Đặt (t = 3^x - 1) ( cùng với t > 0 ), ta tất cả (3t^2 + (3x - 7)t + 2 - x = 0) (1)

Coi (1) là phương trình hàng đầu hai ẩn t, ta được (t = 1 over 3) với (t = - x + 2)

( ullet ) cùng với (t = 1 over 3) thì (3^x - 1 = 3^ - 1), cho nên vì vậy x = 0.

Bạn đang xem: Giải bài tập toán 12 sgk nâng cao

( ullet ) với (t = - x + 2) thì (3^x - 1 = - x + 2).

Hàm số (f(x) = 3^x - 1) luôn luôn đồng biến đổi và (f(1) = 1).

Hàm số (g(x) = - x + 2) luôn nghịch đổi mới và (g(1) = 1) .

Xem thêm: Download Sách Giải Tích 12 Nâng Cao, Download Sách Giao Khoa Giải Tích 12 Nâng Cao Pdf

Do đó (x = 1) là nghiệm tốt nhất của (3^x - 1 = - x + 2).

b) Đặt (t = 5^5 - x) (với t > 0), dẫn mang đến phương trình (t^2 - 2t(x - 2) + 3 - 2x = 0), ta được (t=-1) với (t=2x-3)

Lập luận giống như ta được (x=4)

lostvulgaros.com


Bài tiếp theo

*

Xem giải thuật SGK - Toán 12 nâng cấp - coi ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*
*
*
*
*
*các tác phẩm khác


Bài viết mới nhất


× Báo lỗi góp ý
sự việc em gặp phải là gì ?

Sai bao gồm tả Giải cạnh tranh hiểu Giải không nên Lỗi không giống Hãy viết chi tiết giúp lostvulgaros.com