tư liệu TÀI LIỆU LUYỆN THI ĐẠI HỌC VÀ thpt CHUYÊN; MÔN TOÁN; CHUYÊN ĐỀ HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ; BÀI TẬP HÀM SỐ BẬC HAI (PHẦN 1) potx
Bạn đang xem: Bài tập hàm số bậc hai lớp 10 nâng cao

... ĐOÀN HẢI QUÂN 1 CHUYÊN ĐỀ HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ BÀI TẬP HÀM SỐ BẬC HAI (PHẦN 1) bài xích 1. Mang lại hàm số 2y ax (a là tham số thực không giống 0). 1. Tìm a đựng đồ thị hàm số vẫn cho đi qua điểm 1;2A ... Nghịch thay đổi của hàm số (2). 2. Tìm quý hiếm của m thì đồ dùng thị hai hàm số đã mang lại cùng đi qua điểm 1;2S  . Với mức giá trị m tra cứu được, hãy xác minh tọa độ giao điểm lắp thêm hai của hai đồ thị đó. ... D trên hai điểm rành mạch M và N sao cho a) OMN là tam giác đều. B) Góc OMN là góc nhọn. Bài bác 73. Mang đến hai hàm số 294y mx m   (1) và 2 21 4y m x  (2); cùng với m là tham số thực....
*

tài liệu TÀI LIỆU LUYỆN THI ĐẠI HỌC VÀ trung học phổ thông CHUYÊN; MÔN TOÁN; CHUYÊN ĐỀ HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ; BÀI TẬP HÀM SỐ BẬC HAI (PHẦN 4) pot


... TRUNG ĐOÀN 4 – SƯ ĐOÀN 2 – QUÂN ĐOÀN HẢI QUÂN 1 CHUYÊN ĐỀ HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ BÀI TẬP HÀM SỐ BẬC HAI (PHẦN 4) bài 1. Cho hàm số 22 3y x x   (P). 1. Xác định tọa độ đỉnh; trục đối ... Thiên của hàm số với vẽ vật dụng thị (P). 3. Tìm giá bán trị bé dại nhất của hàm số bên trên đoạn 2;1và giá trị tương ứng của x. 4. Tìm kiếm tập hợp những giá trị của x sao để cho 0y. Bài 2. đến hàm số 22y ... QUÂN 4 bài xích 22. 1. Kiếm tìm hàm số bậc hai gồm đồ thị là parabol (P); biết rằng đường thẳng 9:4d y và (P) có duy tốt nhất một điểm chung; đồng thời đồ gia dụng thị hàm hằng 4ycắt (P) trên hai điểm...
*

tư liệu TÀI LIỆU LUYỆN THI ĐẠI HỌC VÀ thpt CHUYÊN; MÔN TOÁN; CHUYÊN ĐỀ HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ; BÀI TẬP HÀM SỐ BẬC HAI (PHẦN 5) pot


... QUÂN 1 CHUYÊN ĐỀ HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ BÀI TẬP HÀM SỐ BẬC HAI (PHẦN 5) bài 1. Mang đến hàm số: 26y ax ax x a    (1); với a là tham số thực. 1. Vẽ vật dụng thị của hàm số (1) trong trường ... Cố gắng định. Bài 31. Cho những hàm số 2 22 1y ax a   (1); 22 2y ax a  (2) (với a là tham số thực). Cam kết hiệu thiết bị thị hàm số (1) là (P); vật thị hàm số (2) là d. 1. Tra cứu a nhằm hàm số (1) đồng ... 5 bài 32. Mang lại hàm số 24y x x m   (1); với m là tham số thực. 1. Tra cứu m đựng đồ thị hàm số (1) đi qua điểm 2;4M . 2. Tìm quý hiếm của m để đồ thị của hàm số cắt trục hoành tại hai...
*

*Xem thêm: Giải Bài Tập Toán Đại Số 10 Nâng Cao 10, Sbt Toán 10 Nâng Cao

*