Bài viết bao gồm đầy đủ định hướng về bội và mong của một vài nguyên. Trong bài còn tồn tại các dạng bài tập áp dụng và lời giải chi tiết giúp các em hoàn toàn có thể nắm kiên cố và đọc sâu bài học.

Bạn đang xem: Bội và ước của một số nguyên


LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP BỘI VÀ ƯỚC CỦA MỘT SỐ NGUYÊN

 

A. Cầm tắt kiến thức:

1. Bội và ước của một số nguyên

Cho a,b là phần đông số nguyên, b không giống 0. Nếu gồm số nguyên q làm sao để cho a = bq thì ta nói a phân tách hết cho b cùng kí hiệu

Ta còn nói a là 1 trong những bội của b và b là một trong những ước của a.

Lưu ý:

a) giả dụ a = bq thì ta còn nói a phân tách cho b được mến là q cùng viết q = a : b.

b) Số 0 là bội của phần đông số nguyên khác 0.

c) Số 0 không hẳn là ước của bất kỳ số nguyên nào.

d) tiên phong hàng đầu và -1 là ước của đông đảo số nguyên.

e) nếu c là ước của cả a với b thì c được gọi là 1 trong những ước chung của a cùng b.

2. Tính chất:

a) Nếu và thì

b) nếu thì

c) và thì và

Bài Tập.

Bài 1. Tìm năm bội của: 3; -3.

Bài giải:

Có thể chọn năm bội của 3, -3 là -6; -3; 0; 3; 6.

Bài 2. Tìm tất cả các ước của: -3; 6; 11; -1.

Bài giải:

Các mong của -3 là -3; -1; 1; 3.

Các ước của 6 là: -6; -3; -2; -1; 1; 2; 3; 6.

Các cầu của 11 là: -11; -1; 1; 11.

Các cầu của -1 là: -1; 1.

Bài 3. Cho nhì tập vừa lòng số A = 2; 3; 4; 5; 6, B = 21; 22; 23.

a) rất có thể lập được từng nào tổng dạng (a + b) cùng với a ∈ A với b ∈ B?

b) trong những tổng trên tất cả bao nhiêu tổng chia hết mang lại 2?

Bài giải:

HD: a) Mỗi thành phần a ∈ A cùng với 1 phần tử b ∈ B ta được một tổng a + b.

b) mỗi số chẵn trực thuộc A cùng với một số chẵn thuộc B ta được một tổng chia hết cho 2 và mỗi số lẻ trực thuộc A cộng với một số lẻ thuộc B cũng rất được một số chia hết cho 2.

ĐS: a) có 5 . 3 = 15 tổng a + b.

b) gồm 3 . 1 + 2 . 2 = 7 tổng chia hết mang đến 2.

Bài 4. Tìm số nguyên x, biết: a) 15x = -75; b) 3ΙxΙ = 18.

Bài giải:

ĐS: a) x = -5;

b) |x| = 6. Vì vậy x = 6 hoặc x = -6.

Bài 5. Điền số vào ô trống cho đúng:

a

42

 

2

-26

0

9

b

-3

-5

 

|-13|

7

-1

a : b

 

5

-1

 

 

 


Bài giải:

a

42

-25

2

-26

0

9

b

-3

-5

-2

 |-13|

7

-1

a : b

-14

5

-1

-2

0

-9

 Bài 6: Tìm năm bội của 2 cùng -2.

Giải:

Muốn search một bội của 2, (-2) ta nhân 2, (-2) với một số nguyên như thế nào đó. Ví dụ điển hình :

Năm bội của 2 là : 2 . 1 = 2 ; 2 . (-1) = -2 ; 2 . 2 = 4 ; 2. (-2) = – 4 ; 2 . 3 = 6.

Năm bội của -2 là : -2 ; 2 ; – 4 ; 4 ; – 6.

Tổng quát lác : những bội của 2 gồm dạng là 2 . Q với q ∈ z :

0 ; -2 ; 2 ; – 4 ; 4 ; – 6 ; 6 ; -8 ; 8 ; …….

