Giải Toán lớp 6 Bài tập cuối chương I sách Cánh diều là tài liệu rất hữu ích mà lostvulgaros.com muốn giới thiệu đến quý thầy cô cùng các bạn học sinh lớp 6 tham khảo.

Bạn đang xem: Bài tập toán lớp 6 chương 1 có lời giải

Toán lớp 6 Bài tập cuối chương 1 sách Cánh diều được lostvulgaros.com biên soạn chi tiết, chính xác và đầy đủ các bài tập trong sách giáo khoa Cánh diều trang 59, 60. Thông qua tài liệu này giúp các em có thêm nhiều tư liệu tham khảo, đối chiếu lời giải hay, chính xác của Bài tập cuối chương I. Vậy sau đây là nội dung chi tiết tài liệu, mời các bạn cùng theo dõi tại đây.


Giải Toán 6 Bài tập cuối chương I

Giải bài tập toán 6 trang 59, 60 tập 1

Giải bài tập toán 6 trang 59, 60 tập 1

Bài 1 (trang 59 SGK Cánh diều Toán 6 Tập 1)

Thực hiện các phép tính sau:

a) 4 . 25 – 12 . 25 + 170 : 10;

b) (7 + 33 + 32) . 4 – 3;

c) 12 : {400 : <500 – (125 + 25 . 7)};

d) 168 + {<2 . (24 + 32) - 2560> :72}.

Gợi ý đáp án:

a) 4 . 25 – 12 . 25 + 170 : 10;

= (4 . 25) – (12 . 25) + (170 : 10)

= 100 - 300 + 17

= -183

b) (7 + 33 + 32) . 4 – 3;

= (7 + 27 + 9) .4 – 3

= 43 . 4 – 3

= (43 . 4) – 3

= 45

c) 12 : {400 : <500 – (125 + 25 . 7)};

= 12 : {400 : <500 – (125 + 175)}

= 12 : (400: 200)

= 12 : 2

= 6

d) 168 + {<2 . (24 + 32) - 2560> :72}.

= 168 + <2 . (16 + 9) – 1> : 49

= 168 + 49: 49

= 168 + 1

= 167

Bài 2 (trang 59 SGK Cánh diều Toán 6 Tập 1)

Gọi ρ là tập hợp các số nguyên tố. Chọn kí hiệu “∈”; “∉” thích hợp cho”

a) 2 ☐ ρ

b) 47 ☐ ρ

c) a ☐ ρ với a = 3 . 5 . 7 . 9 + 20;

d) b ☐ ρ với b = 5 . 7 . 11 + 13 . 17.

Gợi ý đáp án:

a) 2 ∈ ρ

b) 47 ∈ ρ

c) a = 965

=> a ∉ ρ

d) b = 606

=> b ∉ ρ


Bài 3 (trang 59 SGK Cánh diều Toán 6 Tập 1)

Phân tích các số sau ra thừa số nguyên tố:

a) 51;

b) 84;

c) 225;

d) 1800.

Gợi ý đáp án:

a) 51 = 1 . 51

b) 84 = 22 . 3 . 7

c) 225 = 32 . 52

d) 1800 = 23 . 32 .52

Bài 4 (trang 59 SGK Cánh diều Toán 6 Tập 1)

Tìm ƯCLN của hai số:

a) 40 và 60;

b) 16 và 124;

c) 41 và 47.

Gợi ý đáp án:

a) 40 = 23 . 5

60 = 22 . 3 . 5

=> ƯCLN(40,60) = 22 . 5 = 20

b) 16 = 24

124 = 22 . 31

=> ƯCLN(16,124) = 22 = 4

c) 41 và 47 là hai số nguyên tố cùng nhau

=> ƯCLN(41, 47) = 1

Bài 5 (trang 59 SGK Cánh diều Toán 6 Tập 1)

Tìm BCNN của các số sau:

a) 72 và 540;

b) 28, 49, 64;

c) 43 và 53.

Gợi ý đáp án:

a) 72 = 23 . 32

540 = 22 . 33 . 5

=> BCNN(72, 540) = 23 . 33 . 5 = 1080

b) 28 = 22 . 7

49 = 72

64 = 26

=> BCNN(28, 49, 64) = 26 . 72 = 3136

c) 43 và 53 là hai số nguyên tố

=> BCNN(43,53) = 43 . 53 = 2279.

Bài 6 (trang 59 SGK Cánh diều Toán 6 Tập 1)

Dọc theo hai bên của một con đường dài 1 500 m, các cột điện được dựng cách nhau 75 m (bắt đầu dựng từ đầu đường). Để tăng cường ánh sáng, người ta dựng lại các cột điện ở cả hai bên con đường (cũng bắt đầu dựng từ đầu đường) sao cho ở mỗi bên đường các cột điện chỉ còn cách nhau 50 m. Họ tận dụng những cột điện cũ không phải dời đi. Hãy tính tổng chi phí cần thiết để hoàn thành dựng cột điện mới cho con đường, biết chi phí dựng một cột điện mới là 4 triệu đồng.


