Rất nhiều website và tài liệu của tác giả Việt nam đều dịch từ này là "dữ liệu cắt ngang" mà không có sự giải đam mê đầy đủ về ý nghĩa, ko thỏa mãn với bí quyết dịch thuật ngữ này đề nghị tôi search hiểu để hiểu kỹ hơn về chúng. Theo "https://en.wikipedia.org"giải ưng ý thì:Cross-sectional data, or a cross section of a study population, in statistics và econometrics is a type data collected by observing many subjects (such as individuals, firms, countries, or regions) at the same point of time, or without regard khổng lồ differences in time. Analysis of cross-sectional data usually consists of comparing the differences among the subjects.Cross-sectional data (được dịch theo nghĩa đen là "dữ liệu cắt ngang"). Đây là dữ liệu mà các nhà nghiên cứu chọn một quần thể một bí quyết ngẫu nhiên nhưng tiêu biểu cho một cộng đồng, tại một thời điểm làm sao đó. Nói cách khác, nhà nghiên cứu thu thập dữ liệu chỉ một lần duy nhất của những đối tượng ngay lập tức tại thời điểm đó (hiện tại).A time-series data is a sequence of data points, typically consisting of successive measurements made over a time interval. Time series are used in statistics, signal processing, pattern recognition, econometrics.Vậy "time-series data" lànhững dữ liệu quan tiếp giáp liên tục đến một hiện tượng (vật lý, tởm tế ...) trong một khoảng thời gian sẽ tạo phải một chuỗi thời gian. đối chiếu chuỗi thời gian tất cả mục đích nhận đang và tập hợp lại những yếu tố, những biến đổi theo thời gian mà lại nó gồm ảnh hưởng đến giá chỉ trị của biến quan tiền sát.Sự khác nhau của bọn chúng được Wikipedia giải say mê là:Cross-sectional data differs from time series data, in which the same small-scale or aggregate entity is observed at various points in time—for example, longitudinal data, which follows one subject"s changes over the course of time. Another variant, panel data (or time-series cross-sectional (TSCS) data), combines both & looks at multiple subjects và how they change over the course of time.


Bạn đang xem: Cross sectional là gì


Xem thêm: Giải Bài Tập Toán 12 Sgk Nâng Cao Hình Học 12 Nâng Cao, Giải Bài Tập Toán

Panel analysis uses panel data khổng lồ examine changes in variables over time và differences in variables between subjects.Khác với nghiên cứu cross-section chỉ ghi nhận sự kiện tại một thời điểm, các nghiên cứu time-series phải theo dõi và quan sát đối tượng trong một thời gian gồm thể là nhiều năm tháng. Vị đó, những nghiên cứu theo thời gian thường tốn yếu hơn và công huân hơn các nghiên cứu tại một thời điểm.Vậy với những thông tin như trên,tôi tạm dịch cụm từ "cross-sectional data" là"dữ liệu tiêu biểu một thờiđiểm" (thay vì cách dịch "nghiên cứu cắt ngang")