estimate tức thị gì, định nghĩa, các sử dụng cùng ví dụ trong giờ Anh. Biện pháp phát âm estimate giọng bản ngữ. Từ bỏ đồng nghĩa, trái nghĩa của estimate.

Bạn đang xem: Estimate là gì


Từ điển Anh Việt

estimate

/"estimit - "estimeit/

"estimeit/

* danh từ

sự tiến công giá, sự ước lượng

số lượng mong đoán

bản kê chi tiêu (thầu khoán)

the Estimates

dự thảo ngân sách

* ngoại đụng từ

đánh giá; cầu lượng

estimate

ước lượng, đánh giá

e. Of the number of zeros cầu lượng số lượng các không điểm

admissible e. Mong lượng gật đầu được

combined ratio e mong lượng tổng hợp dưới dạng trung bình

consistent e. (thống kê) mong lượng vững

grand-lot e. ước lượng theo hầu hết lô lớn

invariant e. (thống kê) ước lượng bất biến

minimax e.(thống kê) ước lượng minimac

ordered e. (thống kê) cầu lượng nhờ thống kê sản phẩm tự

overall e. Mong lượng đầy đủ

regression e. ước lượng hồi quy

unbiased e. ước lượng không chệch

upper e. (giải tích) cầu lượng trên


Từ điển Anh Việt - siêng ngành

estimate

* gớm tế

đánh giá

đánh giá lượng giá

dự kế

dự tính

lượng giá

sự đánh giá

sự ước lượng

sự ước tính

ước lượng

ước tính

* kỹ thuật

đánh giá

dự đoán

dự toán

sự đánh giá

sự ước lượng

sự ước tính

ước đoán

ước lượng

ước tính


Từ điển Anh Anh - Wordnet


*

Enbrai: học từ vựng tiếng Anh
9,0 MB
Học từ mới mỗi ngày, luyện nghe, ôn tập cùng kiểm tra.
*

*

Từ điển Anh Việt offline
39 MB
Tích thích hợp từ điển Anh Việt, Anh Anh với Việt Anh với tổng cộng 590.000 từ.
*

Từ liên quan
Hướng dẫn phương pháp tra cứu
Sử dụng phím tắt
Sử dụng phím để lấy con trỏ vào ô kiếm tìm kiếm và để né khỏi.Nhập từ yêu cầu tìm vào ô tìm kiếm kiếm và xem những từ được gợi ý hiện ra mặt dưới.Khi bé trỏ đang phía bên trong ô tìm kiếm kiếm,sử dụng phím mũi thương hiệu lên <↑> hoặc mũi tên xuống <↓> để dịch rời giữa những từ được gợi ý.Sau đó thừa nhận (một lần nữa) để xem cụ thể từ đó.
Sử dụng chuột
Nhấp con chuột ô search kiếm hoặc biểu tượng kính lúp.Nhập từ yêu cầu tìm vào ô tìm kiếm cùng xem các từ được gợi ý hiện ra bên dưới.Nhấp loài chuột vào từ mong muốn xem.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Purity Là Gì ? Nghĩa Của Từ Purity, Từ Purity Là Gì


Lưu ý
Nếu nhập từ khóa vượt ngắn bạn sẽ không bắt gặp từ bạn muốn tìm trong danh sách gợi ý,khi đó các bạn hãy nhập thêm những chữ tiếp theo sau để hiển thị từ chủ yếu xác.
Privacy Policy|Google Play|Facebook|Top ↑|
*