Gợi ý đáp án:

Cách 1

Số cột điện cũ đã dựng trước đó là: 1500 : 75 = 20 (Cột)

Tổng số cột điện cần có để đủ ánh sáng cho con đường là: 1500 : 50 = 30 (Cột)

=> Số cột điện cần dựng thêm là: 30 – 20 = 10 (Cột)

=> Chi phí dựng 10 cột điện mới là: 10 . 4 = 40 (triệu đồng)

Vậy: Tổng chi phí cần thiết để hoàn thành dựng cột điện mới cho con đường là 40 triệu đồng.

Cách 2: 

Người ta dựng cột điện dọc theo hai bên của một con đường nên ta tính số cột điện cần phải dựng thêm mới trong một bên trước, sau đó nhân đôi lên, ta được tổng tất cả số cột điện mới cần dựng trên cả con đường.

Do số cột điện cũ dựng ở một bên đường được bắt đầu dựng từ đầu đường tới hết con đường và các cột điện được dựng cách nhau 75 m nên vị trí dựng các cột điện này là bội của 75 và không quá 1500.

Mà các bội của 75 và không quá 1500 là: 0; 75; 150; 225; 300; 375; 450; 525; 600; 675; 750; 825; 900; 975; 1050; 1125; 1200; 1275; 1350; 1425; 1500.

Do đó ta có 21 cột điện cũ được dựng một bên đường (thứ tự từ cột 1 đến cột 21 tương ứng với các vị trí đặt cột từ vị trí 0 m đến 1500 m).

Để tăng cường ánh sáng, người ta dựng lại các cột điện cũng bắt đầu từ đầu đường, cách nhau 50 m và tận dụng lại các cột cũ không phải dời đi, có nghĩa các vị trí cột cũ không phải dời đi là các bội chung của 50; 75 và không quá 1500.

Ta có: 50 = 2 . 25 = 2 . 52; 75 = 3 . 25 = 3 . 52

Suy ra BCNN(50, 75) = 2 . 3 . 52 = 150.

Do đó ta có các bội chung của 50; 75 và không quá 1500 là bội của BCNN(50,75) = 150 và không quá 1500, đó là: 0; 150; 300; 450; 600; 750; 900; 1050; 1200; 1350; 1500.


Nên ta có 11 cột cũ được giữ lại tận dụng, tương ứng với thứ tự các cột điện cũ ở một bên là cột 1; 3; 5; 7; 9; 11; 13; 15; 17; 19; 21.

Mà khoảng cách giữa các cột cũ là đều nhau và bằng 150 m và có 10 khoảng cách cần dựng thêm cột điện mới.

Cho nên ta cần dựng thêm 2 cột điện mới ở vị trí cộng thêm 50 m và 100 m trong từng khoảng cách giữa hai cột cũ được giữ lại.

Suy ra ở cả hai bên đường, ta cần dựng thêm số cột điện mới là:

20 . 2 = 40 (cột điện mới)

Tổng chi phí cần thiết để hoàn thành dựng cột điện mới cho con đường là:

4 000 000 . 40 = 160 000 000 (đồng)

Vậy tổng chi phí cần thiết để hoàn thành dựng cột điện mới cho con đường là 160 triệu đồng.

Bài 7 (trang 59 SGK Cánh diều Toán 6 Tập 1)

Hệ Mặt Trời gồm tám hành tinh, đó là: Sao Thuỷ, Sao Kim, Trái Đất, Sao Hoả, Sao Mộc, Sao Thổ, Sao Thiên Vương, Sao Hải Vương. Các hành tinh trong Hệ Mặt Trời chia thành hai nhóm. Nhóm trong gồm: Sao Thuỷ, Sao Kim, Trái Đất, Sao Hoả. Nhóm ngoài gồm: Sao Mộc, Sao Thổ, Sao Thiên Vương, Sao Hải Vương. Các hành tinh nhóm trong có khối lượng và kích thước khá nhỏ so với các hành tinh nhóm ngoài. Hai nhóm hành tinh ngăn cách nhau bởi một vành đai tiểu hành tinh và vô số các thiên thạch nhỏ cùng quay quanh Mặt Trời.

a) Viết tập hợp A gồm tám hành tinh trong Hệ Mặt Trời.

b) Sắp xếp kích thước của tám hành tinh trong Hệ Mặt Trời theo thứ tự tăng dần.

c) Viết tập hợp B gồm bốn hành tinh có kích thước nhỏ nhất và tập hợp C gồm bốn hành tinh có kích thước lớn nhất.

Gợi ý đáp án:

a) Tám hành tinh trong hệ Mặt Trời là: Sao Thủy, Sao Kim, Trái Đất, Sao Hỏa, Sao Mộc, Sao Thổ, Sao Thiên Vương, Sao Hải Vương.

Xem thêm: Giải Bài Tập Bản Đồ Địa Lý Lớp 6 Bài 1, Tập Bản Đồ Địa Lí 6

Do đó ta viết tập hợp A là:

A = {Sao Thủy, Sao Kim, Trái Đất, Sao Hỏa, Sao Mộc, Sao Thổ, Sao Thiên Vương, Sao Hải Vương}.