- Chọn bài xích -Bài 1: Đại cưng cửng về phương trìnhBài 2: Phương trình bậc nhất và bậc nhì một ẩnLuyện tập (trang 80)Bài 3: Một phương trình quy về phương trình số 1 và bậc haiLuyện tập (trang 85)Bài 4: Hệ phương trình hàng đầu nhiều ẩnLuyện tập (trang 96-97)Bài 5: một vài ví dụ về hệ phương trình bậc nhị hai ẩnCâu hỏi và bài tập ôn tập chương 3

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 10: tại đây

Sách giải toán 10 câu hỏi và bài bác tập ôn tập chương 3 (Nâng Cao) khiến cho bạn giải các bài tập vào sách giáo khoa toán, học xuất sắc toán 10 sẽ giúp đỡ bạn rèn luyện tài năng suy luận phù hợp và hợp logic, hình thành tài năng vận dụng kết thức toán học tập vào đời sống với vào những môn học khác:

Bài 50 (trang 101 sgk Đại Số 10 nâng cao): Phương trình ax + b = 0 rất có thể có nghiệm một trong những trường phù hợp nào?

Lời giải:

a ≠ 0 hoặc a = b = 0

Bài 51 (trang 101 sgk Đại Số 10 nâng cao): trả sử cha phương trình f(x).g(x) = 0, f(x) = 0 cùng g(x) = 0 (với thuộc tập xác định) có những tập nghiệm lần lượt là T, T1 và T2. Hãy chọn kết luận đúng trong các hai kết luận sau: a) T = T1 ∩ T2; b) T = T1 ∪ T2.

Bạn đang xem: Bài tập toán lớp 10 nâng cao có lời giải

Lời giải:

Kết luận chính xác là T = = T1 ∪ T2.

Bài 52 (trang 101 sgk Đại Số 10 nâng cao):

*

Lời giải:

Vì các phương trình vào hệ phần đông là hầu hết phương trình hàng đầu hai ẩn số đề nghị hệ gồm nghiệm

⇔ D ≠ 0 hoặc D = Dx = Dy = 0.

• Áp dụng: ta gồm D = a2 – 1; Dx = a3 – 1; Dy = a(1 – a)

nên áp dụng kết luận trên (vì hệ thỏa mãn các đk trên) ta có 2 ngôi trường hợp để sở hữu nghiệm.

– D ≠ 0 ⇔ a2 – 1 ≠ 0 ⇔ a ≠ 1 và a ≠ – 1

– D = Dx =Dy=0 ⇔ a = 1

Tóm lại hệ bao gồm nghiệm khi còn chỉ khi a ≠ -1.

Bài 53 (trang 101 sgk Đại Số 10 nâng cao): hiểu được phương trình ax2 + bx + c = 0 gồm một nghiệm kép xo. Nên chọn lựa mệnh đề đúng trong những mệnh đề sau:

(A) Tam thức bậc nhị ax2 + bx + c hoàn toàn có thể viết bên dưới dạng bình phương của một nhị thức bậc nhất;

(B) Parabol y = ax2 + bx + c gồm đỉnh ở trong trục hoành;

(C) Phương trình ax2 + bx = c = 0 cũng đều có một nghiệm kép là 1/xo

Lời giải:

Mệnh đề chính xác là parabol có đỉnh thuộc trục hoành.

Bài 54 (trang 101 sgk Đại Số 10 nâng cao): Giải cùng biện luận phương trình m(mx – 1) = x + 1

Lời giải:

Viết phương trình dưới dạng tương đương: x(m2 – 1) = m + 1


• Nếu mét vuông – 1 ≠ 0 ⇔ m ≠ 1 cùng m ≠ -1 phương trình có nghiệm duy

nhất x = 1/(m – 1)

Nếu m2-l = 0 ⇔ m=l hoặc m = -1

Với m = 1 thì phương trình vô nghiệm

Với m = -1 thì phương trình gồm tập nghiệm là R.

– Kết luận:

• m ≠ 1 và m ≠ -1 phương trình gồm nghiêm tuyệt nhất x = 1/(m – 1)

• m = 1, phương trình vô nghiệm

• m = -1, phương trình bao gồm tập nghiệm là R.

Bài 55 (trang 101 sgk Đại Số 10 nâng cao): cho phương trình p(x + 1) – 2x = p2 + phường – 4. Tìm những giá trị của p để:

a) Phương trình dấn 1 làm cho nghiệm;

b) Phương trình gồm nghiệm;

c) Phương trình vô nghiệm.

Lời giải:

Đưa phương trình về dạng tương đương: x(p – 2) = p2 – 4

a) Phương trình dìm 1 có tác dụng nghiệm

⇔ p-2 = p2-4 ⇔ p2-p-2 = 0 ⇔ p = -1 hoặc p. = 2.

b) Phương trình có nghiệm ⇔ p – 2 ≠ 0 hoặc p. – 2 = 0 cùng p2 – 4 = 0

⇔ phường ≠ 2 hoặc phường = 2 ⇔ phường tùy ý ở trong R.

c) từ câu b) suy ra không tồn tại phường để phương trình vô nghiệm.

