*
thư viện Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 Lời bài hát

vị trí cao nhất 5 Đề thi Toán lớp 6 học kì 2 bao gồm đáp án, cực giáp đề thừa nhận | Đề thi học kì 2 Toán lớp 6 gồm đáp án pdf


Tài liệu cỗ đề thi Toán lớp 6 học tập kì 2 tất cả đáp án năm học tập 2021 – 2022 bao gồm 5 đề thi tổng vừa lòng từ đề thi môn Toán 6 của những trường thcs trên cả nước đã được soạn giúp học sinh ôn luyện để đạt điểm trên cao trong bài thi học tập kì 2 Toán lớp 6. Mời các bạn cùng đón xem:

Phòng giáo dục và Đào tạo .....

Bạn đang xem: Bài tập toán lớp 6 học kì 2

Đề thi giữa Học kì 2

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 6

Thời gian làm bài: 90 phút

(không kể thời hạn phát đề)

(Đề số 1)

Bài 1.(3 điểm) thực hiện phép tính

*

Bài 2.(2 điểm) tìm x biết:

*

Bài 3.(2 điểm)

Hưởng ứng cuộc tải “Gởi ấm áp cho trường Sa”, gia sư nữ bố bậc học Mầm non, tiểu học và Trung học các đại lý Quận 9 đã đan được 960 cái khăn len gửi tặng kèm các chiến sĩ. Trong đó, bậc mầm non gửi tặng kèm 25% toàn bô khắn và bằng 5/8 số khăn bậc đái học gởi tặng. Hỏi cô giáo mỗi bậc học đã gởi tặng ngay được từng nào chiếc khăn len cho những chiến sĩ trường Sa?

Bài 4.(2 điểm)

Trên nửa khía cạnh phẳng bờ chứa tia Ox vẽ 2 tia Oy với Oz làm thế nào để cho ∠xOy = 600, ∠xOz = 1200

a) Tính số đo góc yOz

b) hotline Ot là tia đối của Oy. Tính số đo góc xOt

c) trên hình vẽ gồm tia nào là tia phân giác của một góc ? vày sao ? Tia Ox tất cả là tia phân giác của góc zOt ko ? vì sao ?

Bài 5.(1 điểm) chứng tỏ rằng:

*

Đáp án và khuyên bảo giải

Bài 1.

*

Bài 2.

*
*

d) (2x+1)2= 49

2x + 1 = 7 hoặc 2x + 1 = -7

2x = 6 hoặc 2x = -8

x = 3 hoặc x = -4

Bài 3.

Số khăn bậc Mầm non tặng kèm là: 960 . 25% = 240 (chiếc)

Số khăn bậc tiểu học tặng kèm là: 240 : 5/8 = 384 (chiếc)

Số khăn bậc THCS bộ quà tặng kèm theo là: 960 – (240 + 384) = 336 (chiếc)

Bài 4.

*

a) Tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz nên:

∠xOy + ∠yOz = ∠xOz

600+ ∠yOz = 1200

∠yOz = 1200- 600= 600

b) Tia Ot là tia đối của tia Oy

nên nhị góc xOy cùng xOt kề bù.

Ta có: ∠xOy + ∠xOt = ∠yOt

600+ ∠xOt = 1800

∠xOt = 1800- 600= 1200

c) Tia Oy là tia phân giác của góc xOz vì:

Tia Oy nằm giữa hai tia Ox cùng Oz

∠xOy = ∠yOz = 600

Tia Ox ko là tia phân giác của góc zOt vày tia Ox không nằm trong lòng hai tia Oz cùng Ot.

Bài 5.

*

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào chế tác .....

Đề thi giữa Học kì 2

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 6

Thời gian làm cho bài: 90 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 2)

Bài 1.(3 điểm )Thực hiện tại phép tính:

*

Bài 2.(2,5 điểm )Tìm x, biết:

*

Bài 3.(2 điểm ) Một mảnh vườn hình chữ nhật gồm chiều dài là 60 m, chiều rộng bằng 2/3 chiều dài.

a) Tính diện tích mảnh vườn

b) tín đồ ta lấy 3/5 diện tích s mảnh vườn để trồng cây. Tính diện tích phần còn sót lại của mảnh vườn.

Bài 4.(2điểm) Vẽ góc bẹt xOy. Trên cùng một nửa khía cạnh phẳng bờ xy vẽ hai tia Om, On làm sao cho ∠xOm = 1500, ∠xOn = 300.

a) Tính số đo góc mOn

b) Vẽ tia Op là tia đối của tia On. Tia Oy có phải là tia phân giác góc mOp ko ? vì sao ?

Bài 5.(0,5 điểm)

*

Đáp án và trả lời giải

Bài 1.

*

Bài 2.

*

c) x – 1,2 = 2,5 hoặc x – 1,2 = - 2,5

x = 2,5 + 1,2 hoặc x = - 2,5 + 1,2

x = 3,7 hoặc x = - 1,3

Bài 3

a) Chiều rộng miếng vườn là:

60 . 2/3 = 40 (m)

Diện tích mảnh vườn là:

60 . 40= 2400 ( m2)

b) diện tích s vườn còn lại là:

2400 - ( 2400 . 3/5 ) = 960 m2

Bài 4.

*

a) ∠mOn= 1200

b) Tia Oy là tia phân giác của góc mOp

Bài 5.

*

Phòng giáo dục và Đào sản xuất .....

Đề thi thân Học kì 2

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 6

Thời gian có tác dụng bài: 90 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 3)

Bài 1.(3 điểm) Tính bằng cách hợp lí (nếu tất cả thể):

*

Bài 2.(2 điểm ) search x, biết:

*

Bài 3.(2 điểm) chúng ta an đọc một quyển sách trong cha ngày. Ngày thứ nhất đọc 1/3 số trang, ngày thứ hai phát âm 5/8 số trang còn lại, ngày thứ 3 hiểu hết 30 trang còn lại.

Xem thêm: Giải Bài Tập Vật Lý 9 Bài 24 : Từ Trường Của Ống Dây Có Dòng Điện Chạy Qua

a) Hỏi quyển sách gồm bao nhiêu trang?

b) Tính số trang hiểu được của ngày thứ nhất ? Ngày máy hai ?

Bài 4.(2,5 điểm ) Trên và một nửa khía cạnh phẳng bờ là đường thẳng cất tia Ox, vẽ nhì tia Oy, Oz thế nào cho ∠xOy = 500, ∠xOz = 1300