Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt người tình Đào Nha-Việt Đức-Việt mãng cầu Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Behaviour là gì

*
*
*

behaviour
*

behaviour /bi"heivjə/ danh từ thái độ, bí quyết đối xử; phương pháp cư xử, cách nạp năng lượng ở; tư biện pháp đạo đứcgood behaviour: tư biện pháp đạo đức tốt biện pháp chạy (máy móc); ảnh hưởng (chất...)to be one"s good (best) behaviour gắng tất cả thái độ tốt, rứa đối xử tốt; rất là thận trọng duy trì gìn trong giải pháp đối xử làm sao để cho đúng đắnto put someone on his best behaviour tạo điều kiện cho ai có thể tu tỉnh giấc lại
chế độdáng điệuasymptotic (al) behaviour: dáng điệu tiệm cậnasymptotic (al) behaviour: dáng điệu nghỉ ngơi biênboundary behaviour: dáng điệu ngơi nghỉ biênexpectation behaviour: dáng vẻ điệu trung bìnhgoal seeking behaviour: dáng điệu hướng đíchline of behaviour: con đường dáng điệulinear behaviour: dáng điệu tuyến tínhđộng tháifatigue behaviour: hành động mỏifire behaviour: hành động cháyhelicopter behaviour: hành động của trực thănglinear behaviour: động thái tuyến tínhlong-term behaviour: động thái dài hạnresponsive behaviour: động thái phản ứngtendency behaviour: hành động bám dínhtransient behaviour: hành động chuyển tiếpwear behaviour: động thái ăn mònhành vibehaviour for any input: hành động với nguồn vào bất kỳbehaviour pattern: chủng loại hành viindependence in behaviour: tính chủ quyền về hành vimorphologic behaviour: hành động hình thái họcmultiphase behaviour: hành vi đa pharesponsive behaviour: hành động (tác động) bội phản ứngresponsive behaviour: hành động phản ứngserial behaviour: hành động nối tiếpsự trở nên diễntransient behaviour: sự thay đổi diễn độc nhất vô nhị thờisự làm cho việcclastic-plastic behaviour: sự thao tác mềm dẻotác độngtính chấtmultiphase behaviour: đặc thù nhiều phanonNewtonian behaviour: đặc điểm phi Newtonoil behaviour: đặc thù của dầurefrigerant behaviour: đặc điểm môi chất lạnhrefrigerant behaviour: đặc điểm (của) môi chất lạnhtính năngbehaviour (of structure): tính năng kết cấuLĩnh vực: toán và tincách đối xửthái độLĩnh vực: xây dựngsự đối xửMemoryless behaviour (MB)tập tính không nhớasymptotic behaviourdáng tiệm cậnbehaviour testskiểm tra cư xửclastic-plastic behaviourđàn hồiclastic-plastic behaviourlinh độngearthquake behaviourdiễn dịch chuyển đấtearthquake behaviourtình trạng cồn đấtelastic behaviourtrạng thái bọn hồielastic-plastic behaviourtrạng thái đàn hồi dẻoerror of behaviourđộ không nên về xử lýfatigue behaviourbiến diễn mỏifatigue behaviourtrạng thái mỏifire behaviourbiểu diễn của sự cháyhydrocarbon phase behaviourđặc tính của pha tạo thành hiđrocacboninelastic behaviourtrạng thái phi đàn hồicách ứng xử (của khách hàng)hành vibehaviour approach: phương thức nghiên cứu vớt hành vibehaviour enterprise: hành vi xí nghiệpbehaviour of credit: hành vi tín dụngbehaviour of production: hành động sản xuấtbehaviour pattern: tế bào thức hành vibuying behaviour: hành động muaeconomic behaviour: hành vi khiếp tếinteractive behaviour: hành động tương hỗnon-economic behaviour: hành động phi gớm tếstable standard of behaviour: tiêu chuẩn hành vi ổn định địnhtheory of consumer"s behaviour: thuyết hành vi bạn tiêu dùngtheory of market behaviour: thuyết hành vi thị trườngthái độconsumer buying behaviour: thái độ mua của người tiêu dùngsatisfying behaviour: thể hiện thái độ thỏa hiệpstrategic behaviour: thái độ kế hoạch (của doanh nghiệp hay cá nhân)code of behaviourquy tắc ứng xửmarket behaviourtập tính thị trườngmarket behaviourthế đi của thị trườngrational behaviourcách ứng xử hợp lý và phải chăng o tính chất; trạng thái; chế độ; tác động § hydrocarbon phase behaviour : đặc tính của trộn tạo hiđrô cácbon § melting point behaviour : trạng thái điểm nóng chảy

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): behaviour, behavior, misbehaviour, misbehavior, behave, misbehave, behavioural, behavioral


*

*

*

behaviour

Từ điển Collocation

behaviour noun

ADJ. exemplary, good He had his jail term cut for good behaviour. | acceptable | antisocial, bad, unacceptable, undesirable | deviant, problem Teachers can"t always respond effectively lớn problem behaviour. | normal | strange | aggressive, criminal, disruptive, violent | animal, human, sexual, social

VERB + BEHAVIOUR control, influence Parents can influence the behaviour of their children. | alter, change, modify | display, exhibit, show Animals in zoos often display disturbed behaviour.

BEHAVIOUR + NOUN pattern

PREP. ~ towards his behaviour towards his parents

PHRASES behaviour & attitudes, be on your best behaviour (= khổng lồ behave very well in order lớn impress sb), a code of behaviour, a pattern of behaviour, standards of behaviour a new study looking at the behaviour và attitudes of young men

Từ điển WordNet
Xem thêm: A) Điểm Nào Suốt 24H Không Được Chiếu Sáng ? Điểm Nào Suốt 24H Không Được Chiếu Sáng

English Synonym & Antonym Dictionary

behaviourssyn.: behavior conduct demeanor demeanour deportment doings