Bài 56 (trang 101 sgk Đại Số 10 nâng cao): bố cạnh của một tam giác vuông có độ lâu năm là 3 số tự nhiên liên tiếp. Tính độ dài của chúng.

Lời giải:

Đáp số: 3; 4; với 5.

Bài 57 (trang 101 sgk Đại Số 10 nâng cao): cho phương trình (m – l)x2 + 2x – 1 = 0

a) Giải với biện luận phương trình.

b) Tìm các giá trị của m sao để cho phương trình có hai nghiệm khác dấu.

c) Tìm những giá trị của m thế nào cho tổng bình phương nhị nghiệm của nó bởi 1.

Lời giải:

a) Trường hòa hợp 1: m = 1, phương trình bao gồm nghiệm x = một nửa

Trường thích hợp 2: m ≠ 1, Δ’ = 1 + m – 1 = m.

• ví như m 1, x2 ngơi nghỉ trên

b)Phương trình có hai nghiệm trái vệt ⇔ -1/( m – 1) 0 ⇔ m > 1

c)Điều kiện để phương trình có hai nghiệm là : 0 1, x2. Theo định lí Vi-ét ta gồm :

x1 + x2 = -2/(m – 1) ; x1.x2 = -1/(m – 1)

Do vậy : x12 + x22 = 1 ⇔ (x1 + x2)2 – 2x1x2 =1

*

Giải phương trình này ta được m = 2 – √5; m = 2 + √5

Do điều kiện 0 Bài 58 (trang 102 sgk Đại Số 10 nâng cao): với giá trị nào của a thì hai phương trình sau gồm nghiệm chung:

x2 + x + a = 0 cùng x2 + ax + 1 = 0

Lời giải:

Nếu nhì phương trình có nghiệm tầm thường xo thì xảy ra:

xo2 + xo + a = xo2 + axo + 1 => (xo – 1)( 1 – a) = 0

⇔ xo = 1 hoặc a = 1


• giả dụ xo = 1 thì do xo2 + xo + a = 0, suy ra a = -2.

Vậy, trường hợp hai phương trình tất cả nghiệm tầm thường thì a = -1 hoặc a = 1.

Ngược lại, ví như a = -2, soát sổ được nhì phương trình bao gồm nghiệm tầm thường là x = 1. Còn trường hợp a = -1 thì 2 phương trình cùng vô nghiệm nên chúng không tồn tại nghiệm chung.

Vậy a = -2 thỏa mãn nhu cầu yêu cầu bài bác toán.

Bài 59 (trang 102 sgk Đại Số 10 nâng cao): cho các phương trình:

x2 + 3x – m + 1 = 0 (1) và 2x2 – x + 1 – 2p = 0 (2)

a) Biện luận số nghiệm của mỗi phương trình bằng đồ thị.

b) bình chọn lại hiệu quả trên bởi phép tính.

Lời giải:

a) • (1) x2 + 3x + 1 = m. Từ phía trên ta suy ra, số nghiệm của (1) chính là số giao điểm của Parabol y = x2 + 3x + 1 và con đường thẳng y = m (là đường thẳng tuy vậy song hoặc trùng trục hoành, cắt Oy tại điểm (0; m)).

Đồ thị của hàm số y = x2 + 3x + 1 nghỉ ngơi hình vẽ bên dưới đây


*

Từ đồ vật thị ta có :

– ví như m -11/4 thì (1) gồm hai nghiệm phân biệt

(2)⇔ 2x2 – x + 1 = 2p. Từ đây suy ra số nghiệm của (2) đó là số giao điểm của parabol y = 2x2 – x + 1 và con đường thẳng y = 2p ( là con đường thẳng tuy nhiên song hoặc trùng Ox, giảm Oy trên điểm (0; 2p))

Đồ thị của hàm số y = 2x2 – x + 1 được mang lại ở hình dưới đây

*

– nếu như 2p 7/8 ⇔ phường > 7/16 thì (2) tất cả hai nghiệm rõ ràng

b)

– Xét phương trình (1) gồm : Δ1 = 9 + 4m – 4 = 4m + 5

– trường hợp 4m + 5 0 ⇔ m > -11/4 thì (1) tất cả hai nghiệm phân biệt

Rõ ràng kết quả biện luận bởi đồ thị số nghiệm của (1) và kết quả biện luận số nghiệm của (1) bằng phép tính là như nhau.

– Xét phương trình :

2x2 – x + 1 – 2p = 0, gồm Δ2 = 1 – 8 + 16p = 16p – 7

– ví như 16p – 7 0 ⇔ p > 7/16 thì (2) tất cả hai nghiệm phân biệt

Ta thấy tác dụng biện luận số nghiệm bằng đồ thị và tác dụng biện luận số nghiệm của (2) bởi phép tính là như nhau.