Bài 7: Tìm toàn bộ các cầu của -2, 4, 13, 15, 1

Các mong của-2 là :-1 , 1 ,-2 , 2.

Cấc cầu của 4 là : -1 , 1 , -2 , 2 , -4 , 4.

Các cầu của 13 là : -1 , 1 , -13 , 13

Các uớc của 15 là : -1 , 1 , -3 , 3 , -5 , 5 , -15 , 15.

Các cầu của 1 là : -1 , 1.

Bài 8: Cho nhì tập vừa lòng số A=4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8; B=13 ; 14 ; 15

a) rất có thể lập được từng nào tổng dạng (a+b) với a ∈ A, b ∈ B?

b) trong những tổng trên có bao nhiêu tổng phân tách hết mang đến 3?

Giải:

Lập bảng ta thấy :

a) tất cả 15 tổng được chế tạo thành


*
 

b) trong các số đó có 5 tổng phân tách hết mang lại 3 là : 18, 18, 21, 21, 21. Như vậy tất cả hai tổng không giống nhau chia hết đến 3 là 18 và 21.

Bài 9: Tìm số nguyên x, biết:

a) 12 . X = -36

b) 2 . |x| = 16

Giải:

a) x = -3

b) |x| =8 phải x = -8, hoặc x = 8.

Bài 10: Điền vào ô trống:

*
 

 Giải:

 

*

Bài 11: Tìm nhị cặp số nguyên a, b khác biệt sao đến a ⋮ b và b ⋮ a.

Giải:

5 và-5 ; 6 và-6.

Các cặp số nguyên (khác 0) đối nhau đều sở hữu tính chất này (và chỉ bao hàm cặp số này).

Bài 12: Điền chữ ”Đ” (đúng) hoặc ”S” (sai) vào những ô vuông.

a) (-36) : 2 = -18 …..

b) 600 : (-15) = -4 …..

c) 27 : (-1) = 27 …..

d) (-65) : (-5) = 13 ..…

Giải:

a) (-36) : 2 = -18 Đ

b) 600 : (-15) = -4 S

c) 27 : (-1) = 27 S

d) (-65) : (-5) = 13 Đ

Bài 13: Tính cực hiếm của biểu thức:

a) <(−23) . 5> : 5

b) <32 . (−7)> : 32

Giải:

a) <(-23) . 5> : 5 = -23

b) <32.(-7)> : 32

Bài 14: Điền số tương thích vào ô trống vào hình sau:

 

*

Giải:

Điền từ bên trên xuống:

 

*

Bài 15: Tìm các số nguyên x thoả mãn:

a) (x + 4) ⋮ (x + 1);

b) (4x + 3) ⋮ (x – 2).

Giải:

a) Ta có X + 4 = (x + 1) + 3

nên (x + 4) : (x + 1) lúc 3 : (x + 1), tức là x + một là ước của 3. Vị Ư(3) = -1 ; 1 ; -3 ; 3, ta bao gồm bảng sau :


x+1

-1

1

-3

3

x

-2

0

-4

2

 ĐS : X = -4 ; -2 ; 0 ; 2.

b) HD : Ta gồm 4x + 3 = 4(x – 2) + 11,

nên (4x + 3) : (x – 2) lúc 11 : (x – 2), tức là (x – 2) là cầu của 11. ĐS : x ∈ -9 ; 1 ; 3 ; 13.

Bài 16:

Tìm số nguyên x, biết:

a) 2|x−1| = 10;

b) . X = 56 + 10 . 13x

Giải:

a) 2|x + 1| = 10 => |x + 1| = 5

=> x + 1 = 5 xuất xắc x = 4 hoặc x + 1 = -5 tuyệt x = -6.

ĐS : x = 4, x = -6.

Xem thêm: Điều Kiện Ddu Term Là Gì ? Ddu Là Gì ? Phân Biệt Giữa Ddp Và Ddu

b) x = 4.

 

Tải về