Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt mãng cầu Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Caustic là gì

*
*
*

caustic
*

caustic /"kɔ:stik/ tính từ (hoá học) ăn da (chất hoá học)caustic liquor: nước ăn uống da châm chọc, châm biếm; cay độc, chua caya caustic remark: một nhấn xét châm biếm (toán học) tụ quang danh từ (hoá học) chất ăn uống da
ăn dacaustic alkali: kiềm ăn uống dacaustic lime: vôi nạp năng lượng dacaustic mud: bùn ăn uống dacaustic potash solution: hỗn hợp kiềm kali nạp năng lượng dacaustic regeneration tower: tháp tái sinh xút nạp năng lượng dacaustic soda: xút ăn dacaustic soda solution: hỗn hợp xút ăn dacaustic stone: đá nạp năng lượng dacaustic wash tower: tháp rửa bằng xút nạp năng lượng daground caustic: kiềm ăn uống dasolution of caustic potash: hỗn hợp kali nạp năng lượng daspent caustic: kiềm nạp năng lượng da thôăn mòncaustic soda: soda nạp năng lượng mòncaustic water: nước ăn uống mònkiềmcaustic alkali: kiềm nạp năng lượng dacaustic bottoms: cặn kiềmcaustic curve: mặt đường cong tính kiềmcaustic embrittlement: sự hóa giòn vày kiềmcaustic embrittlement: sự giòn kiềmcaustic flakes: kiềm vẩycaustic lye: dung dịch kiềmcaustic lye: nước kiềmcaustic pot: bình nung kiềmcaustic potash: kali kiềmcaustic potash solution: dung dịch kiềm kali ăn dacaustic salt: muối bột kiềmcaustic scrubbing: sự tinh chế bằng kiềmcaustic soda: soda kiềmcaustic soda cell: ắcqui kiềmcaustic wash: rửa bằng kiềmcaustic washer: sự rửa bằng kiềmground caustic: kiềm nạp năng lượng daspent caustic: kiềm ăn da thôkiềm nạp năng lượng daspent caustic: kiềm ăn da thômặt tụ quangcaustic surface: khía cạnh tụ quang quẻ (quang học)tính kiềmcaustic curve: mặt đường cong tính kiềmxút nạp năng lượng dacaustic regeneration tower: tháp tái sinh xút ăn dacaustic soda solution: dung dịch xút ăn uống dacaustic wash tower: tháp rửa bởi xút ăn uống daLĩnh vực: y họcchất ăn mònchất nóng bỏngkiềm, xútLĩnh vực: xây dựngcó các chất kiềmđường tụ quanLĩnh vực: điện lạnhđường tụ quangcaustic by reflectiontụ quang bởi vì phản xạcaustic by refractiontụ quang vị khúc xạcaustic curveđường tụ quangcaustic etchinglàm không bẩn nhôm bởi xútcaustic labelnhãn cảnh báocaustic limevôi tôicaustic metamorphismsự trở thành chất nung nóngcaustic mudbùn vôicaustic potashkali hiđroxitcaustic potashkali hyđroxitcaustic signaltín hiệu cảnh báocaustic signaltín hiệu đề cập nhởcaustic sodanatri hyđratcaustic sodanatri hyđroxit <"kɔ:stik> danh từ o (toán học) đường tụ quang, mặt tụ quang; (toán học) kiềm ăn da, xút ăn da tính từ o ăn da; kiềm ăn da Kiềm ăn da, như hyđroxit natri. § caustic by reflection : đường tụ quang đãng bằng phản xạ § spent caustic : kiềm ăn da thô § caustic consumption : mức tiêu thụ kiềm ăn da § caustic flooding : bơm ngập vỉa bằng kiềm § caustic soda : xút ăn domain authority § caustic treater : bình chứa kiềm ăn da
*

*

*

Tra câu | Đọc báo tiếng Anh

caustic

Từ điển WordNet


n.

any chemical substance that burns or destroys living tissue

adj.
Xem thêm: Điều Kiện Ddu Là Gì? Trong Điều Kiện Ddu Quy Định Những Vấn Đề Gì?

English Synonym & Antonym Dictionary

syn.: acerb acerbic acid acrid bitter blistering corrosive erosive mordant sulfurous sulphurous venomous virulent vitriolic