Sau đây là các bài xích tập TOÁN về GHI SỐ TỰ NHIÊN dành riêng cho học sinh lớp 6. Trước lúc làm bài bác tập, phải xem lại triết lý trong các bài liên quan:


Bài tập 1.1: đến số từ bỏ nhiên: 15 372 451.

a) Số trên tất cả bao nhiêu chữ số.

Bạn đang xem: Ghi số tự nhiên lớp 6

b) Chữ số hàng đơn vị chức năng và chữ số hàng nghìn của nó là số nào?

c) Hãy viết cách đọc số tự nhiên và thoải mái trên.

Bài tập 1.2: Viết tập hợp các chữ số của số 2 021.


Dạng 2: Viết một STN thành tổng giá bán trị các chữ số của nó

Bài tập 2.1: Viết những số sau thành tổng giá chỉ trị những chữ số của nó: 1 276; 189 020; 35 517.

Bài tập 2.2: Viết những số sau thành tổng giá chỉ trị các chữ số của nó:

*

✨ Để biểu diễn những số trường đoản cú 11 đến 20, thêm X vào bên trái mỗi số trường đoản cú I đến X:

*

✨ Để biểu diễn các số tự 21 mang đến 30, thêm XX vào phía trái mỗi số từ bỏ I mang đến X:

*


Bài tập 4.1: Đọc những số La Mã: XIV, XVI, XIX, XXII.

Bài tập 4.2: Viết những số sau bằng số La Mã: 14; 24; 26.

Đáp án các bài tập:

Dạng 1:

Bài tập 1.1:

a) Số 15 372 451 có tám chữ số.

b) Chữ số hàng đơn vị chức năng là 1. Chữ số hàng ngàn là 2.

c) Số 15 372 451 được hiểu là: “Mười lăm triệu bố trăm bảy mươi nhì nghìn tứ trăm năm mươi mốt”.

Bài tập 1.2: Tập hợp các chữ số của số 2 021 là: A = 0; 1; 2.

Dạng 2:

Bài tập 2.1:

1 276 = 1 × 1 000 + 2 × 100 + 7 × 10 + 6

189 020 = 1 × 100 000 + 8 × 100 000 + 9 × 1 000 + 0 × 100 + 2 × 10 + 0

35 517 = 3 × 10 000 + 5 × 1 000 + 5 × 100 + 1 × 10 + 7

Bài tập 2.2:

*

*

Bài tập 2.3: Chữ số 7 trong những 49 720 có giá trị là 700.

Dạng 3:

Bài tập 3.1:

a) vì chữ số trước tiên (hàng trăm) đề nghị khác 0 vì thế nó chỉ hoàn toàn có thể là 1 hoặc 2.

Nếu chữ số hàng trăm ngàn là 1, ta viết được: 102; 120.

Nếu chữ số hàng trăm ngàn là 2, ta viết được: 201; 210.

Vậy tất cả các số tự nhiên có cha chữ số khác nhau lập được từ các chữ số 0; 1; 2 là: 102; 120; 201; 210.

b) những số có cha chữ số lập được từ những chữ số 0; 1; 2:

Khi 1 là chữ số hàng trăm: 100; 101; 102; 110; 111; 112; 120; 121; 122.Khi 2 là chữ số sản phẩm trăm: 200; 201; 202; 210; 211; 212; 220; 221; 222.

c) các số tự nhiên và thoải mái có nhì chữ số khác nhau lập được từ các chữ số 0; 1; 2:

Khi 1 là chữ số mặt hàng chục: 10; 12.Khi 2 là chữ số hàng chục: 20; 21.

Vậy những số tự nhiên và thoải mái có hai chữ số khác nhau lập được từ những chữ số 0; 1; 2 là: 10; 12; 20; 21.

Xem thêm: Các Đơn Vị Thường Dùng Trong Ngành Viễn Thông (Db, Dbm Là Gì

Bài tập 3.2: tất cả 12 số:

Chữ số 3 đứng đầu: 3 312; 3 321; 3 213; 3 231; 3 123; 3 132;Chữ số 2 đứng đầu: 2 313; 2 331; 2 133;Chữ số 1 đứng đầu: 1 323; 1 332; 1 233.

Dạng 4: