Trích dẫn một trong những bài tập chương 1 sgk hình học tập 12 nâng cao

Bài 1 (trang 7 SGK Hình học 12 nâng cao): chứng tỏ rằng trường hợp khối đa diện có....Bài 2 (trang 7 SGK Hình học tập 12 nâng cao): chứng tỏ rằng giả dụ khối nhiều diện tất cả mỗi đỉnh là...Bài 3 (trang 7 SGK Hình học 12 nâng cao): minh chứng rằng trường hợp khối đa diện có những mặt là...Bài 4 (trang 7 SGK Hình học tập 12 nâng cao): Hãy phân chia một khối vỏ hộp thành năm...Bài 5 (trang 7 SGK Hình học tập 12 nâng cao): Hãy phân chia một khối tứ diện thành bốn......

Lời giải chi tiết bài tập SGK Hình học 12 nâng cao chương 1

Chương 1 Khối nhiều diện: Lí thuyết và bài tập có giải mã chi tiết


Bạn đang xem: Giải bài tập toán 12 sgk nâng cao hình học

*

*

*

*

*Xem thêm: Giải Tập Bản Đồ Địa Lí 7 Ngắn Gọn, Hay Nhất, Giải Tập Bản Đồ Địa Lí 7 Hay Nhất

Bài 15 (trang 28 SGK Hình học tập 12 nâng cao): mang lại tam giác ABC cố định và thắt chặt và một điểm S cầm đổi....Bài 16 (trang 28 SGK Hình học tập 12 nâng cao): Hãy chia một khối tứ diện thành nhị khối tứ diện...Bài 17 (trang 28 SGK Hình học 12 nâng cao): Tính thể tích của khối hộp ABCD.A"B"C"D"...Bài 18 (trang 28 SGK Hình học tập 12 nâng cao): Tính thể tích của khối lăng trụ n-giác...Bài 19 (trang 28 SGK Hình học tập 12 nâng cao): cho khối lăng trụ đứng ABC.A"B"C"...Bài đôi mươi (trang 28 SGK Hình học 12 nâng cao): cho khối lăng trụ tam giác ABC.A"B"C" gồm đáy....Bài 21 (trang 28 SGK Hình học tập 12 nâng cao): mang đến điểm M phía bên trong hình tứ diện những ABCD...Bài 22 (trang 28 SGK Hình học 12 nâng cao): mang đến khối lăng trụ tam giác rất nhiều ABC.A"B"C"...Bài 23 (trang 29 SGK Hình học 12 nâng cao): mang đến khối chóp tam giác S.ABC. Trên tía đường...Bài 24 (trang 29 SGK Hình học 12 nâng cao): Khối chóp S.ABCD có đáy là hình bình hành...Bài 25 (trang 29 SGK Hình học tập 12 nâng cao): chứng tỏ rằng nếu tất cả phép vị từ tỉ số k...