Khái niệm nhì tam giác đồng dạng: giải bài bác 23 trang 71; bài 24, 25, 26, 27, 28 trang 72 SGK Toán 8 tập 2. 

Bài 23. Trong hai mệnh đề sau, mệnh đề làm sao đúng? Mệnh đề như thế nào sai?

a) nhì Δ bằng nhau thì đồng dạng với nhau.

Bạn đang xem: Giải bài 24 sgk toán 8 tập 2 trang 72

b) hai Δ đồng-dạng với nhau thì bởi nhau

Đáp án: a) a là mệnh đề đúng.

b) b là mệnh đề sai

Bài 24 trang 72. ∆A’B’C’ ∽ ∆A”B”C” theo tỉ số đồng dạng K1, ∆A”B”C” ∽∆ ABC theo tỉ số đồng dạng k2. Hỏi ΔA’B’C’ đồng dạng với ΔABC theo tỉ số nào?

Giải: ∆A’B’C’ ∽ ∆A”B”C” theo tỉ số đồng dạng K1 = A’B’ / A”B”

∆A”B”C” ∽∆ ABC theo tỉ số đồng dạng k2 = A”B”/AB

Theo tính chất 3 thì ∆A’B’C’ ∽ ∆ABC.

vậy K= K1.k2

Bài 25. Cho ΔABC. Hãy vẽ một tam giác đồng dạng với ΔABC theo tỉ số 1/2.

Giải: Lấy trung điểm M của AB, N là trung điểm của AC => MN là đường trung bình của ΔABC.

=> MN // BC.

=> ∆ AMN ∽ ∆ABC theo tỉ số K = 1/2.


Quảng cáo


Bài 26. Cho Δ ABC vẽ ΔA’B’C’ đồng dạng cùng với ΔABC theo tỉ số đồng dạng là K = 2/3.

Trên cạnh AB mang điểm M làm sao để cho AM= 2/3 AB.

Từ m kẻ đường tuy vậy song với AB cắt AC trên N.

Ta có ∆AMN ∽ ∆ABC theo tỉ số đồng dạng K= 2/3

Dựng ∆A’B’C’ = ∆AMN(theo trường đúng theo cạnh cạnh cạnh)

Bài 27 – Toán 8 tập 2. Từ M thuộc cạnh AB của ΔABC với AM= một nửa MB. Kẻ các tia tuy vậy song cùng với AC, BC. Chúng cắt BC với AC lần lượt tại L và N.

a) Nêu tất cả các cặp tam giác đồng-dạng.


Quảng cáo


b) Đối với mỗi cặp Δ đồng-dạng, hãy viết các cặp góc đều nhau và tỉ số đồng dạng tương ứng.

a) MN // BC => ∆AMN ∽ ∆ABC

ML // AC => ∆MBL ∽ ∆ABC

và ∆AMN ∽ ∆MLB

b) 

Từ tác dụng câu a ta có:ΔAMN ∽ ΔABC⇒ góc M1 = góc B; ∠N1 = ∠C; ∠A chungTỉ số đồng dạng:

ΔMBL ∽ ΔABC ⇒ góc ∠M2 = ∠A; ∠L1 = ∠C; ∠B chungTỉ số đồng dạng:

ΔAMN ∽ ΔMBL ⇒ ∠A = ∠M2; ∠M1 = ∠B; ∠N1 = ∠L1Tỉ số đồng dạng:

Bài 28.∆A’B’C’ ∽ ∆ABC theo tỉ số đồng dạng K= 3/5.

a) Tính tỉ số chu vi của hai Δ đã cho.

b) cho biết chu vi của nhì Δ trên là 40dm, tính chu vi của mỗi tam giác.

Giải: a) ∆A’B’C’ ∽ ∆ABC theo tỉ số đồng dạng K= 3/5

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bởi nhau.

vậy tỉ số chu vi của ∆A’B’C’ và ∆ABC là 3/5.

b) 

=> CABC = 100 dmCA’B’C’  = 60 dm


Chủ đề:
Bài trướcGiải bài bác 15,16,17 ,18,19, 20,21,22 trang 67,68 SGK Toán 8 tập 2: tính chất đường phân giác của tam giác
Bài tiếp theoBài 29,30,31 trang 74,75 Toán lớp 8 tập 2: Trường phù hợp đồng dạng máy nhất
giải bài bác tập trong sách Toán 8 tập 1 đầy đủ
Giải bài tập Toán 8 Tập 2: chương 3, chương 4 Đại số và Hình học
Kiểm tra chương 3 Hình học lớp 8: Tam giác đồng dạng
Bài 73,74,75 ,76,77,78 trang 105,106 Toán 8 tập 1: Hình thoi
Bài 70,71,72 trang 103 Toán 8 tập 1: luyện tập đường thẳng // với một mặt đường thẳng mang lại trước
Bài 67,68,69 trang 102,103 Toán 8 tập 1: Đường thẳng tuy nhiên song cùng với một mặt đường thẳng mang đến trước
Bài tập SGK 8
Sách bài tập 8
Đề thi - soát sổ 8
Đang quan tâm
*

Đề thi Văn lớp 8 kì 2: Chép với phân tích mẫu hay nét đẹp khổ thơ 3 ‘Nhớ rừng’
*
thi thời điểm cuối năm học lớp 8 môn Toán: ho tam giác ABC cân tại A cùng M là trung điểm của BC. Lấy các điểm D, E theo vật dụng tự thuộc những cạnh AB, AC sao để cho góc DME = góc B. Chứng tỏ ΔBDM đồng dạng cùng với Δ CME"/>
thi cuối năm học lớp 8 môn Toán: ho tam giác ABC cân tại A cùng M là...
*

Đề thi – chất vấn học kì 2 SBT Sử 8: phong trào Cần vương nổ ra với phát triển ra làm sao ?
*

Đáp án đề thi học tập kì 2 môn Địa lớp 8: Ý nào dưới đây không buộc phải là thuận tiện của ngày đông lạnh...
*

Đề kiểm tra học kì 2 – Toán 8: Hình vỏ hộp chữ nhật là hình tất cả bao nhiêu mặt ?
lostvulgaros.com - website siêng về đề thi, bình chọn và giải bài bác tập từ lớp 1 đến lớp 12. Trang web với sản phẩm triệu lượt truy vấn mỗi tháng, với đối tượng là học tập sinh, thầy giáo và bố mẹ trên cả nước.

Xem thêm: Từ Điển Anh Việt " Comb Là Gì ? (Từ Điển Anh Nghĩa Của Từ Comb, Từ Comb Là Gì


XEM THEO LỚP
Giải bài tập SGK mới 2,6
Edit with Live CSS
Save
Write CSS OR LESS and hit save. CTRL + SPACE for auto-complete.