Bài 60 (trang 102 sgk Đại Số 10 nâng cao): Giải những hệ phương trình :

*

Lời giải:


*

hệ này có hai nghiệm (-1; -2); (-2; -1)

Từ đó, hệ đang cho bao gồm 4 nghiệm (1; 2); (2; 1); (-1; -2) cùng (-2; -1)

b)Cũng giống như như phép giải hệ ở câu a), bằng phương pháp đặt S = x + y, phường = x.y rồi tìm S với P, sau đó tìm x, y từ bỏ S và p đã có. Ta đi cho hệ gồm sáu nghiệm sau : (1; -1); (-1; 1); (0; 1/ √2); (0-; -1/ √2); (1/ √2; 0); (-1/ √2; 0)

Bài 61 (trang 102 sgk Đại Số 10 nâng cao): Giải cùng biện luận các hệ sau:

*

Lời giải:

Ta tính được: D = m2-m-6 = (m- 3)(m + 2);

Dx = (m – 4)(m + 2); Dy = m + 2

Từ đó ta có: • trường hợp m ≠ 3 với m ≠ -2

thì hệ tất cả nghiệm nhất

*

• nếu như m = 3 thì hệ vô nghiệm.

• giả dụ m = -2 hệ gồm vô số nghiệm (x; y)

được tính theo công thức:


*

b) Ta tính được: D = -(a + 3)(a – 7); Dx = -a(a – 7); Dy = -a(a – 7). Từ hiệu quả đó, ta có:


• nếu như a ≠ -3 cùng a ≠ 7 thì hệ gồm nghiệm độc nhất

*

• giả dụ a = -3 thì hệ vô nghiệm.

• nếu như a = 7 thì hệ gồm vô số nghiệm (x; y) được tính theo công thức:

*

Bài 62 (trang 102 sgk Đại Số 10 nâng cao): Giải và biện luận những hệ phương trình :


*

Lời giải:

a) Theo định lí Vi-ét đảo, x với y là hai nghiệm của phương trình

t2 – 4t + m = 0 (*)

Ta bao gồm Δ’ = 4 – m. Bởi vì đó:

– giả dụ m > 4 thì Δ’ 1 = t2 = 2, có nghĩa là hệ lúc đầu có nghiệm (2; 2)

– Nêu m 0, hệ tất cả hai nghiệm phân biệt:

t1 = 2 – √(m – 4) ; t2 = 2 + √(m – 4) bởi vì vậy hệ tất cả hai nghiệm

(2 – √(m – 4); 2 + √(m – 4)); (2 + √(m – 4); 2 – √(m – 4)).

b)Từ phương trình đầu của hệ ta bao gồm : 2y = 3x – 1 , thay vào phương trình còn sót lại ta gồm : 13x2 – 6x – 4m + 1 = 0 (**)

Phương trình (**) bao gồm Δ’ = 4(13m – 1). Vì thế :

– giả dụ 4(13m – 1) 1 = x2 = 3/13, dẫn cho hệ tất cả một nghiệm (3/13; -2/13)

– giả dụ m Bài 63 (trang 102 sgk Đại Số 10 nâng cao): tìm kiếm a, b cùng c để Parabol y = ax2 + bx + c gồm đỉnh là 1(1; -4) và trải qua điểm M(2; -3). Hãy vẽ Parabol nhận được.

Lời giải:

Từ mang thiết ta tất cả hệ:


*

Giải hệ này ta có a = 1; b = -2; c = -3. Suy ra hàm số bắt buộc tìm tất cả dạng y = x2 = – 2x – 3. Parabol này có hình dạng làm việc hình bên dưới

*

Bài 64 (trang 102 sgk Đại Số 10 nâng cao): đến tam giác ABC tất cả BC = a; AC = b; AB = c.Ta lấy một điểm M bên trên cạnh BC. Quy M, ta kẻ những đường trực tiếp ME cùng MF sản phẩm tự tuy nhiên song với những cạnh AC và AB (E ∈ AB, F ∈ AC). Hỏi yêu cầu lấy điểm M phương pháp B từng nào để tổng ME + MF = l(l là độ dài đến trước)? Biện luận theo l, a, b và c

Lời giải:

*

Đặt x = AM (0 ME=bx/a;

MF/c=(a-x)/a=>MF=(c(a-x))/a

Từ mang thiết đến ME + MF = l, ta gồm phương trình : l = bx/a + c(a – x)/a ⇔ (b – x)x = a(l – c) (*)

Nếu b = c (ΔABC cân nặng tại A) và l ≠ c thì (*) vô nghiệm. Điều này có nghĩa: khi tam giác ABC cân nặng tại A và l khac AB thì không có điểm M làm sao trên cạnh BC cũng vừa lòng điều kiện bài bác toán.

Nếu b = c cùng l = c thì (*) nghiệm đúng với đa số x. Điều đó có nghĩa là khi tam giác ABC cân ở A cùng l = c = AB thì đầy đủ điểm M như thế nào trên cạnh BC đều thỏa mãn điều kiện bài xích toán.

Xem thêm: Giải Bài Tập Vật Lý 9 Hay Nhất, Giải Bài Tập, Sách Bài Tập (Sbt) Vật Lý 9

Nếu ΔABC không cân nặng và diều kiện c l > b ko ssược thỏa măn thì ko tồn trên M như bài toán yêu cầu.