Cho mạch điện có sơ trang bị như hình 5.1 SBT, trong các số đó R1 = 15Ω, R2 = 10Ω, vôn kế chỉ 12V.

Bạn đang xem: Giải bài tập vật lí 9 bài 5

*

a) Tính điện trở tương đương của đoạn mạch

b) Tính số chỉ của những ampe kế.

Tóm tắt:

R1 = 15Ω; R2 = 10Ω; UV = 12V

a) Rtđ= ?b) IA= ?; IA1= ?; IA2 = ?

Lời giải:

a) Điện trở tương đương của đoạn mạch là:

*

b)Cường độ dòng điện qua mạch bao gồm là:

*

Vì R1 mắc tuy vậy song cùng với R2 nên U1 = U2 = UV = 12V

→ I1 = U1/R1 = 12/15 = 0,8A.

I2 = U2/R2 = 12/10 = 1,2A.

Vậy ampe kế sống mạch chủ yếu chỉ 2A, ampe kế 1 chỉ 0,8A, ampe kế 2 chỉ 1,2A.

Câu 8 trang 14 SBT trang bị Lí 9 

Điện trở tương tự của đoạn mạch gồm hai năng lượng điện trở R1 = 4Ω và R2 = 12Ω mắc song song có giá trị nào dưới đây?

A. 16Ω

B. 48Ω

C. 0,33Ω

D. 3Ω

Lời giải:

Chọn D

Ta tất cả điện trở tương tự của đoạn mạch là:

*

Câu 9 trang 14 SBT thiết bị Lí 9 

Trong mạch điện gồm sơ vật dụng như hình 5.5, hiệu điện núm U cùng điện trở R1 được giữ không đổi. Hỏi khi sút dần năng lượng điện trở R2 thì độ mạnh I của loại điện mạch chủ yếu sẽ biến hóa như vắt nào?

*

A. Tăng

B. Không cố gắng đổi

C. Giảm

D. Thuở đầu tăng, tiếp nối giảm.

Lời giải:

Chọn A. Vì khi giảm dần điện trở R2 , hiệu điện ráng U không thay đổi thì cường độ dòng điện I2 tăng đề xuất cường độ I = I1 + I2 của dòng điện vào mạch chủ yếu cũng tăng.

Câu 10 trang 14 SBT vật Lí 9 

Ba điểm trở R1 = 5Ω, R2 = 10Ω với R3 = 30Ω được mắc tuy nhiên song cùng với nhau. Điện trở tương tự của đoạn mạch tuy vậy song này là bao nhiêu?

A. 0,33Ω

B. 3Ω

C. 33,3Ω

D. 45Ω

Tóm tắt:

R1 = 5Ω; R2 = 10 Ω; R3 = 30 Ω; Rtđ = ?

Lời giải:

Gọi năng lượng điện trở tương tự của đoạn mạch là Rtđ

Vì R1, R2, R3 mắc song song với nhau cần ta có:

*

→ Rtđ = 3Ω

Chọn B.

Câu 11 trang 15 SBT đồ dùng Lí 9 

Cho mạch điện gồm sơ đồ gia dụng như hình 5.6, trong số ấy điện trở R1 = 6Ω; mẫu điện mạch bao gồm có cường độ I = 1,2A và dòng điện đi qua điện trở R2 có độ mạnh I2 = 0,4A

*

a) Tính R2.

b) Tính hiệu điện nạm U để vào nhị đầu đoạn mạch

c) Mắc một năng lượng điện trở R3vào mạch điện trên, tuy vậy song cùng với R1và R2 thì dòng điện mạch bao gồm có cường độ là 1,5A. Tính R3 và năng lượng điện trở tương tự Rtđ của đoạn mạch này khi đó

Tóm tắt:

R1 = 6Ω; R2 song tuy vậy R1; I = 1,2A; I2 = 0,4A;

a) R2= ?

b) U = ?

c) R3 song song với R1và R2; I = 1,5A; R3 = ?; Rtđ = ?

Lời giải:

a) R1 và R2 mắc song song nên:

I = I1 + I2 → I1 = I – I2 = 1,2 – 0,4 = 0,8A

Và 

*

Và U = U2 = U1 = I1.R1 = 0,8.6 = 4,8V

→ Điện trở R2 là: 

*

b) Hiệu điện vậy U đặt vào nhị đầu đoạn mạch là:

U = U1 = U2 = I2 .R2 = 0,4.12 = 4,8V

c) bởi R3 song tuy nhiên với R1 và R2 nên:

U = U1 = U2 = U3 = 4,8V

I = I1 + I2+ I3 → I3 = I – I1 – I2 = 1,5 – 0,8 – 0,4 = 0,3A

Điện trở R3 bằng: 

*

Điện trở tương đương của toàn mạch là: 

*

Câu 12 trang 15 SBT đồ dùng Lí 9 

Cho một ampe kế, một hiệu điện núm U không đổi, các dây dẫn nối, một điện trở R vẫn biết cực hiếm và một điện trở Rx chưa biết giá trị. Hãy nêu một phương án giúp khẳng định giá trị của Rx (vẽ hình và lý giải cách làm).

Lời giải:

Trước tiên, mắc R với ampe kế thông suốt nhau với mắc vào ngồn điện tất cả hiệu điện cố U không đổi nhưng chưa chắc chắn giá trị của U như hình vẽ.

*

Đọc số chỉ của ampe kế bây giờ ta được I

Áp dụng công thức: U = I.R ta kiếm được được cực hiếm của U

+ tiếp đến ta bỏ điện trở R ra phía bên ngoài và cầm điện trở Rx vào:

*

Lúc này phát âm số chỉ của ampe kế ta được Ix

Ta có: U = Ix.Rx 

*

 như vậy ta tìm được giá trị của Rx.

Xem thêm: Bản Đồ Vùng Đông Nam Bộ - Bản Đồ Hành Chính Đông Nam Bộ Khổ Lớn

Câu 13 trang 15 SBT trang bị Lí 9 

Cho một hiệu điện núm U = 1,8V và hai năng lượng điện trở R1 và R2. Ví như mắc nối tiếp hai năng lượng điện trở này vào hiệu điện cố kỉnh U thì chiếc điện trải qua chúng có cường độ I1 = 0,2A; giả dụ mắc tuy vậy song hai điện trở này vào hiệu điện cầm U thì dòng điện mạch chủ yếu có độ mạnh I2 = 0,9A. Tính R1 và R2

Tóm tắt:

U = 1,8 V; R1 nối tiếp R2 thì I1 = 0,2 A;

R1 song tuy vậy với R2 thì I = I2 = 0,9 A; R1 = ?; R2 = ?

Lời giải:

R1 nối tiếp R2 nên điện trở tương đương của mạch hôm nay là:

*

R1 song song với R2 nên điện trở tương tự của mạch từ bây giờ là:

*

Lấy (1) nhân với (2) theo vế ta được R1.R2 = 18

→ 

*
(3)

Thay (3) vào (1), ta được: R12 - 9R1 + 18 = 0

Giải phương trình, ta có: R1 = 3Ω; R2 = 6Ω tốt R1 = 6Ω; R2 = 3Ω

Câu 14 trang 15 SBT đồ dùng Lí 9 

Một đoạn mạch gồm tía điện trở R1 = 9Ω, R2 = 18Ω với R3 = 24Ω được mắc vào hiệu điện thay U = 3,6V như sơ trang bị hình 5.7.