Ở bài xích trước các em đang học bí quyết nhân 2 lũy thừa cùng cơ số, tiếp theo trong bài viết này chúng ta sẽ có tác dụng quen quy tắc phân chia 2 lũy thừa thuộc cơ số, đó cũng là một trong những quy tắc đặc trưng các em cần ghi nhớ.

Bạn đang xem: Chia 2 lũy thừa cùng cơ số


Công thức phân chia hai lũy thừa thuộc cơ số được viết như vậy nào? bài viết dưới đây chúng ta sẽ trả lời câu hỏi này, đồng thời vận dụng công thức phân tách 2 lũy thừa thuộc cơ số nhằm giải một trong những bài tập minh họa.

1. Phân chia hai lũy thừa cùng cơ số

• Khi chia hai lũy thừa cùng cơ số (khác 0), ta giữ nguyên cơ số với trừ các số mũ.

Công thức phân chia hai lũy thừa thuộc cơ số:

 am : an = am - n (a ≠ 0, m ≥ n ).

• Quy ước: a0 = 1 (a ≠ 0).

* Ví dụ: 28: 25 = 28-5 = 23 = 8

> lưu lại ý:

- đông đảo số thoải mái và tự nhiên đều viết được bên dưới dạng tổng các lũy thừa của 10:

 

*

 

*

 

*

.........

* Ví dụ: 1234 = 103.1 + 102.2 + 10.3 + 4

2. Bài xích tâp áp dụng quy tắc phân chia 2 lũy thừa thuộc cơ số

* Bài 67 trang 30 sgk Toán 6 Tập 1: Viết tác dụng mỗi phép tính sau dưới dạng một lũy thừa:

a) 38:34 b) 108:102 c) a6:a (a không giống 0)

* Lời giải: 

a) 38:34 = 38-4 = 34

b) 108:102 = 108-2 = 106

c) a6:a = a6-1 = a5 (lưu ý: a = a1).

* bài bác 68 trang 30 sgk Toán 6 Tập 1: Tính bằng hai cách:

Cách 1: Tính số bị chia, tính số phân chia rồi tính thương.

Cách 2: chia hai lũy thừa cùng cơ số rồi tính kết quả.

* Lời giải:

a) Cách 1: 210 = 1024; 28 = 256

⇒ 210 : 28 = 1024 : 256 = 4

Cách 2: 210 : 28 = 210 – 8 = 22 = 4.

b) Cách 1: 46 = 4096; 43 = 64

⇒ 46 : 43 = 4096 : 64 = 64.

Cách 2: 46 : 43 = 46 – 3 = 43 = 64.

c) Cách 1: 85 = 32768; 84 = 4096

⇒ 85 : 84 = 32768 : 4096 = 8

Cách 2: 85 : 84 = 85 – 4 = 81 = 8.

d) Cách 1: 74 = 2401 ⇒ 74 : 74 = 2401 : 2401 = 1.

Cách 2: 74 : 74 = 74 – 4 = 70 = 1.

Xem thêm: Cách Giải Hệ Phương Trình Bậc Hai 2 Ẩn, 2 Cách Giải Hệ Phương Trình Bậc Nhất Hai Ẩn


Tóm lại, nội dung buộc phải ghi ghi nhớ về quy tắc phân chia 2 lũy thừa thuộc cơ số chính là công thức tính chia 2 lũy vượt sau: am:an = am-n. Những em hãy có tác dụng nhiều bài bác tập để ghi nhớ bí quyết này.