(eginarrayl156.left( x - 2002 ight) = 156\,,,,,,,,,,,,x - 2002 = 156:156\,,,,,,,,,,,,x - 2002 = 1\,,,,,,,,,,,,x,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, = 1 + 2002\,,,,,,,,,,,,x,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, = 2003endarray)

Phép trừ hai số tự nhiên

Cho hai số thoải mái và tự nhiên a với b. Nếu có số tự nhiên và thoải mái x mà lại b + x = a thì ta gồm phép trừ a - b = x. Số a điện thoại tư vấn là số bị trừ, số b là số trừ, số x là hiệu số.

Bạn đang xem: Trừ hai số thập phân

Lưu ý:

- ví như b + x = a thì x = a - b với b = a - x.

- ví như x = a - b thì b + x = a với b = a - x.

- Điều kiện để tiến hành được phép trừ là số bị trừ phải lớn hơn hay ngay số trừ.

Phép phân chia hai số từ nhiên

Cho nhì số tự nhiên và thoải mái a với b, với b 0. Nếu gồm số tự nhiên x cơ mà b . X = a thì ta có phép phân chia hết a : b = x.

Số a hotline là số bị chia, số b là số chia, số x là thương.

Lưu ý:


- trường hợp b . X = a thì x = a : b ví như b 0 và b = a : x nếu x 0.

Xem thêm: Từ Vựng Tiếng Anh Về Hóa Đơn Tiếng Anh Là Gì, Xuất Hóa Đơn Tiếng Anh Là Gì

- nếu x = a : b thì b . X = a và nếu a 0 thì b = a : x.

Phép chia gồm dư

Cho nhì số tự nhiên a cùng b, cùng với b 0, ta luôn tìm được hai số thoải mái và tự nhiên q với r sao để cho a = bq + r, trong các số ấy 0 r*
Reply
*
9
*
0
*
phân tách sẻ


****