Bài 2: Xu hướng thế giới hóa, khu vực hóa khiếp tế

Bài 1 trang 5 Tập phiên bản đồ Địa Lí 11: Hãy nêu những thể hiện chính của toàn cầu hóa tài chính vào sơ đồ gia dụng dưới đây:

Lời giải:

*

Bài 2 trang 6 Tập bản đồ Địa Lí 11: Dựa vào rất nhiều thông tin, số liệu sinh hoạt bảng 2 và câu chữ SGK, em hãy vẽ biểu thiết bị để diễn đạt rõ số dân và GDP của những tổ chức links khu vực:

Lời giải:

*
*

Bài 3 trang 7 Tập bản đồ Địa Lí 11: Dựa vào câu chữ SGK và kiến thức của phiên bản thân, em hãy điền vào bảng tiếp sau đây để nêu rõ những ảnh hưởng tích cực và tiêu cực của toàn cầu hóa tởm tế.

Bạn đang xem: Giải bài tập bản đồ địa lí 11

Lời giải:

*

Bài 4 trang 7 Tập bạn dạng đồ Địa Lí 11: Nước ta hiện thời đang thâm nhập vào những tổ chức liên kết kinh tế tài chính nào?

Lời giải:

Nước ta đã tham gia vào những tổ chức liên kết quanh vùng như: hiệp hội cộng đồng các tổ quốc Đông phái nam Á (ASEAN), Diễn đàn hợp tác tài chính châu Á – Thái tỉnh bình dương (APEC), tổ chức thương mại nhân loại (WTO), Quỹ tiền tệ thế giới (IMF).

Bài 5 trang 7 Tập phiên bản đồ Địa Lí 11: Nước ta gia nhập tổ chức thương mại quả đât (WTO) năm nào? Nêu những thuận tiện và cạnh tranh khan của việt nam khi dự vào WTO.

Lời giải:

– vn gia nhập tổ chức triển khai thương mại nhân loại (WTO) vào ngày 11 tháng 1 năm 2007.

– dễ dàng và khó khăn khăn:

+ Được tiếp cận với trao đổi những dịch vụ sản phẩm & hàng hóa với những nước thành viên.

+ Luật sale của việt nam ngày càng được cải thiện.

+ Vị nạm được cải thiện trên trường quốc tế

+ Thúc đẩy quy trình công nghiệp hóa, tiến bộ hóa ra mắt nhanh hơn

+ cạnh tranh gay gắt, nhiều địch thủ trên ngôi trường quốc tế

+ Phân hóa giàu nghèo ngày càng lớn.

+ dựa vào nước ko kể nhiều.

Xem thêm: Giải Bài Tập Vật Lý 9 Hay Nhất, Giải Bài Tập, Sách Bài Tập (Sbt) Vật Lý 9

+ trở ngại cho câu hỏi giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc.

Post navigation


⟵GIẢI TẬP BẢN ĐỒ ĐỊA LÍ 11 – BÀI 1: Sự tương phản về trình độ chuyên môn phát triển kinh tế tài chính – buôn bản hội của các nhóm nước. Cuộc biện pháp mạng kỹ thuật và công nghệ hiện đại
GIẢI TẬP BẢN ĐỒ ĐỊA LÍ 11 – BÀI 3: một trong những vấn đề mang ý nghĩa chất toàn cầu⟶