Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt người yêu Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bài Viết: Defect là gì
Bạn đang xem: Defects là gì

*

*

*

*

defect /di”fekt/ danh từ thiếu thốn sót, không đúng sót, nhược điểm; tật xấu, khuyết điểmto have the defects of one”s qualities: trong điểm mạnh có đều nhược điểm (vật lý) sự hụt; độ hụtmass defect: độ hụt khối lượng (toán học) số khuyết, góc khuyếtdefect of a triangle: số khuyết của một tam giác nội động từ đào ngũ; loại bỏ theo địch; bỏ đảng; (tôn giáo) bỏ đạo, bội giáochỗ hỏnglattice defect: địa điểm hỏng mạngchỗ lỗi hỏngđào ngũđộ hụtcritical defect: độ hụt tới hạnmass defect: độ hụt khối lượngmass defect: độ hụt khối (lượng)phase defect: độ hụt phawearout defect: độ hụt vày hư mònkhuyết điểmkhuyết tậtacquired defect: tàn tật mắc phảiapparent defect: khuyết tật trông thấycable defect: khuyết tật cápcongenital defect: tàn tật bẩm sinhconstruction defect: khuyết tật xây dựngcritical defect: tàn tật tới hạncritical defect: khuyết tật nghiêm trọngdefect (in welding): khuyết tật đường hàndefect annealing: vứt bỏ khuyết tậtdefect density: mật độ khuyết tậtdefect in distribution: tàn tật phân bốdefect of material: khuyết tật thiết bị liệudefect structure: cấu trúc khuyết tậtdiffusion defect: tàn tật khuếch tánhidden defect: khuyết tật ẩn dấuhidden defect: khuyết tật ẩninsulation defect: khuyết tật phương thức điệnlattice defect: khuyết tật mạngmachining defect: khuyết tật gia côngmajor defect: khuyết tật chínhmaterial defect: khuyết tật vật liệuminor defect: tàn tật nhỏmolding defect: tàn tật đúcmoulding defect: tàn tật đúcpaint defect: tàn tật (của sơn)quality defect: khuyết tật chất lượngrail defect: tàn tật rayretention defect: khuyết tật ghi nhớstructural defect: tàn tật của công trìnhstructural defect: khuyết tật về kết cấusurface defect: khuyết tật trên bề mặttrack defect: tàn tật đườngwelding defect: khuyết tật hànlỗiintermittent defect: lỗi lặp lạiwelding defect: lỗi hànsai hỏngNDF (no defect found): không tìm kiếm thấy không nên hỏngcrystal defect: khu vực sai lỗi tinh thểdefect annealing: sửa không nên hỏnglinear defect: sai hỏng tuyến tínhlinear defect: sai lỗi đườngno defect found (NDF): không thấy sai hỏngstructural defect: sai lỗi cấu trúctopological defect: sai hư toposai sótcritical defect: không đúng sót then chốtdefect analysis: đối chiếu sai sótdefect density: mật độ sai sótmajor defect: sai sót chínhsố khuyếtdefect of a space: số khuyết của một ko giandefect of an analytic function: số khuyết của một hàm giải tíchsự cốsự hụtvếtLĩnh vực: ô tôchỗ saicrystal defect: vị trí sai hỏng tinh thểLĩnh vực: y họcsự thiếu, khuyếtconstructional defectkhiếm khuyết trong xây dựngdefect groupnhóm khuyếtdefect of a semi non Euclidian spacekhuyết số của một không gian nửa phi Ơclítdefect of a semi-Euclidian spacekhuyết của một không khí nửa Ơclítdefect of a trianglekhuyết số của một tam giáckhuyết điểmdefect in title: khuyết điểm về quyền sở hữudefect of form: khuyết điểm về hình thứclatent defect: lỗi tiềm ẩnzero defect: không tồn tại khuyết điểmzero defect program: kế hoạch không tồn tại khuyết điểmnhược điểmsai sótdefect of consent: sự gật đầu đồng ý có sai sótmanufacturing defect: sai sót trong chế tạoobvious defect: sai sót hiển nhiênsự hao hụtdietary defect: sự hao hụt khẩu phầnsự thiếu hụt sótthiếu sóttitle defect: thiếu hụt sót trong quyền sở hữutì vếtapparent defect: tì dấu dễ thấypatent defect: tì vết hiện rõapparent defecthiện tìapparent defecthiện tì (của thành phầm)apparent defectkhuyết tật dễ thấyblack defectkhuyết tật đenblue defectkhuyết tật xanhcolour defectsự ko đạt yêu cầu màu sắcconcealed defectẩn tìconcealed defectkhuyết tật đậy giấucritical defectkhuyết tật nghiêm trọngdefect ratetỉ lệ loại trừ (hàng hỏng…)dietary defectsự ko đạt yêu cầu về độ ăn uống kiêngearly gas defectsự tạo khí sớmflavour defectsự không đạt yêu mong vịformal defectkhuyết tật về hình thứchidden defectẩn tì. Hidden defectvết lỗi ngầminherent defectkhuyết tật vốn cólatent defectẩn tìlatent defectẩn tỳlatent defectkhuyết tật kínlatent defectkhuyết tật tiềm ẩnlatent defectsự ko đạt yêu cầu kínlatent defect exceptionsự miễn trọng trách về tàn tật kínmajor defectkhuyết tật to, quan trọng o thiếu thốn sót, khuyết tật; sự hụt, sự thiếu


*Xem thêm: Bắt Đầu Với Scala Là Gì ? Kiến Thức Cơ Bản Về Ngôn Ngữ Lập Trình Scala

defect

Từ điển Collocation

defect noun

ADJ. fundamental, important, major, serious a fundamental defect in the hàng hóa | minor, slight, small Goods with slight defects are sold at half price. | building, mechanical, structural | birth, congenital, genetic All lambs are checked for birth defects when they are born. | eye, heart, physical, sight, speech, visual | character

VERB + DEFECT contain, have, suffer from The book contains serious defects. He has a congenital heart defect. | find The inspector found defects in the aircraft”s construction. | correct, cure, remedy, repair This is a physical defect that cannot be cured. The builders agreed to remedy the structural defects.

PREP. ~ in major defects in the education system | ~ of a defect of her character

Từ điển WordNet

n.

an imperfection in a bodily system

visual defects

this device permits detection of defects in the lungs

v.

Oil cùng Gas Field Glossary

An imperfection whose size, shape, orientation, location or other properties make it detrimental to the useful service of the tube or exceed the accept/reject cấp độ of the applicable specification.

English Synonym cùng Antonym Dictionary

defects|defected|defectingsyn.: blemish deficiency failing fault flaw imperfection shortcoming weaknessant.: merit

Thể Loại: chia sẻ Kiến Thức cộng Đồng


Bài Viết: Defect Là Gì – Nghĩa Của từ Defective

Thể Loại: LÀ GÌ

Nguồn Blog là gì: https://lostvulgaros.com Defect Là Gì – Nghĩa Của từ Defective