*

*

Bài 7. Sự phụ thuộc vào của điện trở vào chiều nhiều năm dây dẫn

Câu 1 trang 19 SBT đồ vật Lí 9 

Hai dây dẫn bằng nhôm tất cả cùng tiết diện, một dây dài 2m tất cả điện trở R1 và dây kia lâu năm 6m gồm điện trở R2. Tính tỉ số R1/R2

Lời giải:

Do điện trở tỉ trọng thuận cùng với chiều dài dây dẫn bắt buộc ta có: R1/R2 = I1/I2 =2/6. Vậy R1/R2 =1/3

Câu 2 trang 19 SBT thiết bị Lí 9 

Một dây dẫn dài 120m được dùng làm quấn thành một cuộn dây. Lúc đặt hiệu điện thay 30V vào nhị đầu cuộn dây này thì cường độ chiếc điện chạy qua nó là 125mA

a) Tính năng lượng điện trở cuộn dây

b) mỗi đoạn lâu năm 1m của dây dẫn này có điện trở là bao nhiêu?

Tóm tắt:

l = 120m; U = 30V; I = 125mA = 0,125A

a) R = ?

b) l’= 1 m; R’ = ?

Lời giải:

a. Điện trở của cuộn dây là: 

*

b. Do điện trở của dây dẫn xác suất thuận với chiều dài buộc phải mỗi đoạn dài l’= l m của dây dẫn có điện trở là:

R’ = R/l = 240/120 = 2Ω

Câu 3 trang 19 SBT vật dụng Lí 9 

Hình 7.1 màn biểu diễn một đoạn dây dẫn AB đồng chất, máu diện đều, nhì điểm M và N phân tách dây dẫn AB thành tía đoạn dài bằng nhau: AM = MN = NB. Cho dòng điện độ mạnh I chạy qua dây dẫn này.

Bạn đang xem: Giải bài tập sbt vật lý lớp 9 bài 7

*

a) Hãy cho biết thêm hiệu điện chũm UABbằng từng nào lần hiệu điện núm UMN.

b) Hãy đối chiếu hiệu điện gắng UANvà UMB

Lời giải:

a) vày điện trở tỷ lệ với chiều dài sợi dây cần ta có:

*

→ RAB = 3.RMN

→ UAB = I.RAB = I.RMN.3 = 3.UMN.

b)

*

→ UAN = I.RAN = I.RMB = UMB

Câu 4 trang 19 SBT trang bị Lí 9 

Một dây đồng dài l1 = 10m gồm điện trở R1 và một dây dẫn bằng nhôm nhiều năm l2 = 5m gồm điện trở R2. Câu trả lời nào dưới đấy là đúng khi đối chiếu R1 với R2?

A. R1= R2

B. R12

C. R1> 2R2

D. Ko đủ điều kiện để so sánh R1 và R2

Lời giải:

Chọn D. Ko đủ điều kiện để đối chiếu R1 với R2 vì khi đối chiếu điện trở nhờ vào vào chiều dài của dây dẫn ta yêu cầu dây dẫn làm từ cùng 1 loại vật liệu và tất cả tiết diện như nhau.

Câu 5 trang 19 SBT đồ Lí 9 

Điện trở của dây dẫn không nhờ vào vào yếu tố nào dưới đây?

A. Vật tư làm dây dẫn

B. Cân nặng của dây dẫn

C. Chiều nhiều năm dây dẫn

D. Huyết diện của dây dẫn

Lời giải:

Chọn B. Điện trở của dây dẫn không nhờ vào vào khối lượng của dây dẫn

Câu 6 trang 20 SBT trang bị Lí 9 

Để mày mò sự phụ thuộc của năng lượng điện trở dây đưa vào chiều lâu năm dây dẫn, cần phải khẳng định và so sánh điện trở những dây dẫn bao gồm những điểm sáng nào ?

