Dự án đầu tư phát triển là gì? Để trả lời cho câu hỏi này, bạn cần dựa vào luật quy định của Nhà nước. Cùng theo dõi bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ giúp bạn hiểu rõ khái niệm này. Và những yêu cầu cụ thể cho việc đầu tư phát triển dự án. Mời các bạn cùng tham khảo!

Dự án đầu tư phát triển là gì?

Trả lời cho câu hỏi: Dự án đầu tư phát triển là gì? Chúng ta cần dựa vào Khoản 11, Điều 4 Luật đấu thầu. Cụ thể là:

“Dự án đầu tư phát triển (sau đây gọi chung là dự án) bao gồm: chương trình, dự án đầu tư xây dựng mới; dự án cải tạo, nâng cấp, mở rộng các dự án đã đầu tư xây dựng; dự án mua sắm tài sản, kể cả thiết bị, máy móc không cần lắp đặt; dự án sửa chữa, nâng cấp tài sản, thiết bị; dự án, đề án quy hoạch; dự án, đề tài nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, ứng dụng công nghệ, hỗ trợ kỹ thuật, điều tra cơ bản; các chương trình, dự án, đề án đầu tư phát triển khác.”

Như vậy, bất cư dự án đầu tư xây dựng, với nguồn vốn huy động nào,… đều phải áp dụng Luật đấu thầu để thực thi.

*
*

Có nhiều loại dự án đầu tư phát triển khác nhau

Dựa vào bản chất của đối tượng đầu tư: Gồm đầu tư cho các đối tượng vật chất và đầu tư cho các đối tượng phi vật chất.Theo phân cấp quản lý: Đầu tư phát triển được chia thành đầu tư theo các dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm 1,2,3,…Dựa theo lĩnh vực hoạt động của các kết quả đầu tư: Đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển khoa học kỹ thuật, đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng.Theo đặc điểm hoạt động của kết quả đầu tư: Đầu tư cơ bản và đầu tư vận hành.Thời gian hoạt động của các kết quả đầu tư trong quá trình tái sản xuất xã hội: Đầu tư thương mại và đầu tư sản xuấtTheo thời gian thực hiện và phát huy tác dụng của các kết quả đầu tư: Đầu tư ngắn hạn và đầu tư dài hạn.Dựa vào quan hệ quản lý của chủ đầu tư: Đầu tư trực tiếp và đầu tư gián tiếp.Thực hiện theo nguồn vốn trên phạm vi quốc gia: Đầu tư bằng nguồn vốn trong nước và đầu tư bằng nguồn vốn nước ngoàiDựa vào vị trí vùng lãnh thổ: Đầu tư phát triển của các vùng lãnh thổ, các vùng kinh tế trọng điểm, đầu tư phát triển khu vực thành thị và nông thôn…

Như vậy, chúng ta vừa tìm hiểu về khái niệm dự án đầu tư phát triển là gì? Cùng một số yêu cầu và sự phân loại đầu tư phát triển.


Bạn đang xem: Dự án phát triển là gì


Xem thêm: Bài 4.3 Sbt Vật Lý 9 Sbt Vật Lí 9, Bài 4 Trang 9 Sbt Vật Lí 9

Nếu bạn có kế hoạch đầu tư phát triển một dự án nào đó. Thì đừng bỏ qua những thông tin chia sẻ hữu ích trên đây.