- Chọn bài -Bài 1: Điểm. Đường thẳngBài 2: tía điểm thẳng hàngBài 3: Đường thẳng đi qua hai điểmBài 4: thực hành thực tế trồng cây trực tiếp hàngBài 5: Tia - luyện tập (Trang 113)Bài 6: Đoạn thẳngBài 7: Độ dài đoạn thẳngBài 8: lúc nào thì AM + MB = AB?Bài 9: Vẽ đoạn thẳng cho biết thêm độ dàiBài 10: Trung điểm của đoạn thẳngÔn tập Chương 1 hình học

Xem tổng thể tài liệu Lớp 6: trên đây

Sách Giải Sách bài xích Tập Toán 6 Ôn tập Chương 1 hình học khiến cho bạn giải các bài tập vào sách bài tập toán, học tốt toán 6 để giúp đỡ bạn rèn luyện khả năng suy luận phù hợp và phù hợp logic, hình thành năng lực vận dụng kết thức toán học vào đời sống với vào các môn học tập khác:

Bài 1.1 (trang 138 Sách bài bác tập Toán 6 Tập 1): Chọn đáp án đúng.

Bạn đang xem: Bài tập toán hình lớp 6 chương 1

Quan sát hình bs 6

*

(A) đường thẳng d trải qua điểm T.

(B) đường thẳng d đi qua hai điểm M và T.

(C) đường thẳng d không đi qua điểm M và không trải qua điểm T.

(D) đường thẳng d đi qua điểm M và không trải qua điểm T.

Lời giải:

Chọn (D) đường thẳng d trải qua điểm M và không đi qua điểm T.

Bài 1.2 (trang 138 Sách bài tập Toán 6 Tập 1): Có thể vẽ được bao nhiêu đường thẳng trải qua hai vào số năm điểm (phân biệt), tuy nhiên không có tía điểm nào thẳng hàng mang đến trước?

(A) 1; (B) 5; (C) 10; (D) Vô số.

Lời giải:

Chọn (C) 10.

Bài 1.3 (trang 138 Sách bài bác tập Toán 6 Tập 1): Với bố điểm (phân biệt) M, N, phường thẳng hàng thì

(A) Điểm N luôn nằm giữa nhị điểm M, P;

(B) Điểm M và điểm N luôn luôn nằm khác phía đối với điểm P;

(C) Điểm N và điểm P luôn luôn nằm cùng phía đối với điểm M;

(D) hai điểm luôn luôn nằm về một phía đối với điểm còn lại.

Lời giải:

Chọn (D) nhị điểm luôn luôn nằm về một phía đối với điểm còn lại.

Bài 1.4 (trang 139 Sách bài xích tập Toán 6 Tập 1): hai tia trùng nhau nếu

(A) chúng có phổ biến gốc và cùng nằm bên trên một đường thẳng;

(B) chúng có phổ biến gốc và có một điểm bình thường khác với điểm gốc;

(C) chúng có nhì điểm chung;

(D) chúng có rất nhiều điểm chung.

Lời giải:

Chọn (B) chúng có bình thường gốc và có một điểm thông thường khác với điểm gốc.


Bài 1.5 (trang 139 Sách bài bác tập Toán 6 Tập 1): Số đoạn thẳng mà nhì đầu mút của mỗi đoạn là một vào các điểm M, N, P, Q được mang lại trong hình bs 7 bằng

*

(A) 3; (B) 4;(C) 5; (D) 6

Lời giải:

Chọn (D) 6.

Bài 1.6 (trang 139 Sách bài xích tập Toán 6 Tập 1): Cho tía điểm M, N, p. Thẳng hàng và điểm N nằm giữa nhì điểm M, p. Gọi E và F tương ứng là trung điểm của các đoạn thẳng MN, NP. Biết MN = 3cm. NP = 7cm. Khi đó, độ dài của đoạn EF bằng

(A) 4cm; (B) 5cm; (C) 3,5cm; (D) 2cm.

Lời giải:

Chọn (B) 5cm.

Bài 1.7 (trang 139 Sách bài bác tập Toán 6 Tập 1): bên trên tia Oz vẽ nhì đường thẳng là OH = 3cm và OK = 7cm. Trên tia đối của tia Oz vẽ đoạn thẳng OL = 5cm. Gọi U và V tương ứng là trung điểm của các đoạn thẳng HK, HL. Khi đó, độ dài của đoạn thẳng UV bằng

(A) 6cm; (B) 5cm; (C) 4cm; (D) 1cm.

Lời giải:

Chọn (A) 6cm.

Bài 1.8 (trang 139 Sách bài bác tập Toán 6 Tập 1): mang lại đoạn thẳng MN = 10cm, điểm T nằm giữa nhì điểm M, N và MT = 2cm, điểm R nằm giữa hai điểm T, N sao cho TR = 6cm. Gọi O là trung điểm của đoạn thẳng MN. Lúc đó độ dài của đoạn thẳng OR bằng

(A) 5cm; (B) 4cm; (C) 3cm; (D) 2cm.

Lời giải:

Chọn (C) 3cm.

Xem thêm: Lợi Ích Của Cổ Đông Không Kiểm Soát Là Gì ? Cách Tính Và Phương Pháp Kế Toán

Bài 1.9 (trang 139 Sách bài tập Toán 6 Tập 1): cho đoạn thẳng MN = 14cm, điểm phường nằm giữa nhì điểm M, N và MP = 4cm, điểm Q nằm giữa hai điểm P, N làm sao để cho MP = QN. Gọi R, S tương ứng là trung điểm của các đoạn thẳng MP, NQ. Khi đó độ dài của đoạn thẳng SR bằng

(A) 10cm; (B) 4cm; (C) 3cm; (D) 2cm.

Lời giải:

Chọn (A) 10cm.

Bài 1.10 (trang 139 Sách bài xích tập Toán 6 Tập 1): đến trước 20 điểm (phân biệt). Số các đoạn thẳng có đầu mút lấy vào số các điểm đã cho bằng

(A) 10; (B) 20; (C) 190; (D) 380