Giải bài xích 8.4 trang 21 SBT đồ vật lý 9. Một dây dẫn bằng đồng có năng lượng điện trở 6,8Ω với lõi gồm 20 sợi đồng mảnh. Tính năng lượng điện trở của mỗi tua dây miếng này,
Bạn đang xem: Giải bài tập vật lý 9 bài 8 sbt

Đề bài

Một dây dẫn bằng đồng đúc có năng lượng điện trở (6,8Ω) cùng với lõi tất cả (20) gai đồng mảnh. Tính điện trở của mỗi gai dây mảnh này, cho rằng chúng có tiết diện như nhau.


Phương pháp giải - Xem bỏ ra tiết

*


Vận dụng sự dựa vào của năng lượng điện trở vào tiết diện dây dẫn: Điện trở của những dây dẫn tất cả cùng chiều nhiều năm và được thiết kế từ và một loại vật tư thì tỉ lệ nghịch với máu diện của dây.

(dfracS_1S_2 = dfracR_2R_1) hay (R_1S_1=R_2S_2)


Lời giải chi tiết

+ gọi (R_1,l_1) là năng lượng điện trở và chiều dài của 2o gai đồng mảnh.

(R_2,l_2) là điện trở cùng chiều nhiều năm của mỗi sợi dây mảnh

(R_1=6,8Omega,l_1=20l_2) với (R_2=?Omega, l_2)

+ Ta có: (R_1S_1=R_2S_2)

Ta suy ra điện trở của mỗi gai dây mảnh: (R_2=dfracR_1S_1S_2=dfrac6,8.20l_2l_2 = 136 Ω)
Xem thêm: Giải Bài Tập Vật Lý Lớp 8 Bài 8 Bài 8: Áp Suất Chất Lỏng, Giải Bài Tập Vật Lý 8 Trang 28, 29, 30, 31

Mẹo tìm kiếm đáp án nhanh nhất Search google: "từ khóa + lostvulgaros.com"Ví dụ: "Bài 8.4 trang 21 SBT thứ lý 9 lostvulgaros.com"