device tức là gì, định nghĩa, các sử dụng với ví dụ trong giờ đồng hồ Anh. Biện pháp phát âm device giọng phiên bản ngữ. Tự đồng nghĩa, trái nghĩa của device.

Bạn đang xem: Device là gì


Từ điển Anh Việt

device

/di"vais/

* danh từ

phương sách, phương kế; chước mưu

vật trí tuệ sáng tạo ra (để cần sử dụng vào mục đích gì); thiết bị, dụng cụ, vật dụng móc

a control device: mức sử dụng điều khiển

an electronic device: công cụ điện tử

hình vẽ; hình trang trí; hình tương trưng

châm ngôn; đề từ

to leave someone to his own devices

để mặc cho ai tự chuyển phiên sở suy tính lấy

device

(Tech) dụng cụ; thiết bị, bộ; máy; cơ cấu; kế hoạch; biểu tượng

device

(máy tính) thiết bị, dụng cụ, bộ phận

accounting d. Máy đếm

analogue d. Máy mô hình

average computing d. Sản phẩm tính những số trung bình, thiết bị tính trung

bình

code d. Sản phẩm công nghệ lập mã

codingd. Thiết bị lập mã

electronic storage d. Vật dụng nhớ điện tử

input d. Thiết bịvào

locking d. đồ vật khoá

null d. Trang bị không

output d. đồ vật ra

plotting d. Khí cụ vẽ con đường cong

protective d. Sản phẩm công nghệ bảo vệ

safety d. Sản phẩm bảo vệ

sensing d. Sản phẩm thụ cảm

short-time memory d. Thứ nhớ ngắn hạn

storage d. Lắp thêm nhớ

warning d. Thiết bị thông tin trước


Từ điển Anh Việt - chuyên ngành

device

* tởm tế

dụng cụ

thiết bị

* kỹ thuật

cấu

cơ cấu

đồ án

dụng cụ

khí cụ

linh kiện

máy

máy móc

phụ kiện

phụ tùng

phương tiện

thiết bị

trang bị

điện lạnh:

bộ (phận)

vật lý:

khối bộ

xây dựng:

máy bộ phận

toán & tin:

phương sách


Từ điển Anh Anh - Wordnet


*

Enbrai: học tập từ vựng giờ đồng hồ Anh
9,0 MB
Học từ new mỗi ngày, luyện nghe, ôn tập và kiểm tra.
*

*

Từ điển Anh Việt offline
39 MB
Tích hòa hợp từ điển Anh Việt, Anh Anh và Việt Anh với tổng số 590.000 từ.
*

Từ liên quan
Hướng dẫn bí quyết tra cứu
Sử dụng phím tắt
Sử dụng phím để lấy con trỏ vào ô search kiếm cùng để thoát khỏi.Nhập từ cần tìm vào ô tìm kiếm cùng xem những từ được gợi ý hiện ra mặt dưới.Khi bé trỏ đang bên trong ô tìm kiếm,sử dụng phím mũi tên lên <↑> hoặc mũi tên xuống <↓> để dịch chuyển giữa những từ được gợi ý.Sau đó nhận (một lần nữa) nhằm xem chi tiết từ đó.
Sử dụng chuột
Nhấp con chuột ô tìm kiếm hoặc hình tượng kính lúp.Nhập từ cần tìm vào ô kiếm tìm kiếm với xem các từ được nhắc nhở hiện ra bên dưới.Nhấp loài chuột vào từ mong muốn xem.

Xem thêm: Indeed Là Gì ? Hướng Dẫn Cách Sử Dụng Indeed Đúng Cách Từ Điển Anh Việt Indeed


Lưu ý
Nếu nhập từ bỏ khóa thừa ngắn bạn sẽ không nhìn thấy từ bạn có nhu cầu tìm trong danh sách gợi ý,khi đó bạn hãy nhập thêm những chữ tiếp theo sau để hiện ra từ thiết yếu xác.
Privacy Policy|Google Play|Facebook|Top ↑|
*