Giải Toán lớp 6 bài xích tập cuối chương I sách Cánh diều là tư liệu rất có ích mà lostvulgaros.com muốn giới thiệu đến quý thầy cô cùng chúng ta học sinh lớp 6 tham khảo.

Bạn đang xem: Bài tập toán lớp 6 chương 1 có lời giải

Toán lớp 6 bài tập cuối chương 1 sách Cánh diều được lostvulgaros.com soạn chi tiết, đúng mực và không hề thiếu các bài bác tập vào sách giáo khoa Cánh diều trang 59, 60. Thông qua tài liệu này giúp các em tất cả thêm nhiều tứ liệu tham khảo, đối chiếu lời giải hay, đúng chuẩn của bài tập cuối chương I. Vậy sau đây là nội dung cụ thể tài liệu, mời chúng ta cùng quan sát và theo dõi tại đây.


Giải Toán 6 bài tập cuối chương I

Giải bài tập toán 6 trang 59, 60 tập 1

Giải bài bác tập toán 6 trang 59, 60 tập 1

Bài 1 (trang 59 SGK Cánh diều Toán 6 Tập 1)

Thực hiện những phép tính sau:

a) 4 . 25 – 12 . 25 + 170 : 10;

b) (7 + 33 + 32) . 4 – 3;

c) 12 : 400 : <500 – (125 + 25 . 7);

d) 168 + <2 . (24 + 32) - 2560> :72.

Gợi ý đáp án:

a) 4 . 25 – 12 . 25 + 170 : 10;

= (4 . 25) – (12 . 25) + (170 : 10)

= 100 - 300 + 17

= -183

b) (7 + 33 + 32) . 4 – 3;

= (7 + 27 + 9) .4 – 3

= 43 . 4 – 3

= (43 . 4) – 3

= 45

c) 12 : 400 : <500 – (125 + 25 . 7);

= 12 : 400 : <500 – (125 + 175)

= 12 : (400: 200)

= 12 : 2

= 6

d) 168 + <2 . (24 + 32) - 2560> :72.

= 168 + <2 . (16 + 9) – 1> : 49

= 168 + 49: 49

= 168 + 1

= 167

Bài 2 (trang 59 SGK Cánh diều Toán 6 Tập 1)

Gọi ρ là tập hợp các số nguyên tố. Chọn kí hiệu “∈”; “∉” tương thích cho”

a) 2 ☐ ρ

b) 47 ☐ ρ

c) a ☐ ρ cùng với a = 3 . 5 . 7 . 9 + 20;

d) b ☐ ρ với b = 5 . 7 . 11 + 13 . 17.

Gợi ý đáp án:

a) 2 ∈ ρ

b) 47 ∈ ρ

c) a = 965

=> a ∉ ρ

d) b = 606

=> b ∉ ρ


Bài 3 (trang 59 SGK Cánh diều Toán 6 Tập 1)

Phân tích những số sau ra vượt số nguyên tố:

a) 51;

b) 84;

c) 225;

d) 1800.

Gợi ý đáp án:

a) 51 = 1 . 51

b) 84 = 22 . 3 . 7

c) 225 = 32 . 52

d) 1800 = 23 . 32 .52

Bài 4 (trang 59 SGK Cánh diều Toán 6 Tập 1)

Tìm ƯCLN của nhị số:

a) 40 cùng 60;

b) 16 và 124;

c) 41 cùng 47.

Gợi ý đáp án:

a) 40 = 23 . 5

60 = 22 . 3 . 5

=> ƯCLN(40,60) = 22 . 5 = 20

b) 16 = 24

124 = 22 . 31

=> ƯCLN(16,124) = 22 = 4

c) 41 cùng 47 là nhì số nguyên tố thuộc nhau

=> ƯCLN(41, 47) = 1

Bài 5 (trang 59 SGK Cánh diều Toán 6 Tập 1)

Tìm BCNN của các số sau:

a) 72 với 540;

b) 28, 49, 64;

c) 43 và 53.

Gợi ý đáp án:

a) 72 = 23 . 32

540 = 22 . 33 . 5

=> BCNN(72, 540) = 23 . 33 . 5 = 1080

b) 28 = 22 . 7

49 = 72

64 = 26

=> BCNN(28, 49, 64) = 26 . 72 = 3136

c) 43 cùng 53 là hai số nguyên tố

=> BCNN(43,53) = 43 . 53 = 2279.

Bài 6 (trang 59 SGK Cánh diều Toán 6 Tập 1)

Dọc theo phía 2 bên của một tuyến đường dài 1 500 m, những cột điện được dựng phương pháp nhau 75 m (bắt đầu dựng từ đầu đường). Để bức tốc ánh sáng, fan ta dựng lại những cột điện ở cả phía hai bên con đường (cũng ban đầu dựng từ đầu đường) làm sao cho ở mỗi bên đường các cột điện chỉ với cách nhau 50 m. Chúng ta tận dụng gần như cột năng lượng điện cũ chưa hẳn dời đi. Hãy tính tổng đưa ra phí cần thiết để ngừng dựng cột điện new cho con đường, biết ngân sách chi tiêu dựng một cột điện new là 4 triệu đồng.


