Toán lớp 3 bảng đơn vị chức năng đo độ dài là dạng toán mới với con. Thuộc lostvulgaros.com kể lại kỹ năng trọng trọng điểm và luyện những dạng bài bác tập của bảng đơn vị chức năng đo độ dài nhé.Toán lớp 3 bảng đơn vị chức năng đo độ dàilà dạng toánmới. Conđược tiếp xúc với những 1-1 vị đo lường và thống kê toán học, những đơn vị trừu tượng kế bên thực tế. Chính vì thế đòi hỏi những conphải vắt chắc kiến thức gốc để hoàn toàn có thể học tốt, có cách thức học phải chăng để tiếp thu bài bác hiệu quả. Tuyệt kỹ để học tập tốt đó là việc hệ thống, cố chắc định hướng và liên tục làm bài bác tập từ bỏ cơ bản đến nâng cao.

Bạn đang xem: Bảng đơn vị đo độ dài lớp 3

1. Reviews về bài học kinh nghiệm bảng đơn vị đo độ dài

1.1 Đơn vị là gì?

-Đơn vị là một đại lượng dùng để làm đo thực hiện trong toán học, đồ vật lí, hóa học cùng được ứng dụng trong cuộc sống.

- Ví dụ như: đơn vị chức năng đo cân nặng là: tấn, tạ, yến, kilogam, gam…

bé cá này nặng: 3 kilogam

1.2 Độ lâu năm là gì?

-Độ dài là khoảng cách giữa nhì điểm nằm ở một mặt đường thẳng.

- Ví dụ: độ lâu năm của bàn chân đó là khoảng cách từ trên đầu ngón chân chiếc và gót bàn chân. Xem hình minh họa

*

1.3 Đơn vị đo độ nhiều năm là gì?

- Đơn vị đo độ lâu năm là đại lượng dùng để làm đo giữa khoảng cách giữa nhị điểm, để triển khai mốc đối chiếu về độ phệ cho số đông độ dài khác.

- Ví dụ:

.Thước kẻ nhiều năm 20cm thì trăng tròn là độ dài, cm là đối kháng vị dùng làm đo.Quãng đường từ A mang đến B lâu năm 1km, chủ yếu là: 1 là độ dài, km là 1-1 vị dùng làm đo.

2. Bảng đơn vị chức năng đo độ dài

*

2.1 ra mắt về đơn vị đo độ dài ki-lô-mét (km)

Ki-lô-mét là đơn vị đo độ dài. Được viết tắt là: km.

1km = 1000m

2.2 reviews về đơn vị đo độ lâu năm héc-tô-mét (hm)

Héc-tô-mét là đơn vị đo độ dài. Được viết tắt là hm.

1hm = 100m

2.3 ra mắt về đơn vị đo độ dài đề-ca-mét (dam)

Đề-ca-mét là đơn vị chức năng đo độ dài. Được viết tắt là dam

1dam = 10m

2.4 reviews về đơn vị chức năng đo độ dài mét (m)

Mét là đơn vị chức năng đo độ dài. Được viết tắt là m

1m = 10dm

2.5 trình làng về đơn vị đo độ nhiều năm đề-xi-mét (dm)

Đề-xi-mét là đơn vị đo độ dài. Được viết tắt là dm

1dm = 10cm

2.6 giới thiệu về đơn vị chức năng đo độ dài cen-ti-mét (cm)

Cen-ti-mét là đơn vị đo độ dài. Được viết tắt là cm

1cm = 10mm

2.7 ra mắt về đơn vị đo độ lâu năm mi-ni-mét (mm)

Mi-ni-mét là đơn vị chức năng đo độ dài. Được viết tắt là mm

1mm = 1/10cm

3. Học tập toán lớp 3 bảng đơn vị đo độ dài học viên cần nhớ

*

4. Bài bác tập vận dụng bảng đơn vị chức năng đo độ dài

Để học tốt bảng đơn vị đo độ dài này, học viên cần liên tiếp thực hành biến đổi các đơn vị đo độ dài. Học tập thuộc bảng đơn vị đo độ dài, những quy tắc đưa đổi. Khi các em nuốm chắc những kiến thức cơ bản rồi thì nên cần luyện thêm các bài toán nâng cao.Sau đó là một số dạng bài bác tập của bảng đơn vị đo độ dài dành cho phụ huynh và học sinh có thể tham khảo.

