Hai điện trở R1 cùng R2 được mắc theo hai bí quyết vào hai điểm M, N trong sơ đồ gia dụng hình 6.1, trong đó hiệu điện cố kỉnh U=6V. Trong phương pháp mắc thiết bị nhất, ampe kế chỉ 0,4A. Trong cách mắc sản phẩm công nghệ hai, ampe kế chỉ 1,8A.
Bạn đang xem: Giải bài 6.2 sbt vật lý 9

Hai điện trở R1 và R2 được mắc theo hai cách vào nhị điểm M, N trong sơ trang bị hình 6.1, trong đó hiệu điện thế U=6V. Trong cách mắc vật dụng nhất, ampe kế chỉ 0,4A. Trong giải pháp mắc thiết bị hai, ampe kế chỉ 1,8A.

*


*

*

(R_1R_2 over R_1 + R_2 = U over I_2 = 6 over 1,8 = 60 over 18Omega) (2)

Bài tiếp theo

*

Xem lời giải SGK - đồ vật lí 9 - coi ngay
Xem thêm: Bài Tập Vận Dụng Cao Nhị Thức Niu Tơn Lớp 11 Nâng Cao Nhị Thức Niu

*
*
*
*
*
*
*
*

sự việc em gặp mặt phải là gì ?

Sai chủ yếu tả Giải cực nhọc hiểu Giải sai Lỗi khác Hãy viết cụ thể giúp lostvulgaros.com