Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt nhân tình Đào Nha-Việt Đức-Việt mãng cầu Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt
*
*
*

default
*

default /di"fɔ:lt/ danh từ sự thiếu, sự không có, sự không đủin mặc định of...

Bạn đang xem: Default là gì? định nghĩa, ví dụ, giải thích

: ví thiếu... (cái gì) (pháp lý) sự vắng phương diện (không ra hầu toà)to make default: vắng ngắt mặtjudgment by default: sự ko trả nợ được, sự vỡ lẽ nợ; sự không trả nợ đúng kỳ hạn ((cũng) mặc định in paying) (thể dục,thể thao) sự bỏ cuộcto thua thảm the trò chơi by default: thảm bại trận vì bỏ cuộc nội đụng từ (pháp lý) ko ra hầu kiện, vắng mặt (tại toà) (pháp lý) không trả nợ được, vỡ nợ; ko trả nợ đúng kỳ hạn (thể dục,thể thao) vứt cuộc ngoại hễ từ (pháp lý) xử vắng vẻ mặt
dĩ nhiênngầm địnhchange default task group: đội ngầm định trách nhiệm thay đổidefault drive: ổ ngầm địnhdefault tệp tin attribute: ở trong tính tệp ngầm địnhdefault font: phông chữ ngầm địnhdefault font: phông ngầm địnhdefault menu: trình solo ngầm địnhdefault reasoning: lập luận ngầm địnhdefault routing entry: lối vào con đường ngầm địnhdefault value: giá trị ngầm địnhinitial default: ngầm định khởi tạouser default: ngầm định của tín đồ dùngmặc địnhby default: theo mặc địnhdefault (disk) drive: thứ (đĩa) mặc địnhdefault SSCP list: danh sách SSCP mặc địnhdefault array size: kích thước mảng mặc địnhdefault assumption: đưa thuyết mang địnhdefault button: nút bấm mang địnhdefault button: nút khoác địnhdefault button labels: những nhãn nút mặc địnhdefault clause: mệnh đề mang địnhdefault code point: điểm mã khoác địnhdefault màu sắc box: vỏ hộp màu mặc địnhdefault context: ngữ cảnh mặc địnhdefault data: dữ liệu mặc địnhdefault department number: số quầy bán hàng mặc địnhdefault directory: thư mục khoác địnhdefault drive: ổ đĩa mặc địnhdefault entity: thực thể mặc địnhdefault file: tập tin mặc địnhdefault focal point: tiêu điểm khoác địnhdefault font: fonts chữ mặc địnhdefault form: dạng khoác địnhdefault form: mẫu mã biểu mang địnhdefault format: khuôn khoác địnhdefault format: dạng thức mang địnhdefault group: nhóm mặc địnhdefault instance: phiên phiên bản mặc địnhdefault key: phím khoác địnhdefault label: nhãn mặc địnhdefault language: ngôn ngữ mặc địnhdefault option: tùy chọn mặc địnhdefault page: trang mang địnhdefault page creation: sự sinh sản trang khoác địnhdefault printer: máy in khoác địnhdefault program: lịch trình mặc địnhdefault prompt: lốt nhắc mặc địnhdefault rate: tốc độ mặc địnhdefault record: bạn dạng ghi mặc địnhdefault response: vấn đáp mặc địnhdefault route: con đường truyền khoác địnhdefault route: tuyến mặc địnhdefault security level: mức bình yên mặc địnhdefault setting: xếp mang địnhdefault setting (setup): tùy chỉnh mặc địnhdefault system: hệ thống mặc địnhdefault system control area (DSCA): vùng điều khiển khối hệ thống mặc địnhdefault track: rãnh khoác địnhdefault user name: tên người dùng mặc địnhdefault value: giá trị mặc địnhdefault zone: vùng mặc địnhfactory default: khoác định của hãngLĩnh vực: toán và tinmặc nhiênsự khoác nhiênsự ngầm địnhthuộc ngầm địnhkhông thi hành (trái vụ)không thực hiện (nghĩa vụ)không tiến hành nghĩa vụmất kĩ năng chi trảsự sai hẹnvi cầu không trả nợ đúng kỳ hạncustomer defaultsự trả không đúng hạn của khách hàngdeclare in mặc định (to...)tuyên tía người đương sự tố tụng vắng ngắt mặtdefault companycông ty vỡ nợdefault finetiền phạt vi cầu (vì chậm chạp trả nợ...)default in payingsự chậm chạp trảdefault interestlãi vượt hạndefault interestlãi thiếu kéo dãn (do thiếu nợ lâu không trả được)default of acceptancekhông chấp nhậndefault of acceptancesự không nhận trả (hôi phiếu)default of deliverykhông giao hàngdefault of paymentkhông bỏ ra trảdefault of paymentsự không trả tiền (hối phiếu)default on paymentkhông trả lại khoản vaydefault riskrủi ro ko trả tiềnevent of defaultđòi nợ trước hạnevent of defaultmất quyền do quá hạnevent of defaultsự mất quyền vị quá hạnevent of defaultsự việc vi ướcevent of defaultsự việc vì ướcin defaultkhuyết tịch. In defaultsai hứa (trả nợ)in defaultvắng mặtin defaultvi ướcjudgement by defaultán khuyết tịchnotice of defaultgiấy thúc đẩynotice of defaultgiấy thúc nợtax for defaultmức thuế phạttax for defaultmức thuế thu thêm vị nộp trễ o không đúng sót sai sót trong việc thực hiện đúng điều khoản của hợp đồng.
*

*

*

Tra câu | Đọc báo giờ Anh

default

Từ điển WordNet


n.

loss due to lớn not showing up

he lost the trò chơi by default

v.


Microsoft Computer Dictionary

n. A choice made by a program when the user does not specify an alternative. Defaults are built into a program when a value or option must be assumed for the program to lớn function.vb. In reference lớn programs, to lớn make a choice when the user does not specify an alternative.

Bloomberg Financial Glossary

拖欠|违约|失责行为拖欠;違約;失責行為Failure to lớn make timely payment of interest or principal on a debt security or lớn otherwise comply with the provisions of a bond indenture.

Investopedia Financial Terms


1. The failure to promptly pay interest or principal when due. Mặc định occurs when a debtor is unable to lớn meet the legal obligation of debt repayment. Borrowers may mặc định when they are unable to lớn make the required payment or areunwilling to lớn honor the debt.2. The failure to perform on a futures contract as required by an exchange.

Xem thêm: Vật Lí 9 Bài Tập Vật Lý 9 Bài 4 : Đoạn Mạch Nối Tiếp, Giải Sbt Vật Lí 9 Bài 4: Đoạn Mạch Nối Tiếp


1. Defaulting on a debt obligation can place a company or individual in financial trouble. The lender will see a mặc định as a sign that the borrower is not likely lớn make future payments. For example, if Company XYZis unable to make a coupon payment onits bonds, the bondholders would place XYZ in bankruptcy. This would give the companyan opportunity to lớn claim XYZ"s assetsas a khung of repayment for the debt. 2. Defaulting on a futures contract occurs when one party does not fulfill the obligations mix forth by the agreement. The default usually involves not settling the contract by the required date. A person in the short position will mặc định ifhe or shefails to lớn deliver the goods at the kết thúc of the contract. The long position defaults when payment is not provided by the settlement date.
Bad Debt ReserveCollection AgencyCross DefaultDebenture Redemption ReserveDefault RiskLeveraged LoanNon-Performing LoanPrincipalRedliningWhoops

English Synonym & Antonym Dictionary

defaults|defaulted|defaultingsyn.: default on mặc định option nonpayment nonremittal