b) Tìm bố điểm A, B, C có cùng hoành độ(x=-1,5) theo vật dụng tự ở trên tía đồ thị . Xác định tung độ tương xứng của chúng.

c) Tìm tía điểm A", B", C" gồm cùng hoành độ(x=1,5) theo lắp thêm tự nằm trên tía đồ thị. Kiểm tra tính đối xứng của A và A", B với B", C và C".

d) Với từng hàm số trên, hãy tìm quý hiếm của x để hàm số đó có giá trị nhỏ nhất.
Bạn đang xem: Giải bài 5 sgk toán 9 tập 2 trang 37

Hướng dẫn:

Xem lại giải pháp vẽ đồ gia dụng thị hàm số(y=ax^2)(SGK toán 9 tập 2)

a) Vẽ thứ thị tía hàm số:(y=dfrac 1 2 x^2;y=x^2;y=2x^2)

- Tập xác định(D=mathbb R)

- Lập bảng giá trị:

(x)(-2)(-1)012
(y=dfrac 1 2x^2)2(dfrac 1 2)0(dfrac 1 2)2
(y=x^2)41014
(y=2x^2)82028
 
*
Gọi((P_1); (P_2); (P_3)) theo thứ tự là đồ gia dụng thị của tía hàm số(y=dfrac 1 2 x^2;y=x^2;y=2x^2)
Tham khảo lời giải các bài bác tập bài bác 2: Đồ thị hàm số y = ax 2 (a ≠ 0) khác • Giải bài bác 4 trang 36 – SGK Toán lớp 9 tập 2 mang lại hàm số(y=dfrac... • Giải bài 5 trang 37 – SGK Toán lớp 9 tập 2 Cho tía hàm... • Giải bài 6 trang 38 – SGK Toán lớp 9 tập 2 đến hàm số(y = f(x)... • Giải bài bác 7 trang 38 – SGK Toán lớp 9 tập 2 cùng bề mặt phẳng tọa... • Giải bài xích 8 trang 38 – SGK Toán lớp 9 tập 2 hiểu được đường cong... • Giải bài xích 9 trang 39 – SGK Toán lớp 9 tập 2 mang đến hai hàm... • Giải bài 10 trang 39 – SGK Toán lớp 9 tập 2 cho hàm...


Xem thêm: " Kwai Là Gì ? Cách Chơi Và Kiếm Tiền Từ Kwai Mới Nhất 17/12/2021

Mục lục Giải bài tập SGK Toán 9 theo chương •Chương 1. Căn bậc hai. Căn bậc ba - Đại số 9 •Chương 1: Hệ thức lượng trong tam giác vuông - Hình học tập 9 •Chương 2. Hàm số số 1 - Đại số 9 •Chương 2: Đường tròn - Hình học tập 9 •Chương 3: Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn - Đại số 9 •Chương 3: Góc với con đường tròn - Hình học tập 9 •Chương 4. Hàm số y = ax2 (a ≠ 0). Phương trình bậc nhị một ẩn - Đại số cửu •Chương 4: hình trụ - Hình nón - Hình mong - Hình học tập 9