C1. Hãy tính điện trở tương đương R2 của nhị dây dẫn vào sơ vật hình 8.1b với điện trở tương đương R3 của ba dây dẫn trong sơ đồ hình 8.1c.

Bạn đang xem: Giải bài tập sbt vật lý lớp 9 bài 8

*

Hướng dẫn:

*

*

2. Bài bác C2 trang 23 sgk vật lí 9

C2. Cho rằng các dây dẫn với máu diện 2S và 3S có điện trở tương xứng R2 với R3 như đang tính nghỉ ngơi trên, hãy nêu dự kiến về mối quan hệ giữa năng lượng điện trở của các dây dẫn với máu diện của mỗi dây.

Hướng dẫn:

Dự đoán là ngày tiết diện tăng vội vàng 2 thì năng lượng điện trở của dây sút hai lần:

*
 Tiết diện tăng vội 3 lần thì năng lượng điện trở của dây giảm cha lần: 
*

Suy ra trường phù hợp hai dây dẫn tất cả cùng chiều dài và được gia công từ một loại vật liệu thì thân tiết diện S1, S2 và điện trở tương ứng R1, R2 của bọn chúng là tỉ trọng nghịch với nhau, tiết diện của dây to gấp bao nhiêu lần thì điện trở của dây bé dại hơn bấy nhiêu lần.

3. Bài xích C3 trang 24 sgk vật dụng lí 9

C3. Nhị dây đồng gồm cùng chiều dài, dây thứ nhất có huyết diện 2mm2, dây thứ hai có tiết diện 6mm2. Hãy so sánh điện trở của nhị dây này.

Hướng dẫn:


Vì nhì dây có cùng chiều dài, dây thứ nhất có huyết diện bé dại gấp tía lần so với dây đồ vật hai nên nó có năng lượng điện trở mập gấp 3 lần so với dây trang bị 2.

4. Bài bác C4 trang 24 sgk vật lí 9

C4. Hai dây nhôm tất cả cùng chiều dài. Dây đầu tiên có huyết diện 0,5 mm2 và tất cả điện trở R1= 5,5 Ω. Hỏi dây thứ hai có tiết diện 2,5mm2 thì co điện trở là R2 bao nhiêu?

Hướng dẫn:

Điện trở tỉ trọng nghịch với ngày tiết diện của dây đề xuất ta có

*
 Suy ra 
*

5. Bài C5* trang 24 sgk đồ vật lí 9

C5*. Một dây dẫn bằng constantan (một nhiều loại hợp kim) nhiều năm l1 = 100m, có tiết diện S1 = 0,1 mm2 thì gồm điện trở R1 = 500. Hỏi một dây khác cũng bằng constantan nhiều năm l2 = 50m, bao gồm tiết diện S2 = 0,5 mm2 thì bao gồm điện trở R2 là bao nhiêu?

Hướng dẫn:

Giả sử ta bao gồm một dây constantan dài l2 = 100 m, có tiết diện S2 = 0,5 mm2. đối chiếu dây này cùng với dây đầu tiên ra sẽ tìm kiếm được điện trở của dây này nhỏ bằng 1 tháng 5 lần, tức là bằng 100Ω. Trả sử cắt đôi dây này thì năng lượng điện trở của chính nó sẽ là 50Ω. Với đây chính là điện trở của dây dẫn nên tìm.

Xem thêm: Giải Bài Tập Vật Lí 9 Bài 5 Đoạn Mạch Song Song, Sbt Vật Lí 9 Bài 5: Đoạn Mạch Song Song

6. Bài bác C6* trang 24 sgk đồ vật lí 9

C6*. Một sợi dây sắt lâu năm l1 = 200m, gồm tiết diện S1 = 0,2 mm2 và tất cả điện trở R1 = 120Ω. Hỏi một gai dây sắt khác dài l2 = 50m, có điện trở R2 = 45Ω thì tất cả tiết diện S2 bao nhiêu?

Hướng dẫn:

Điện trở của một dây sắt nhiều năm l1 = 50m (bằng l1/4) cũng có thể có điện trở R1 = 120Ω thì nó phải bao gồm tiết diện là 

*
.