = 90V.

+ giải thuật sbt lớp 9 bài xích 4. 7 trang 10

a. Điện trở tương đương của đoạn mạch là:

Rtđ = R1 + R2 + R3 = 5 + 10 + 15 = 30Ω

b. Vì tía điện trở ghép tiếp nối nên I1 = I2 = I3 = I = U/R = 12/30 = 0,4A.

Xem thêm: Giải Tập Bản Đồ Địa Lí 7 Ngắn Gọn, Hay Nhất, Giải Tập Bản Đồ Địa Lí 7 Hay Nhất

→ Hiệu điện nuốm giữa nhị đầu mỗi điện trở là:

U1 = I.R1 = 0,4.5 = 2V

U2 = I.R2 = 0,4.10 = 4V

U3 = I.R3 = 15.0,4 = 6V.

Đáp số: a) Rtđ = 30Ω; b) U1 = 2V, U2 = 4V, U3 = 6V