A. Những dây dẫn này phải bao gồm cùng máu diện, được gia công từ cùng một vật liệu, nhưng gồm chiều lâu năm khác nhau.

B. Các dây dẫn phải bao gồm cùng chiều dài, được gia công từ cùng một vật liệu, nhưng có tiết diện không giống nhau.

C. Các dây dẫn phải gồm cùng chiều dài, cùng tiết diện, nhưng được thiết kế bằng các vật liệu không giống nhau

D. Các dây dẫn này phải được làm từ và một vật liệu, nhưng tất cả chiều dài và tiết diện không giống nhau.

Lời giải:

Chọn A. Những dây dẫn này phải tất cả cùng huyết diện, được làm từ cùng một vật liệu, nhưng tất cả chiều dài khác nhau

Câu 7 trang trăng tròn SBT đồ dùng Lí 9 

Dây tóc một đèn điện khi không mắc vào mạch bao gồm điện trở là 24Ω. Mỗi đoạn nhiều năm 1cm của dây tóc nàu có điện trở là 1,5Ω. Tính chiều dài của toàn bộ sợi dây tóc cảu bóng đèn này.

Lời giải:

Cứ 1cm dây tóc có điện trở là 1,5 Ω

x cm dây tóc tất cả điện trở là 24 Ω

⇒ x = (24 ×1)/1,5 = 16cm

Câu 8 trang 20 SBT đồ vật Lí 9 

Đường dây dẫn của mạng năng lượng điện trong một gia đình nếu nối dài tiếp tục với nhau sẽ sở hữu chiều dài tổng cộng là 500m và điện trở của từng đoạn có chiều nhiều năm 1m của đường dây này còn có điện trở trung bình là 0,02Ω. Tính điện trở tổng số của tổng thể đường dây dẫn nối dài liên tiếp này.

Lời giải:

Cứ 1m dây tất cả điện trở trung bình là 0,02Ω

500m dây bao gồm điện trở vừa đủ là xΩ

⇒ x = (0,02 × 500)/1 = 10Ω

Câu 9 trang trăng tròn SBT đồ vật Lí 9 

Đoạn dây dẫn nối từ cột vào một gia đình có chiều dài tổng cộng là 50m và bao gồm điện trở tổng cộng là 0,5Ω. Hỏi mỗi đoạn dài 1m của dây này có điện trở là bao nhiêu?

Lời giải:

Cứ 50 m dây dẫn có điện trở là 0,5Ω

1m dây dẫn tất cả điện trở là xΩ

⇒ x = (0,5 × 1)/50 = 0,01Ω

Câu 10 trang trăng tròn SBT vật Lí 9 

Người ta muốn quấn một dây dẫn điện trở xung quanh một lõi sứ hình trụ tròn với 2 lần bán kính lõi sứ là 1,5cm. Biết 1m dây quấn có điện trở 2Ω. Hỏi cuộn này có bao nhiêu vòng dây nếu điện trở của tất cả cuộn dây là 30Ω? Biết rằng các vòng dây được cuốn ngay cạnh nhau thành một lớp.

Lời giải:

Cứ 1 m dây dẫn có điện trở là 2 Ω

xm dây dẫn có điện trở là 30 Ω

⇒ x = (30 × 1)/2 = 15m

Chu vi của vòng 1 quấn dây: c = 3,14 x d = 3,14 x 1,5.10-2 = 0,0471m

Số vòng của cuộn dây này là: n = 15/0,0471 ≈ 318,5 (vòng)

Câu 11 trang đôi mươi SBT vật dụng Lí 9 

Có ngôi trường hợp bếp từ sử dụng dây nung là dây mayso bị đứt, ta rất có thể nối nơi dây đứt lại để liên tục sử dụng. Hỏi lúc ấy điện trở của dây nung này và cường độ dòng điện trải qua chỗ đó biến đổi như nỗ lực nào đối với trước? vì chưng sao? hiểu được hiệu điện cầm đặt vào hai đầu dây vẫn như trước.

Xem thêm: Giải Bài Tập Vật Lý Lớp 9 Bài 6 : Bài Tập Vận Dụng Định Luật Ôm

Lời giải:

Khi ta nối chỗ dây bị đứt lại để liên tục sử dụng thì chiều dài l của dây sẽ giảm

→ năng lượng điện trở R của dây vẫn giảm

Mặt không giống hiệu điện nuốm U để vào nhị đâu dây ko đổi yêu cầu cường độ loại điện qua dây I = U/R sẽ tăng lên so với trước.