Chọn C. Số đếm sống công tơ năng lượng điện ở gia đình cho biết thêm điện năng mà gia đình đã sử dụng.

Bạn đang xem: Giải bài tập vật lý 9 bài 13

Câu 3 trang 38 SBT thứ Lí 9 

Trên một bóng đèn gồm ghi 12V – 6W. Đèn này được sử dụng đúng với hiệu điện nắm định mức. Hãy tính.

a) Điện trở của đèn lúc đó

b) năng lượng điện năng cơ mà đèn sử dụng trong 1 giờ

Tóm tắt:

Đèn: Uđm = U = 12V, Pđm = phường = 6W; t = 1 tiếng = 3600s

a) R = ?

b) A = ?

Lời giải:

a) Điện trở của đèn là:

P = U2 / R ⇒ R = U2 / p. = 122/6 = 24Ω.

b) Điện năng nhưng mà đèn sử dụng trong một giờ là: (1h = 3600s)

P = A / t ⇒ A = Pt = 6.3600 = 21600J = 21,6kJ.

Câu 4 trang 38 SBT đồ dùng Lí 9 

Một bàn là được áp dụng đúng với hiệu điện núm định nút là 220V trong 15 phút thì tiêu tốn lượng năng lượng điện năng là 720kJ. Hãy tính :

a) năng suất điện của bàn là

b) Cường độ loại điện chạy qua bàn là cùng điện trở của chính nó khi đó.

Tóm tắt:

Bàn là: Uđm = U = 220V; t = 15 phút = 900s; A = 720kJ

a) p = ?

b) I = ? R = ?

Lời giải:

a) hiệu suất của bàn là là:

P = A / t = 720000 / 900 = 800W = 0,8kW.

b) Cường độ loại điện chạy qua bàn là là: I = p / U = 800 / 220 = 3,64A.

Điện trở của bàn là là: R = U2 / phường = 2202 / 800 = 60,5Ω.

Câu 5 trang 38 SBT đồ gia dụng Lí 9 

Trong 30 ngày, số chỉ công tơ năng lượng điện của một gia đình tăng thêm 90 số. Biết rằng thời gian sử dụng điện trung bình hằng ngày là 4 giờ, tính năng suất tiêu thụ năng lượng điện năng vừa đủ của mái ấm gia đình này

Lời giải:

Ta có: A = 90 số = 90 kW.h = 90.000W.h

Công suất tiêu thụ điện năng vừa đủ là: 

*

Câu 6 trang 38 SBT đồ dùng Lí 9 

Một khu người dân có 500 hộ gia đình, trung bình mỗi hộ thực hiện 4 tiếng một ngày với hiệu suất điện 120W.

a) Tính năng suất điện trung bình của tất cả khu dân cư

b) Tính năng lượng điện năng cơ mà khu người dân này sử dụng trong 30 ngày

c) Tính tiền điện mà lại mỗi hộ cùng cả khu dân cư phải trả trong 30 ngày với giá 700đ/kW.h

Lời giải:

a) năng suất điện trung bình của cả khu người dân là:

℘ = 4.30.500 = 60000W = 60kW.

b) Điện năng khu dân cư sử dụng vào 30 ngày là:

A = ℘.t = 60.4.30 = 7200kW.h = 7200.103.3600 = 2,592.1010J.

c) Điện năng từng hộ mái ấm gia đình sử dụng vào 30 ngày là:

A1 = A/500 = 7200kW.h/500 = 14,4kW.h

Tiền năng lượng điện của mỗi hộ đề xuất trả là:

T1 = 14,4.700 = 10080 đồng.

Tiền năng lượng điện cả khu dân cư phải trả là:

T = 500.10080 = 5040000 đồng.

Câu 7 trang 39 SBT đồ dùng Lí 9 

Điện năng được đo bằng dụng cố kỉnh nào dưới đây?

A. Ampe kế.

B. Công tơ điện

C. Vôn kế.

D. Đồng hồ nước đo điện nhiều năng

Lời giải:

Chọn B. Công tơ điện.

Câu 8 trang 39 SBT đồ vật Lí 9 

Một đoạn mạch có điện trở R được mắc vào hiệu điện cầm U thì qua nó bao gồm cường độ I và hiệu suất điện của chính nó là p Điện năng cơ mà đoạn mạch này tiêu thụ trong khoảng thời hạn t được tính theo bí quyết nào bên dưới đây.

