nó là cháu tôi, vì bố nó là anh cả của mình he"s my nephew, because his father is my eldest brother

grandchild; grandson; granddaughter

ông bà tôi bao gồm cả thảy 40 bạn cháu my grandparents have 40 grandchildren in all

grandnephew; grandniece; child

ông được mấy cháu? how many children have you got?

bà cho những cháu giải trí bằng phương pháp nào? what amusements do you have for your children?

i (used for addressing one"s uncle/aunt/grandfather/grandmother); you (used for addressing one"s nephew/niece/grandchild)

đêm qua các cháu chơi gồm vui không? did you enjoy yourself last night?


Từ điển Việt Anh - hồ Ngọc Đức

cháu

* noun

Grandchild, grandson, granddaughter

Nephew, niece; firstcousin once or twice removed (used for addressing persons of the above said relatives" age or by them when addressing elderly people as self-appellation)

Child, children

ông được mấy cháu?: how many children have you got?


Từ điển Việt Anh - VNE.

Bạn đang xem: Cháu tiếng anh là gì

cháu

grandchild, grandson, granddaughter, nephew, niece, my child


*

Enbrai: học từ vựng giờ Anh
9,0 MB
Học từ mới mỗi ngày, luyện nghe, ôn tập với kiểm tra.
*

*

Từ điển Anh Việt offline
39 MB
Tích đúng theo từ điển Anh Việt, Anh Anh cùng Việt Anh với tổng số 590.000 từ.
*

Từ liên quan
Hướng dẫn biện pháp tra cứu
Sử dụng phím tắt
Sử dụng phím để lấy con trỏ vào ô kiếm tìm kiếm với để thoát khỏi.Nhập từ buộc phải tìm vào ô search kiếm với xem những từ được gợi nhắc hiện ra mặt dưới.Khi con trỏ đang phía bên trong ô tra cứu kiếm,sử dụng phím mũi thương hiệu lên <↑> hoặc mũi thương hiệu xuống <↓> để di chuyển giữa những từ được gợi ý.Sau đó nhấn (một lần nữa) nhằm xem chi tiết từ đó.
Sử dụng chuột
Nhấp con chuột ô kiếm tìm kiếm hoặc hình tượng kính lúp.Nhập từ nên tìm vào ô tìm kiếm kiếm cùng xem các từ được gợi ý hiện ra mặt dưới.Nhấp chuột vào từ ý muốn xem.

Xem thêm: Dmp Là Gì - Data Management Platform Là Gì


Lưu ý
Nếu nhập từ khóa vượt ngắn các bạn sẽ không bắt gặp từ bạn muốn tìm trong danh sách gợi ý,khi đó các bạn hãy nhập thêm các chữ tiếp sau để hiện ra từ chủ yếu xác.Khi tra từ tiếng Việt, chúng ta cũng có thể nhập trường đoản cú khóa gồm dấu hoặc ko dấu,tuy nhiên nếu vẫn nhập chữ tất cả dấu thì các chữ tiếp sau cũng phải gồm dấu với ngược lại,không được nhập cả chữ gồm dấu và không vết lẫn lộn.
Privacy Policy|Google Play|Facebook|Top ↑|
*