crop tức thị gì, định nghĩa, những sử dụng và ví dụ trong giờ đồng hồ Anh. Cách phát âm crop giọng bạn dạng ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của crop.

Bạn đang xem: Crop là gì


Từ điển Anh Việt

crop

/krɔp/

* danh từ

vụ, mùa; thu hoạch của một vụ

potato crop: vụ khoai

(số nhiều) cây trồng

technical (industrial) crops: cây công nghiệp

cụm, nhom, loạt, tập

a crop of questions: một loạt câu hỏi

a crop of bills: tập hoá đơn

(động thiết bị học) diều (chim)

tay nắm (của roi da)

sự cắt tóc ngắn

to have a close crop: giảm tóc ngắn quá

bộ domain authority thuộc

đoạn cắt vứt đầu, khúc cắt quăng quật đầu

thịt mồi nhử vai (bò ngựa)

neck và crop

toàn bộ, toàn thể

land in crop; land under crop

đất đang rất được trồng trọt cày cấy

land out of crop

đất vứt hoá

* ngoại cồn từ

gặm (cỏ)

gặt; hái

gieo, trồng (ruộng đất)

to crop a land with potatoes: trồng khoai một thửa ruộng

xén, hớt, giảm ngắn (tai, đuôi, tóc, mép sách, sản phẩm rào...)

* nội đụng từ

thu hoạch

the beans crop ped well this year: năm nay đậu thu hoạch tốt

to crop out (forth)

trồi lên

to crop up

nảy ra, gọi ra, nổi lên bất ngờ (khó khăn, vấn đề...)


Từ điển Anh Việt - siêng ngành

crop

* gớm tế

cây trồng

giống cây trồng

khúc đã cắt đầu

sản phẩm vụ mùa

thịt vai

vụ thu hoạch

* kỹ thuật

cắt bỏ

mảnh vụn

mẫu

sự lộ vỉa

thu hoạch

vết lộ

dệt may:

gặt hái

toán và tin:

xén bớt


Từ điển Anh Anh - Wordnet


*

Enbrai: học tập từ vựng tiếng Anh
9,0 MB
Học từ bắt đầu mỗi ngày, luyện nghe, ôn tập cùng kiểm tra.
*

*

Từ điển Anh Việt offline
39 MB
Tích hợp từ điển Anh Việt, Anh Anh với Việt Anh với tổng cộng 590.000 từ.
*

Từ liên quan
Hướng dẫn giải pháp tra cứu
Sử dụng phím tắt
Sử dụng phím để đưa con trỏ vào ô tìm kiếm và để tránh khỏi.Nhập từ đề nghị tìm vào ô search kiếm và xem các từ được lưu ý hiện ra mặt dưới.Khi bé trỏ đang phía bên trong ô tìm kiếm,sử dụng phím mũi thương hiệu lên <↑> hoặc mũi thương hiệu xuống <↓> để di chuyển giữa những từ được gợi ý.Sau đó dìm (một lần nữa) để xem cụ thể từ đó.
Sử dụng chuột
Nhấp loài chuột ô kiếm tìm kiếm hoặc biểu tượng kính lúp.Nhập từ phải tìm vào ô kiếm tìm kiếm với xem các từ được nhắc nhở hiện ra bên dưới.Nhấp con chuột vào từ ao ước xem.

Xem thêm: Giải Bài Tập Vật Lí 9 Bài 11, Giải Bài Tập Sbt Vật Lý Lớp 9 Bài 11


Lưu ý
Nếu nhập từ bỏ khóa vượt ngắn bạn sẽ không thấy được từ bạn có nhu cầu tìm trong danh sách gợi ý,khi đó các bạn hãy nhập thêm các chữ tiếp theo để hiển thị từ bao gồm xác.
Privacy Policy|Google Play|Facebook|Top ↑|
*