Hướng dẫn giải bài bác 12,3,4 trang 5Bài 5,6 trang 6 SGK Toán 8. Bài tập 1,2,3,4,5,6 – Bài 1: Nhân solo thức với nhiều thức. Chương 1: Phép nhân cùng phép chia các đa thức – Môn toán lớp 8 tập 1.

Bạn đang xem: Giải bài tập toán 8 bài 1

A. Một vài kiến thức cơ bản

Muốn nhân một đơn thức cùng với một đa thức ta nhân 1-1 thức với từng hạng tử của đa thức rồi cộng những tích cùng với nhau.

A(B+C)= AB+AC

B. Giải bài bác tập SGK nhân solo thức với đa thức trang 5,6

Bài 1. (SGK trang 5Làm tính nhân:

a) x2(5x3 – x – 1/2);

b) (3xy – x2 + y)2/3x2y;

c) (4x3– 5xy + 2x)(-1/2xy).

HD: a) x2(5x3 – x -1/2) = x2. 5x3 + x2 . (-x) + x2 . (-1/2)

= 5x5 – x3 – 1/2x2

b) (3xy – x2 + y)2/3x2y = 2/3x2y . 3xy +2/3x2y . (- x2) + 2/3x2y . Y = 2x3y2 – 2/3x4y + 2/3x2y2

c) (4x3– 5xy + 2x)(-1/2xy) = -1/2xy . 4x3 + (-1/2xy) . (-5xy) + (- 1/2xy) . 2x

= -2x4y +5/2x2y2 – x2y.

Bài 2 trang 5. Thực hiện phép nhân, rút gọn rồi tính quý hiếm của biểu thức:

a) x(x – y) + y(x + y) trên x = -6 cùng y = 8;

b) x(x2  – y) – x2 (x + y) + y (x2 – x) trên x =1/2và y = -100.

HD: a) x(x – y) + y (x + y) = x2 – xy +yx + y2= x2+ y2

với x = -6, y = 8 biểu thức có mức giá trị là (-6)2 + 82 = 36 + 64 = 100

b) x(x2  – y) – x2 (x + y) + y (x2– x) = x3 – xy – x3 – x2y + yx2 – yx= (2x-2y) – (x2 -2xy +y2) =2(x-y) – (x-y)2

Với x =1/2, y = -100 biểu thức có mức giá trị là -2 . 1/2. (-100) = 100.

Bài 3 trang 5. Tìm x, biết:

a) 3x (12x – 4) – 9x (4x – 3) = 30;

b) x (5 – 2x) + 2x (x – 1) = 15.


Quảng cáo


Lời giải: a) 3x (12x – 4) – 9x (4x – 3) = 30

36x2 – 12x – 36x2 + 27x = 30

15x = 30

Vậy x = 2.

b) x (5 – 2x) + 2x (x – 1) = 15

5x – 2x2 + 2x2 – 2x = 15

3x = 15

x =5

Bài 4. Đố: Đoán tuổiBạn hãy lấy tuổi của mình:

– thêm vào đó 5;

– Được từng nào đem nhân cùng với 2;

– Lấy kết quả trên cùng với 10;

– Nhân kết quả vừa tìm được với 5;

– Đọc tác dụng cuối cùng sau khi đã trừ đi 100.


Quảng cáo


Tôi sẽ đoán được tuổi của bạn. Giải thích tại sao.

Đáp án: Nếu gọi số tuổi là x thì ta có hiệu quả cuối cùng là:

<2(x + 5) + 10> . 5 – 100 = (2x + 10 + 10) . 5 – 100

= (2x + 20) . 5 – 100

= 10x + 100 – 100

= 10x

Thực chất tác dụng cuối thuộc được phát âm lên đó là 10 lần số tuổi của bạn

Vì vậy, lúc đọc công dụng cuối cùng, thì tôi chỉ việc bỏ đi một chữ số 0 sống tận cùng là ra số tuổi của bạn. Chẳng hạn bạn hiểu là 140 thì tuổi của chúng ta là 14.

Bài 5 toán 8 tập 1. Rút gọn gàng biểu thức:

a) x (x – y) + y (x – y);

b) xn – 1 (x + y) – y(xn – 1 + yn – 1).

Giải: a) x (x – y) + y (x – y) = x2 – xy+ yx – y2

= x2 – xy+ xy – y2

= x2 – y2

b) xn – 1 (x + y) – y(xn – 1 + yn – 1) =xn+ xn – 1y – yxn – 1 – yn

= xn + xn – 1y – xn – 1y – yn

= xn – yn.

Bài 6. (trang 6 môn toán 8 tập 1). . Đánh vết x vào ô nhưng mà em mang lại là câu trả lời đúng:

Giá trị của biểu thức ax(x – y) + y3(x + y) tại x = -1 và y = 1(a là hằng số) là

a
-a+2
-2a
2a

Giải: Thay x = -1, y = 1 vào biểu thức, ta được

a(-1)(-1 – 1) + 13(-1 + 1) = -a(-2) + 10 = 2a.

Vậy lưu lại x vào ô trống tương ứng với 2a.

Xem thêm: Bài Tập Đường Thẳng Song Song Với Mặt Phẳng, Chứng Minh Đường Thẳng Song Song Với Mặt Phẳng

———

Một số kiến thức và kỹ năng cơ phiên bản các em bắt buộc nhớ lúc làm bài xích tập

1. Nguyên tắc nhân đối kháng thức với đa thức:

Muốn nhân một solo thức với một đa thức ta nhân solo thức cùng với từng số hạng của nhiều thức rồi cộng các tích cùng với nhau.Công thức:

Cho A, B, C, D là những đơn thức, ta có: A(B + C – D) = AB + AC – AD.

2. đề cập lại các phép tính về lũy thừa:

an = a . A . A … a (a ∈ Q, n ∈ N*)

a0 = 1 (a ≠ 0)

an . Am = an + m

an : am = an – m (n ≥ m)

(am)n = am . N