... ABCD.Trên các cạnh AC,BC,BD lần lợt rước các điểm M,N,K. Kiếm tìm các giao điểm sau: a) CD (MNK) b)AD (MNK)2.Cho tứ diện ABCD.Trên các cạnh AB,AC,BC lần lợt mang các điểm M,N,P.Tìm các giao ... VS.AHK2.Cho hình chóp S.ABCD gồm ABCD là hình vuông cạnh a. Đờng cao SA = a, M là trung điểm của SBa)Chứng minh rằng các mặt mặt của hình chóp là tam giác vuông.Tính diện tích toàn phần hình chóp ... Của hình chóp với mặt phẳng (ADM).Tính diện tích thiết diện c)Thiết diện phân chia hình chóp làm cho hai hình đa diện,tính thể tích các khối nhiều diện ấy3.Cho hình chóp S.ABC tất cả đáy cùng mặt bên SAB là các...


Bạn đang xem: Bài tập hình học không gian lớp 11 nâng cao

*

*

*

... VS.AHK2.Cho hình chóp S.ABCD có ABCD là hình vuông cạnh a.Đường cao SA = a, M là trung điểm của SBa)Chứng minh rằng các mặt bên của hình chóp là tam giác vuông.Tính diện tích toàn phần hình chóp ... Của hình chóp với mặt phẳng (ADM).Tính diện tích s thiết diện c)Thiết diện phân tách hình chóp có tác dụng hai hình đa diện,tính thể tích các khối đa diện ấy3.Cho hình chóp S.ABC tất cả đáy cùng mặt bên SAB là các ... đường cao SH của hình chóp đối xứng với trung ương O của lòng qua cạnh ABa)Chứng minh rằng các mặt bên SAC và SBC là các tam giác vuôngb)Tính diện tích toàn phần của hình chóp S.ABCc)Tính góc giữa các...
*

*Xem thêm: Giải Tập Bản Đồ Địa Lí 9 Ngắn Nhất, Giải Tập Bản Đồ Địa Lí 9

... S.ABCD. Bài xích 111 : mang đến khối chóp S.ABCD bao gồm đáy ABCD là hình chữ nhật, cho SA(ABCD). Biết SA = 2a, AB = a,BC = 3a. Tính thể tích của khối chóp S.ABC. Bài bác 112 : mang lại khối chóp S. ABCD, gồm đáy ABCD là hình ... 140: mang đến hình chóp tứ giác đề S.ABCD, tất cả các cạnh đều bằng a.a. Tính thể tích hình chóp S.ABCD.b. Tính khoảng cách từ tâm mặt dưới ABCD mang đến các mặt mặt của hình chóp.Bi 141: mang đến hình vuông ... Tích hình chóp S.ABCD theo a và. Bài 101: mang đến hình lăng trụ ABC.A’B’C’ gồm chiều cao bởi a hai tuyến đường thẳng AB’ cùng BC’ vuông góc với nhau.Tính thể tích hình lăng trụ kia theo a. Bài bác 102: mang lại hình...