Bài viết này sẽ hỗ trợ cho các em các bài tập nhằm ôn tập về lũy thừa sẽ học, bao hàm các dạng cơ bạn dạng như LŨY THỪA VỚI SỐ MŨ TỰ NHIÊN – VẬN DỤNG, TÌM CHỮ SỐ TẬN CÙNG, SO SÁNH nhị LŨY THỪA


CHUYÊN ĐỀ LŨY THỪA

Ví dụ

Bài toán 1. Viết các tích sau hoặc thương sau bên dưới dạng luỹ vượt của một số.

Bạn đang xem: Bài tập lũy thừa lớp 6

(eginarrayla)2^5.8^4\b)25^6.125^3\c)625^5:25^7endarray)

Bài toán 2: Viết từng tích , thương sau bên dưới dạng một luỹ thừa:

(eginarrayla)4^10.2^30\fb)9^25.27^4.81^3\c)25^50.125^5\d)64^3.4^8.16^4\e)3^8:3^6;2^10:8^3;12^7:6^7;21^5:81^3\f)5^8:25^2;4^9:64^2;2^25:32^4;125^3:25^4endarray)

Bài toán 3. Tính giá chỉ trị những biểu thức.

(eginarrayla)A = frac3^10.11 + 3^10.53^9.2^4\b)B = frac2^10.13 + 2^10.652^8.104\c)C = frac72^3.54^2108^4\d)D = frac11.3^22.3^7 - 9^15(2.3^14)^2endarray)

Bài toán 4: Viết các số sau bên dưới dạng tổng các luỹ vượt của 10.

213; 421; 2009; (overline abc ); (overline abcde )

Bài toán 5: So sánh những số sau, số nào bự hơn?

(eginarrayla)27^11;81^8\b)625^5;125^7\c)5^23;6.5^22\d)7.2^13;2^16endarray)

Bài toán 6: Tính giá bán trị những biểu thức sau:

(eginarrayla)a^3.a^9\b)(a^5)^7\c)(a^6)^4.a^12\d)5^6:5^3 + 3^3.3^2\e)4.5^2 - 2.3^2endarray)

 

*

*

Bài toán 9. Tính các tổng sau bẳng phương pháp hợp lý:

*

Bài toán 10. Thực hiện các phép tính sau một bí quyết hợp lý:

 

*

DẠNG 1. LŨY THỪA VỚI SỐ MŨ TỰ NHIÊN – VẬN DỤNG

 

*

*

*

*

 

DẠNG 2.

Xem thêm: Linh Kiện Bán Dẫn Là Gì ? Công Dụng Của Vật Liệu Bán Dẫn Bạn Đã Biết Chưa!

TÌM CHỮ SỐ TẬN CÙNG

*

*

 

DẠNG 3. SO SÁNH nhì LŨY THỪA

 

*
 
*

 

 

Tải về