4.1 Dạng 1: Đổi đơn vị chức năng đo độ dài

*

4.1.1 bài bác tập

Bài 1: Đổi những đơn vị độ lâu năm sau ra m

a) 1km = ?m

b) 12km = ?m

c) 10hm = ?m

d) 1dam = ?m

Bài 2: Đổi những đơn vị độ nhiều năm sau

a) 1000m = ?km

b) 100dm = ?m

c) 100cm = ?m

d) 100m = ?hm

e) 10mm = ?cm

4.1.2 Đáp án

Bài 1:

Áp dụng bảng đơn vị chức năng đo độ dài ta có:

a) 1km = 1000m

b) 12km = 12000m

c) 10hm = 10hm x 100 = 1000m

d) 1dam = 10m

Bài 2:

Áp dụng bảng đơn vị đo độ dài ta có:

a) 1000m = 1km

b) 100dm = 10m

c) 100cm = 1m

d) 100m = 1hm

e) 10mm = 1cm

4.2 Dạng 2: thực hiện phép tính đối với toán lớp 3 bảng đơn vị đo độ dài

*

4.2.1 bài bác tập

Bài 1: tiến hành các phép tính sau

a) 10km + 5km = ?

b) 24hm - 18hm = ?

c) 13mm + 12mm = ?

d) 6m x 7m = ?

e) 15cm : 3= ?

Bài 2: Tính theo mẫu

a) 15km x 3 = ?

b) 24m : 4 = ?

c) 35cm : 7 = ?

d) 16mm x 5 = ?

Bài 3. An cùng Hoa thuộc đi mang đến trường, biết An đi được quãng đường là 3 km còn Hoa đi được quãng đường là 500m. Hỏi cả An và Hoa đi được toàn bô quãng đường là bao nhiêu m?

4.2.2 Đáp án

Bài 1:

Thực hiện nay phép tính và giữ nguyên đơn vị đo ở kết quả. Ta có

a) 10km + 5km = 15km

b) 24hm - 18hm = 6hm

c) 13mm + 12mm = 25mm

d) 6m x 7m = 42m

e) 15cm : 3= 5cm

Bài 2:

Giải câu hỏi này các em buộc phải chú ý: so với phép nhân, phép chia đơn vị đo độ lâu năm thì thừa số(phép nhân), số phân chia (phép chia) không phải là số đo

a) 15km x 3 = 45km

b) 24m : 4 = 6m

c) 35cm : 7 = 5cm

d) 16mm x 5 = 80mm

Bài 3:

Đề bài hỏi tổng quãng đường nhưng An cùng Hoa đi được là bao nhiêu m. Bởi đó các đơn vị tính làm việc bài họ phải đổi ra đơn vị chức năng chung là m

An đi được quãng đường là: 3km mà đổi ra m là: 3000m

Hoa đi được quãng con đường là 500m, đơn vị chức năng đúng rồi nên không cần phải đổi.

Xem thêm: Giải Bài Tập Vật Lý 9 Sbt Bài 4, Sbt Vật Lí 9 Bài 4: Đoạn Mạch Nối Tiếp

Vậy tổng thể quãng đường nhưng cả nhì đi được là: 3000m + 500m = 3500m

4.3 Dạng 3: So sánh các đơn vị đo

*

4.3.1 bài tập

Bài 1: Điền các dấu “>” “

a) 4m5cm … 500cm

b) 5000m … 5km

c) 3dm4cm … 15cm

d) 500mm … 50cm

e) 100m … 20dam

f) 30dam5m ...35hm

4.3.2 Đáp án

Bài 1

Áp dụng bảng đơn vị chức năng đo ta có:

a) 4m5cm được đổi ra cmlà:400cm + 5cm = 405cm

Nên 4m5cm

b) 5000m được đổi ra kmlà 5000m : 1000 = 5km

Nên 5000m = 5km

c) 3dm4cm được đổi ra centimet là: 30cm + 4cm = 34cm

Nên 3dm4cm > 15cm

d) 500mm được đổi ra centimet là:500mm : 10 = 50cm

Nên 500mm = 50cm

e) 20dam được đổi ra m là: 20dam x 10 = 200m

Nên 100m

f) Ở phép so sánh này do gồm 3 đơn vị chức năng đo đề nghị khi thực hiện ta rất cần được lựa chọn 1 đơn vị thông thường để đổi các giá trị về cùng 1 đơn vị chức năng đo thì mới thực hiện được phép so sánh.

30dam5m được thay đổi ra m là:300m + 5m = 305m

35hm được thay đổi ra m là35hm x 100 = 350m

Nên 30dam5m

Nắm chắc kiến thức và kỹ năng toán lớp 3 bảng đơn vị độ dài các con sẽ tự tin học tập toán hơn. Các bậc cha mẹ theo dõi lostvulgaros.com để thuộc con đoạt được môntoán!