Giải bài xích 1, 2, 3, 4, 5 trang 18 SGK Toán lớp 6 tập 2 Chân trời sáng tạo - bài 4. Phép cùng và phép trừ phân số.

Bạn đang xem: Giải bài tập toán 6 tập 2


Bài 1 trang 18, SGK Toán lớp 6 tập 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Câu hỏi:

Tính giá bán trị những biểu thức sau theo hai phương pháp (có biện pháp dùng đặc thù phép cộng):

a) (left( frac - 2 - 5 + frac - 5 - 6 ight) + frac45)

b) (frac - 3 - 4 + left( frac11 - 15 + frac - 12 ight)).

Trả lời:

 a)

 (eginarraylleft( frac - 2 - 5 + frac - 5 - 6 ight) + frac45 = frac25 + frac56 + frac45\ = frac1230 + frac2530 + frac2430 = frac6130endarray)

Cách 2:

(eginarraylleft( frac - 2 - 5 + frac - 5 - 6 ight) + frac45 = left( frac25 + frac45 ight) + frac56\ = frac65 + frac56 = frac3630 + frac2530 = frac6130endarray)

b)

Cách 1:

 (eginarraylfrac - 3 - 4 + left( frac11 - 15 + frac - 12 ight) = frac34 + frac - 1115 + frac - 12\ = frac4560 + frac - 4460 + frac - 3060\ = frac - 2960endarray).

Cách 2:

(eginarraylfrac - 3 - 4 + left( frac11 - 15 + frac - 12 ight) = frac34 + frac - 1115 + frac - 12\ = left( frac34 + frac - 12 ight) + frac - 1115\ = left( frac34 + frac - 24 ight) + frac - 1115\ = frac14 + frac - 1115\ = frac1560 + frac - 4460\ = frac - 2960endarray)

Bài 2 trang 18, SGK Toán lớp 6 tập 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Câu hỏi:

Tìm các cặp phân số đối nhau trong các phân số sau:

(frac - 56); (frac - 40 - 10); (frac56); (frac40 - 10); (frac10 - 12).

Trả lời:

 Các cặp phân số đối nhau là:

(frac - 56) và (frac56)

(frac - 40 - 10) và (frac40 - 10)

(frac56) và (frac10 - 12).

Bài 3 trang 18, SGK Toán lớp 6 tập 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Câu hỏi:

Người ta mở nhì vòi nước thuộc chảy vào một trong những bể. Vòi đầu tiên mỗi giờ chảy được (frac17) bể, vòi vật dụng hai từng giờ tan được (frac15) bể. Nếu mở đồng thời cả nhị vòi, từng giờ được mấy phần bể?

Trả lời:

 Nếu mở mặt khác cả nhị vòi, từng giờ được:

(frac17 + frac15 = frac535 + frac735 = frac1235) (phần bể).

Bài 4 trang 18, SGK Toán lớp 6 tập 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Câu hỏi:

Bảo gọi hết một quyển sách trong 4 ngày. Ngày đầu tiên đọc được (frac25) quyển sách, ngày đồ vật hai đọc được (frac15) quyển sách, ngày thứ ba đọc được (frac14) quyển sách. Hỏi hai ngày đầu Bảo đọc nhiều hơn nữa hay thấp hơn hai ngày sau? Tim phân số nhằm chỉ số chênh lệch đó.

Trả lời:

 Hai ngày đầu Bảo hiểu được:

(frac25 + frac13 = frac1115)

Hai hôm sau bảo đọc được là:

(1 - frac1115 = frac415)

Vì (frac1115 > frac415) nên hai ngày đầu Bảo đọc được không ít hơn hai ngày sau

Phân số chỉ số chênh lệch là: (frac1115 - frac415 = frac715).

Bài 5 trang 18, SGK Toán lớp 6 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Đố vui Viết phân số sau nghỉ ngơi dạng tổng những phân số gồm mẫu số là số trường đoản cú nhiên không giống nhau nhưng gồm cùng tử số là 1.

a) (frac23); b)(frac815)

c) (frac78); d) (frac1718).

Xem thêm: Bài 1: Mệnh Đề Và Mệnh Đề Chứa Biến Là Gì? Mệnh Đề Và Mệnh Đề Chứa Biến

Gợi ý:

a) (frac23 = frac12 + ?;)

c) (frac78 = frac12 + ? + ?;)

Trả lời:

 a) (frac23 = frac46 = frac16 + frac36 = frac16 + frac12)

b) (frac815 = frac515 + frac315 = frac15 + frac13)

c) (frac78 = frac48 + frac28 + frac18 = frac12 + frac14 + frac18)

d) (frac1718 = frac918 + frac618 + frac218 = frac12 + frac13 + frac19).