From “The Religion Teacher”Từ loạt bài xích “Giáo Lý Viên” vày Jared trình bàyvà Peter Tran diễn dịch

Ý nghĩa của chữ Emmanuel trong tởm Thánh?

*

Từ Emmanuel xuất xắc Immanuel mang ý nghĩa gì trong khiếp Thánh?Trong Mùa Giáng Sinh, chúng ta nghe nhiều lần tên “Emmanuel” được đề cập tới vào tường thuật khiếp Thánh về vấn đề Chúa Giêsu Kitô giáng sinh.

Bạn đang xem: Emmanuel là gì

*

Xin đan cử rất nhiều câu trong tởm Thánh nói tới “Emmanuel”:

Tên Emmanuel thuở đầu xuất hiện tại trong sấm ngôn sách Tiên Tri Isaia về Đấng Messia, tức Đấng Thiên không đúng như sau: “Vì thế chính Thiên Chúa sẽ ban mang đến ông một dấu chỉ: Kìa! một thanh nữ mang thai sinh một nam nhi và đánh tên là Immanuel (Isaia 7:14). Đoạn tởm Thánh trên đã được trưng dẫn trong Phúc Âm Thánh Matthêu. Một thiên thần Chúa hiển thị với Giuse trong giấc mơ với bảo “ Giuse, con David, dừng băn khoăn lo lắng gì cả, hãy lấy Maria làm cho vợ, bởi thai nhi nhưng cô ấy sẽ mang là vì Chúa Thánh Thần. Cô ấy đang cưu mang một nhỏ trai, với anh đã đặt tên con trẻ ấy là Giêsu, vị Ngài sẽ hỗ trợ dân Ngài ngoài tội.” tất cả những điều trên ứng nghiệm trọn vẹn hầu như gì đã làm được tiên báo qua những tiên tri: “Này kìa, một trinh cô gái sẽ thụ thai, sinh nam nhi vả fan ta vẫn đặt tên là Emmanuel, có nghĩa là Thiên Chúa nghỉ ngơi cùng chúng ta” (Matt. 1:20-23)

Emmanuel có ý nghĩa gì trong tiếng bởi vì Thái?Thánh Matthew đã trả lời thắc mắc nầy cho việc đó ta: vào tiếng do Thái Emmanuel bao gồm nghĩa “Chúa làm việc cùng bọn chúng ta”.

*

Immanu’el bao gồm:

im = with (ở) el = God (Chúa)

Tại sao thương hiệu Emmanuel thành quan trọng? Emmanuel mang ý nghĩa sâu sắc rất sâu sắc đối với chúng ta: Chúa Giêsu còn hơn cả vua chúa, hơn hết một anh hùng. Chúa Giêsu là Thiên Chúa làm bạn và cư ngụ với bọn chúng ta.

Xem thêm: Giải Bài 11.4 Sbt Vật Lý 9, Bài 4 Trang 32 Sbt Vật Lí 9


What does Emmanuel (or Immanuel) mean in the Bible?

We hear the name “Emmanuel” often during the Christmas season because of the number of times it is mentioned in the Biblical narratives about Jesus Christ’s birth.Here are the Emmanuel Bible verses:The name originally appears in a prophecy in the Book of Isaiah about the Messiah: “Therefore the Lord himself will give you a sign. Look, the young woman is with child and shall bear a son, and shall name him Immanuel.” (Isaiah 7:14)This passage is quoted in the Gospel of Matthew. An angel of the Lord appeared khổng lồ Joseph in a dream và said: “Joseph, son of David, vày not be afraid to take Mary as your wife, for the child conceived in her is from the Holy Spirit. She will bear a son, và you are khổng lồ name him Jesus, for he will save his people from their sins.’All this took place to fulfill what had been spoken by the Lord through the prophet: ‘Look, the virgin shall conceive & bear a son, and they shall name him Emmanuel,’ which means, ‘God is with us."” (Matthew 1:20-23)What does Emmanuel mean in Hebrew? Matthew answers this question for us.The Hebrew name Emmanuel means “God is with us.”

Immanu’el is:

im = with el = God

Why is the name Emmanuel important? The meaning for us is profound. Jesus is more than a king. He is more than a hero. Jesus is God. God became man and dwelt among us.