Một nhà máy kí thích hợp đồng dệt một số tấm thảm len vào (20) ngày. Do cách tân kỹ thuật, năng suất dệt của xí nghiệp sản xuất đã tăng (20\% ). Vày vậy, chỉ vào (18) ngày, ko những nhà máy đã dứt số thảm buộc phải dệt ngoài ra dệt thêm được (24) tấm nữa. Tính số tấm thảm len mà nhà máy sản xuất phải dệt theo phù hợp đồng.

Bạn đang xem: Giải bài 45 sgk toán 8 tập 2 trang 31


Phương pháp giải - Xem chi tiết

*


B1: Đặt số tấm thảm len mà nhà máy phải dệt theo hòa hợp đồng là ẩn.

B2: Biểu diễn các đại lượng sót lại theo ẩn.

B3: Lập phương trình biểu diễn mối quan hệ giữa các đại lượng cùng giải phương trình đó.

B4: Kết luận.


Lời giải chi tiết

Cách 1: 

Gọi (x) là số tấm thảm len mà xí nghiệp phải dệt theo phù hợp đồng ((x) nguyên dương)

Số tấm thảm len từng ngày dự định dệt là: (dfracx20) (tấm)

Số tấm thảm len thực tế đã dệt là: (x + 24) (tấm)

Số tấm thảm len thực tế hằng ngày dệt là: (dfracx + 2418) (tấm)

Vì năng suất của xí nghiệp sản xuất tăng (20\% ) buộc phải số thảm thực tiễn dệt trong một ngày bằng (100\%+20\%=120\% ) số thảm ý định dệt vào một ngày, ta gồm phương trình: 

(eqalign & x + 24 over 18 = 120\% .x over 20 cr và Leftrightarrow x + 24 over 18 = 6 over 5.x over 20 cr và Leftrightarrow 50left( x + 24 ight) over 900 = 9.6x over 900 cr & Leftrightarrow 50left( x + 24 ight) = 54x cr & Leftrightarrow 50x + 1200 = 54x cr và Leftrightarrow 1200 = 54x - 50x cr & Leftrightarrow 4x = 1200 cr & Leftrightarrow x = 1200:4 cr và Leftrightarrow x = 300 ext(thỏa mãn)cr )

Vậy số tấm thảm len xí nghiệp phải dệt theo đúng theo đồng là (300) tấm.

Cách 2:

* Phân tích:

Ta có: Số thành phầm dệt được = năng suất . Số ngày dệt.

 

Năng suất

Số ngày dệt

Tổng sản phẩm

Dự tính

x

20

20.x

Thực tế sau thời điểm cải tiến

x + 20%.x = 1,2x

18

18.1,2.x

Thực tế dệt được rất nhiều hơn dự trù 24 tấm buộc phải ta bao gồm phương trình:

(18.1,2x = 20x + 24)

* Lời Giải:

Gọi x là năng suất dự trù của nhà máy (sản phẩm/ngày); (x ∈ N*) .

⇒ Số thảm len dệt được theo dự trù là: 20x (thảm).

Sau khi cải tiến, năng suất của xí nghiệp đã tăng 20% bắt buộc năng suất trên thực tiễn là:

(x + 20\%.x = x + 0,2x = 1,2x) (sản phẩm/ngày).

Sau 18 ngày, nhà máy sản xuất dệt được: (18.1,2x = 21,6.x) (thảm).

Xem thêm: Giải Bài Tập Vật Lý 9 Bài 25, Giải Bài Tập Vật Lý 9 Trang 68, 69

Vì sau 18 ngày, nhà máy sản xuất không những chấm dứt số thảm đề xuất dệt bên cạnh đó dệt thêm được 24 tấm yêu cầu ta có phương trình:

(21,6.x = 20x + 24)

(⇔ 21,6x – 20x = 24)

(⇔ 1,6x = 24)

(⇔ x = 15) (thỏa mãn) 

Vậy số thảm mà nhà máy sản xuất phải dệt ban sơ là: (20.15 = 300) (thảm).


Mẹo kiếm tìm đáp án nhanh nhất có thể Search google: "từ khóa + lostvulgaros.com"Ví dụ: "Bài 45 trang 31 SGK Toán 8 tập 2 lostvulgaros.com"