Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tham khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp tiếng Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu
Bạn đang xem: Bất phương trình bậc nhất một ẩn lớp 10

*

Lý thuyết, những dạng bài xích tập Toán 8Toán 8 Tập 1I. Kim chỉ nan & trắc nghiệm theo bàiII. Các dạng bài xích tậpI. Lý thuyết & trắc nghiệm theo bàiII. Những dạng bài bác tậpToán 8 Tập 1I. định hướng & trắc nghiệm theo bài bác họcII. Các dạng bài bác tập
Lý thuyết Bất phương trình số 1 một ẩn hay, cụ thể
Trang trước
Trang sau

Lý thuyết Bất phương trình hàng đầu một ẩn

Bài giảng: Bài 4: Bất phương trình bậc nhất một ẩn - Cô vương vãi Thị Hạnh (Giáo viên lostvulgaros.com)

A. Lý thuyết

1.Định nghĩa


Bất phương trình dạng ax + b 0, ax + b 0; 3 - x ≤ 0; x + 2 Quảng cáo
Quảng cáo


Xem thêm: Tam Giác Abc, Hai Trung Tuyến Bd Và Ce Vuông Góc Với Nhau.Biết Ab=5, Ac=10. Độ Dài Cạnh Bc Là


a) ( x + √ 3 )2 ≥ ( x - √ 3 )2 + 2

b) x + √ x 2 ≥ ( x - √ 3 )2 + 2

⇔ x2 + 2√ 3 x + 3 ≥ x2 - 2√ 3 x + 3 + 2

⇔ 4√3x ≥ 2 ⇔ x ≥ √3/6

Vậy bất phương trình đang cho có tập nghiệm là S = < √ 3 /6; + ∞ )

b)Ta có: x + √ x 3

Kết đúng theo điều kiện, tập nghiệm bất phương trình là: x > 3

Vậy bất phương trình sẽ cho có tập nghiệm là x > 3

c)Ta có: (x - 3)√(x - 2) ≥ 0

Điều kiện: x ≥ 2

Bất phương trình tương đương là

*

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là x = 2 hoặc x ≥ 3

Bài 2: bao gồm bao nhiêu giá trị thực của thông số m để bất phương trình ( m2 - m )x 2 - m ≠ 0 ⇔

*
thì bất phương trình luôn có nghiệm.

Với m = 0, bất phương trình phát triển thành 0x