A. A = Pt/R

B. A = RIt

C. A = P2/R

D. A = UIt

Lời giải:

Chọn D. Điện năng cơ mà đoạn mạch này tiêu tốn trong khoảng thời gian t được tính theo bí quyết A = UIt

Câu 9 trang 39 SBT đồ gia dụng Lí 9 

Một bóng đèn điện bao gồm ghi 220V – 100W được mắc tiếp liền vào hiệu điện cầm 220V. Biết đèn được sử dụng trung bình 4 giờ trong một ngày. Điện năng tiêu tốn của đèn điện này vào 30 ngày là bao nhiêu?

A. 12kW.h

B. 400kW.h

C. 1440kW.h

D. 43200kW.h

Tóm tắt:

UĐ = 220V; PĐ = 100W; U = 220V; t = 4.30 = 120h; A =?

Lời giải:

Chọn A. 12kW.h

Vì UĐ = U = 220V nên hiệu suất tiêu thụ của đèn bằng năng suất định mức:

P = PĐ = 100W

Điện năng tiêu hao của đèn điện này vào 30 ngày là:

A = P.t = 100W.120h = 1200W.h = 12 kW.h

Câu 10 trang 39 SBT vật dụng Lí 9 

Một nóng điện loại 220V – 1100W được áp dụng với hiệu điện vậy 220V nhằm đun nước.

a) Tính cường độ mẫu điện chạy qua dây đun của nóng khi đó.

b) thời hạn dùng nóng để đun nước của từng ngày là 30 phút. Hỏi trong một tháng (30 ngày) yêu cầu trả từng nào tiền năng lượng điện cho việc đun nước này? cho rằng giá tiền năng lượng điện là 1000đ/kW.h

Tóm tắt:

UĐ = 220V; PĐ = 1100W = 1,1kW; U = 220V;

a) I = ?

b) t0= 30 phút = 0,5h; t = 0,5.30 = 15h; 1000đ/kW.h; tiền T = ?đồng

Lời giải:

a) do UĐ= U = 220V nên công suất tiêu thụ của đèn bằng hiệu suất định mức:

P = PĐ = 1100W = 1,1kW

Cường độ chiếc điện qua dây nung:

P = UI ⇒ I = phường / U = 1100 / 220 = 5A.

b) Điện năng tiêu thụ của dây trong 30 ngày

A = P.t = 1,1kW.15h = 16,5kW.h

Tiền điện cần trả: T = 16,5.1000 = 16500 đồng.

Câu 11 trang 39 SBT vật Lí 9 

Một nồi cơm điện có số ghi bên trên vỏ là: 220V – 400W được thực hiện với hiệu điện thay 220V, Trung bình hằng ngày trong thời gian 2 giờ.

a) tính năng lượng điện trở của dây nung của nồi cùng cường độ loại điện chạy qua khi đó.

b) Tính điện năng nhưng mà nồi tiêu tốn trong 30 ngày.

Xem thêm: Giải Bài Tập Vật Lý 9 Bài 31 : Hiện Tượng Cảm Ứng Điện Từ, Sbt Vật Lí 9 Bài 31: Hiện Tượng Cảm Ứng Điện Từ

Tóm tắt:

Un = 220V; Pn = 400W = 0,4kW; U = 220V;

a) R = ?; I = ?

b) t0= 2h; t = 2.30 = 60h; A = ?

Lời giải:

a) bởi vì Un= U = 220V nên công suất tiêu thụ của đèn bằng công suất định mức:

P = Pn = 400W = 0,4kW

Điện trở của dây nung của nồi lúc ấy là:

*

Cường độ loại điện chạy qua dây nung:

*

b) Điện năng tiêu hao trong 30 ngày

A = P.t = 0,4kW.60h = 24kW.h = 24.100.3600 = 864.105 J

Câu 12 trang 39 SBT thứ Lí 9 

Một mái ấm gia đình sử dụng đèn chiều sáng sủa với tổng công suất là 150W, trung bình từng ngày trong 10 giờ; sử dụng tủ rét có năng suất 100W, trung bình hằng ngày trong 12 giờ và sử dụng những thiết bị khác gồm công suất tổng cộng là 500W, trung bình từng ngày trong 5 giờ.

a) Tính năng lượng điện năng mà mái ấm gia đình này sử dụng trong 30 ngày

b) Tính tiền điện mà mái ấm gia đình này buộc phải trả trong 1 tháng(30 ngày), nhận định rằng giá tiền năng lượng điện là 1000đ/kW.h