Gợi ý đáp án:

Cách 1

Số cột năng lượng điện cũ vẫn dựng trước kia là: 1500 : 75 = 20 (Cột)

Tổng số cột điện cần phải có để đủ ánh nắng cho con đường là: 1500 : 50 = 30 (Cột)

=> Số cột điện đề xuất dựng thêm là: 30 – trăng tròn = 10 (Cột)

=> chi phí dựng 10 cột điện bắt đầu là: 10 . 4 = 40 (triệu đồng)

Vậy: Tổng chi phí quan trọng để kết thúc dựng cột điện mới cho con đường là 40 triệu đồng.

Cách 2: 

Người ta dựng cột năng lượng điện dọc theo hai bên của một tuyến phố nên ta tính số cột điện cần phải dựng thêm mới trong một bên trước, kế tiếp nhân song lên, ta được tổng toàn bộ số cột điện mới buộc phải dựng bên trên cả con đường.

Do số cột năng lượng điện cũ dựng tại một bên mặt đường được bắt đầu dựng từ đầu đường cho tới hết tuyến phố và những cột điện được dựng bí quyết nhau 75 m cần vị trí dựng những cột năng lượng điện này là bội của 75 và không thực sự 1500.

Mà những bội của 75 và không thực sự 1500 là: 0; 75; 150; 225; 300; 375; 450; 525; 600; 675; 750; 825; 900; 975; 1050; 1125; 1200; 1275; 1350; 1425; 1500.

Do kia ta gồm 21 cột điện cũ được dựng một mặt đường (thứ tự từ bỏ cột 1 mang lại cột 21 tương xứng với các vị trí để cột từ vị trí 0 m mang đến 1500 m).

Để tăng cường ánh sáng, tín đồ ta dựng lại những cột năng lượng điện cũng bước đầu từ đầu đường, cách nhau 50 m cùng tận dụng lại các cột cũ chưa hẳn dời đi, tất cả nghĩa những vị trí cột cũ chưa hẳn dời đi là các bội chung của 50; 75 và không thực sự 1500.

Ta có: 50 = 2 . 25 = 2 . 52; 75 = 3 . 25 = 3 . 52

Suy ra BCNN(50, 75) = 2 . 3 . 52 = 150.

Do kia ta có những bội thông thường của 50; 75 và không thực sự 1500 là bội của BCNN(50,75) = 150 và không thực sự 1500, kia là: 0; 150; 300; 450; 600; 750; 900; 1050; 1200; 1350; 1500.


Nên ta có 11 cột cũ được giữ gìn tận dụng, tương xứng với máy tự những cột năng lượng điện cũ ở một bên là cột 1; 3; 5; 7; 9; 11; 13; 15; 17; 19; 21.

Mà khoảng cách giữa những cột cũ là phần lớn nhau và bằng 150 m và có 10 khoảng cách cần dựng thêm cột năng lượng điện mới.

Cho nên ta đề nghị dựng thêm 2 cột điện mới tại phần cộng thêm 50 m với 100 m vào từng khoảng cách giữa hai cột cũ được duy trì lại.

Suy ra nghỉ ngơi cả 2 bên đường, ta phải dựng thêm số cột điện new là:

20 . 2 = 40 (cột năng lượng điện mới)

Tổng bỏ ra phí quan trọng để hoàn thành dựng cột điện new cho tuyến đường là:

4 000 000 . 40 = 160 000 000 (đồng)

Vậy tổng chi phí quan trọng để hoàn thành dựng cột điện mới cho con đường là 160 triệu đồng.

Bài 7 (trang 59 SGK Cánh diều Toán 6 Tập 1)

Hệ khía cạnh Trời tất cả tám hành tinh, đó là: Sao Thuỷ, Sao Kim, Trái Đất, Sao Hoả, Sao Mộc, Sao Thổ, Sao Thiên Vương, Sao Hải Vương. Các hành tinh trong Hệ mặt Trời chia thành hai nhóm. Nhóm trong gồm: Sao Thuỷ, Sao Kim, Trái Đất, Sao Hoả. Nhóm quanh đó gồm: Sao Mộc, Sao Thổ, Sao Thiên Vương, Sao Hải Vương. Các hành tinh nhóm trong có cân nặng và size khá nhỏ tuổi so với các hành tinh team ngoài. Hai đội hành tinh chia cách nhau vị một vành đai tiểu hành tinh với vô số những thiên thạch nhỏ tuổi cùng quay quanh Mặt Trời.

a) Viết tập vừa lòng A tất cả tám hành tinh trong Hệ khía cạnh Trời.

b) sắp xếp kích thước của tám hành tinh trong Hệ khía cạnh Trời theo lắp thêm tự tăng dần.

c) Viết tập hòa hợp B có bốn hành tinh gồm kích thước nhỏ tuổi nhất và tập thích hợp C bao gồm bốn toàn cầu có kích cỡ lớn nhất.

Gợi ý đáp án:

a) Tám hành tinh trong hệ mặt Trời là: Sao Thủy, Sao Kim, Trái Đất, Sao Hỏa, Sao Mộc, Sao Thổ, Sao Thiên Vương, Sao Hải Vương.

Xem thêm: Giải Bài Tập Bản Đồ Địa Lý Lớp 6 Bài 1, Tập Bản Đồ Địa Lí 6

Do kia ta viết tập hòa hợp A là:

A = Sao Thủy, Sao Kim, Trái Đất, Sao Hỏa, Sao Mộc, Sao Thổ, Sao Thiên Vương, Sao Hải Vương.